Přihlásit

Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí

Webové stránky projektu

Cíle: Cílem řešení projektu je výzkum, ověření použitelnosti a návrh technologie tepelně podporované in situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů ve zvodnělém horninovém prostředí. Možnost intenzifikace biodegradačních procesů optimalizací teplotních poměrů bude nejprve ověřena laboratorními a následně poloprovozními zkouškami, k jejichž vyhodnocení bude mimo jiné využito molekulárně genetických metod. Systém ohřevu horninového prostředí bude navržen na základě studie proveditelnosti. Technické provedení bude vycházet z připraveného matematického modelu a bude ověřeno a optimalizováno poloprovozní zkouškou provedenou na dvou lokalitách s rozdílným charakterem. Součástí projektu je posouzení technologie z pohledu technologického, ekologického a především ekonomického.

Řešitel: RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR