Přihlásit

Vývoj nástrojů pro studium transportu kontaminantů v puklinovém prostředí

Webové stránky projektu

Cíle: Základním cílem je vývoj nástrojů pro hodnocení migrace a retence kontaminantů v horninovém prostředí, jež je nutné pro hodnocení bezpečnosti antropogenních činností, jež mohou do ŽP, potažmo podzemní vody, uvolňovat kontamintanty (radionuklidy, těžké kovy, nanomateriály). Geologické prostředí ČR je dominantně budováno horninami s puklinovou propustností (krystalinikum, ale i zpevněné sedimenty). Jako vstup je nutno popsat procesy, které tyto látky podstupují v různých prostředích na cestě od zdroje kontaminace po životní prostředí za předpokladu, že základním transportním médiem je podzemní voda a jednou ze základních expozičních cest člověka je pitná voda. Cílem je dále přispět k popisu procesů, které mohou snížit kontaminaci přirozenou cestou či naopak vyvolat její opožděné uvolnění.

Řešitel: doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR