Přihlásit

Výzkum a vývoj textilních hybridních struktur s vysokou přidanou hodnotou na bázi high-tech vláken

Cíle řešení:
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj pokročilých hybridních textilních struktur, které budou zabezpečovat aktivní ochranu zdraví vybraných skupin obyvatelstva. Nová generace hybridních textilií přispěje primárně ke zkvalitnění péče také o seniory, děti a nemocné. Těžiště řešení projektu je v použití high-tech vláken a progresivních textilních technologií se zaměřením na výzkum a vývoj struktur:  hybridní textilie vysokých užitných vlastností pro nehořlavé ošacení a ložní prádlo vybraných skupin obyvatel; senioři a děti; hybridní textilie vysokých užitných vlastností pro zkvalitnění hygienické a zdravotnické péče specifických skupin obyvatel; senioři, děti a nemocní. V rámci řešení projektu budou využity poznatky z oborů, jejichž problematika úzce souvisí se zaměřením projektu. Jmenovat lze obory mikrobiologie, chemie, medicína, textilní strojírenství. Nedílnou součástí bude návrh metod hodnocení vybraných funkčních vlastností finálních výrobků, jako jsou zdravotní účinky, fyziologický a senzorický komfort, nehořlavost, podle jejich konečného uplatnění a v souladu s platnou evropskou legislativou. Ochrana a bezpečnost zdraví obyvatel patří mezi priority EU a Evropská legislativa trvale zvyšuje požadavky na vyšší bezpečnost obyvatel. Vedle legislativních kroků, vydávání směrnic a nařízení vlád vznikají nové evropské normy, které reflektují tyto důrazné požadavky na vyšší bezpečnost obyvatel z hlediska používaných materiálů. Připravený projekt reaguje na tyto trendy výzkumem a vývojem nových materiálů vyšších užitných vlastností.

Řešitel: doc., Ing. Antonín Havelka, CSc.

Prezentace výsledků projektu

Odkaz na stránky

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR