Přihlásit

Služby pro zaměstnance

Zahraniční PUBLIKACE a jazykové KOREKTURY publikací

Podpora anglických publikací v kvalitních vědeckých časopisech a dále zejména tzv. „open access“ publikace.

Postup:

1.       Vytvořit objednávku na zveřejnění konkrétního článku v konkrétním časopise/webu

2.       Vytvořit objednávku na jazykovou korekturu článku (korektury budou realizovány formou režimu změn tak, aby mohl autor proces změn sledovat a z chyb se poučit).

3.       Článek MUSÍ obsahovat poděkování projektu!

Publishing of the results was financially supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and the European Union (European Structural and Investment Funds - Operational Programme Research, Development, and Education) in the frames of the project “ International Research Laboratories”, Reg. No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014685.

4.       Poté se mohou proplatit příslušné faktury za publikační poplatek a jazykovou korekturu.

Publikační poplatek – max 20 tis. Kč/ článek

Jazyková korektura – max 7 000 Kč/ článek

V projektu plánováno 20 odborných článků, limit pro příspěvek na publikační poplatek a jazykovou korekturu je tedy 20 tis. Kč/pub. poplatek a 7 tis. Kč/korekturu (v případě potřeby možno dofinancovat z jiného projektu).

 

Účast na konferencích

Plánována je účast na 15 mezinárodních konferencích. Účelem je získání nových kontaktů pro vytváření dalších společných pracovišť a získání nových znalostí v daném odborném zaměření pracovníka. Určeno pro vedoucí pracovníky VaV či klíčové pracovníky CxI.

Hradit lze: konferenční poplatky i cestovné, stravné či ubytování v rámci služební cesty.

Konferencí se lze účastnit i online.

V případě zájmu kontaktujte: Zuzana Richterová (zuzana.richterova@tul.cz)

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR