Přihlásit

Vysoce funkční nanovlákenný obvazový materiál s bariérovou funkcí a aktivním uvolňováním léčiva

Webové stránky projektu

Cíle: Cílem projektu je vývoj funkčního vzorku vysoce funkčního nanovlákenného materiálu ke krytí ran s různou úrovní kontaminace. Předpokladem úspěšné léčby zejména těžce se hojících ran je snížení kontaminace mikroorganismy. Současná praxe léčí infekci rány aplikací terapeutika přímo do rány nebo perorální administrací antibiotik. Lokální aplikace často nenabízejí dostatečně dlouhé uvolňování léčiva a limitují přístup kyslíku. Systémová léčba antibiotiky často není vhodná vzhledem ke zvýšené imunodeficienci pacientů. Vyvíjený materiál přináší zásadní inovaci v léčbě chronických ran. Kombinuje vlastnosti bariéry proti kontaminaci, nosiče aktivní látky s postupným uvolňováním v ráně a prodyšné struktury podporující regeneraci při zachování dostatečné vlhkosti. Obvazový materiál sestává z chitosanové nebo SiO2 nanovlákenné vrstvy vyrobené electrospinningem. Povrch je pokryt aktivní látkou (Tetracyklin, Tanin) uzavřenou v liposomech zajišťujících prodloužený účinek. Vnější vrstva materiálu je tvořena sekundárním krytím. Cíl projektu naplňuje cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR v oblasti klíčových technologií „nanotechnologie“ a „pokročilé materiály“ a prioritního cíle 2.5. Nové diagnostické a terapeutické metody. Obecné cíle Programu TRIO jsou naplněny příslibem vzniku unikátního produktu a zvýšení konkurenceschopnosti uchazeče-koordinátora. Rozsah a inovativnost etap projektu podpoří produktivitu i efektivitu výzkumných aktivit účastníků vedoucí ke zvýšení kvality produktů, služeb a procesů. Uchazeč - koordinátor zajistí ověřovací kroky zavedení výroby produktu a uvedení na trh. V rámci projektu bude klíčová spolupráce s dalším účastníkem projektu (TUL). TUL zajistí většinu výzkumných aktivit. Nutné certifikované testy budou na základě požadavků SÚKL zajištěny formou subdodávek od akreditovaných laboratoří. Tak bude v souladu s Programem TRIO posílena účinná spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Řešitel: Ing. Miroslava Rysová

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR