Přihlásit

PROSYKO - TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ke dni 1. 7. 2014 byl na TUL schválen program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Technologické Agentury České Republiky. Hlavním cílem projektu GAMA je ověření a zefektivnění systému komercializace výsledků aplikovaného výzkumu na TU v Liberci. V jeho rámci budou vybrány a finančně podpořeny dílčí výzkumné projekty s vysokým komerčním potenciálem. Podporována bude fáze ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV před jejich možným využitím v praxi (tzv. „proof of concept stage“).

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen „program GAMA“) byl schválen usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 455.

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Odkaz na stránky TAČR GAMA

Popis procesů pro podporu transferu technologií


Aktuální informace:

1) Termín přihlášení dílčích projektů do 5. fáze výběru (2018) byl stanoven na 30. 4. 2018

2) Vyplnit Vstupní formulář pro hodnocení dílčího projektu.

3) Vyplnit Návrh rozpočtu dílčího projektu 2017-2019 - xmlx formulář.

4) Zaslat vyplněné formuláře svým koordinátorům (seznam na konci stránky).

5) Podmínky pro výběr dílčích projektů

 • Komercializace výsledků dílčích projektů musí probíhat dle Rámce a dle § 16 odst. 4 písm. a) ZPVV, tzn. za nediskriminačních a tržních podmínek. Žádný podnik nesmí mít přednostní přístup k výsledkům aktivit proof-of-concept podpořených z podprogramu 1 programu GAMA.
 • Očekává se, že dílčí projekty přispějí k systematickému ověřování aplikačního potenciálu dosažených výsledků výzkumu a vývoje v případech, kdy není zcela zřejmé jejich konečné komerční využití či není znám konkrétní partner v aplikační sféře. Jedná se o využití výsledků výzkumu a vývoje, u nichž musí výzkumná organizace provést dodatečné činnosti pro ověření aplikačního potenciálu.
 • Každý dílčí projekt musí mít právě 1 řešitele dílčího projektu, který je členem řešitelského týmu dílčího projektu.
 • Uchazeči jsou povinni zajistit, že aktivity proof-of-concept v dílčím projektu v minulosti nebyly, ani v současné době nejsou řešeny v rámci jiného projektu (např. v rámci podpory pre-seed aktivit OP VaVpI).


Seznam koordinátorů:

Fakulta strojní - RNDr. Iveta Lukášová

Fakulta textilní - Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) - Mgr. Adam Blažek, MBA

Ostatní fakulty a ústavy - Ing. Stanislav Petrík, CSc.


Seznam projektů:

1) Analyzátor provozních stavů dopravních prostředků

2) Implementace algoritmů konvolučních filtrů do hardware programovatelných obvodů

3) Program pro výpočet přesného křížového vinutí

4) Tenkostěnné textilní struktury (tkané a pletené) pro cévní chirurgii

5) Zařízení pro určování mezních stavů deformace plechů

6) Možnosti klinického využití a komercionalizace objektivního stanovení viskoelastických vlastností měkkých tkání pohybového aparátu člověka in vivo, in situ

7) Vysokorychlostní systém navíjení příze pro dopřádací stroje

8) Polymerní kompozit s částicovým rostlinným plnivem

9) Ochranné oděvy proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření s dostatečným komfortem a dalšími přidanými vlastnostmi

10) Průmyslové zařízení pro automatizovanou optickou inspekci laserem vytvořených značek a popisů

11) Prototyp měřícího systému na monitorování a objektivní hodnocení parametrů kvality technických tkanin

12) Ortopedická matrace s proměnnou tuhostí

13) Ekologická technologie vyčesávání pro povrchovou úpravu plstěných struktur

14) Textilní kompozitní materiál obsahující konvenční polymerní vlákna a nanovlákna.

15) Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci

16) Geopolymerní kompozity pro sanitární techniku

17) Vstřebatelné náhrady postranních vazů kolenního kloubu

18) Možnosti komerčního využití sofistikované strukturální analýzy a metrologie obrazových dat v inženýrství a přírodních vědách

19) TowMe – výzkum vývoj a ověření

 

 

 Tento projekt vznikl za finanční podpory Technologické agentury České republiky, programu Gama.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR