Přihlásit

Vývoj protokolu pro vysoce účinný proces odstraňování dusíku z odpadních a podzemních vod na bázi denitrifikačních exogenních substrátů

Webové stránky projektu

Cíle: Cílem je vyvinout vysoce účinný proces (protokol) odstraňování dusíku z různých OV a pro sanaci podzemních vod, založený na optimálním složení exogenních organických substrátů pro úplnou biologickou denitrifikaci. Základem bude vytvoření zásobní baterie organických substrátů s ohledem na konkrétní podmínky aplikace – složení OV, typ procesu. Vyvinutý protokol využívající optimální složení substrátů spolu s technologickými modifikacemi denitrifikačního procesu umožní dosažení maximální efektivity odstraňování dusíku z vod s ohledem na rychlost procesu, minimalizaci adaptačních dob a specifické spotřeby organických substrátu. Z předem zjištěného zastoupení rozhodujících skupin denitrifikačních mikroorganismů dané ČOV či v podzemní vodě bude volen nejvhodnější protokol.

Řešitel: Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR