Přihlásit

Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí

Webové stránky projektu

Cíle: Využívání přípovrchových zdrojů geotermální energie tepelnými čerpadly patří mezi nejrozšířenější obnovitelné zdroje energie v individuální zástavbě stejně tak jako studny pro čerpání podzemní vody. Vrty pro jímání tepelné energie jsou de-facto umísťovány podle požadavku zákazníka, aniž by před vystrojením byla ověřována funkčnost, využitelnost či dlouhodobá stabilita energetického zdroje. Bez respektování lokálních podmínek může velice rychle dojít k destrukci zdroje energie. V průběhu let dojde ke snižování energie ve zdroji s následným vyčerpáním. Projekt je zaměřen na optimalizaci a dlouhodobou udržitelnost využívaní mělkých geotermálních zdrojů. Hlavními cíli projektu je: 1. zvýšit využitelnost energetického potenciálu území s použitím energeticky vodivé hmoty, 2. definovat podmínky čerpání energie v konkrétní lokalitě s ohledem na udržitelnost zdroje. V průběhu prací budou také sledovány dílčí výzkumné cíle: 3. posoudit příspěvek slunečního záření k energetickému potenciálu mělkých zdrojů geotermální energie 4. posoudit vliv vegetace (typu pokryvu) na přenos tepla na rozhraní země / atmosféra.

Řešitel: Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR