Přihlásit

Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy

Webové stránky projektu

Cíle: 1. Prototyp Francisovy turbíny modelové velikosti zajišťující vhodné dynamické vlastnosti při aplikaci na turbínu skutečné velikosti. 2. Metodika použití pokročilých experimentálních metod pro výzkum vlivu poddajnosti lopatek a tvaru odtokové hrany na dynamické vlastnosti. 3. Metodika posuzování dynamických vlastností lopatkových částí vodní turbíny s ohledem na vznik kmitání buzeného od proudící tekutiny. 4. Zajištění know-how v oblasti návrhu vodních turbín aplikovatelných pro zajištění rozšířených regulačních služeb energetické soustavy a akumulace energie. 5. Prohloubení spolupráce mezi průmyslovými podniky, univerzitními pracovišti a regionálními výzkumnými centry.

Řešitel: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR