Přihlásit

Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii (RINGEN)

Webové stránky projektu

Cíle: Hlavním cílem VI je vytvořit odborné zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie, která představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie. Zvládnutí technologií jímání této energie bude znamenat zásadní strategickou výhodu zejména s ohledem na vyšší energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky, ale i dalších evropských zemí. Zázemí VI bude sloužit také dalším významným stavebním a energetickým oborům, jakými jsou podzemní stavitelství nebo těžba uhlovodíků. RINGEN je koncipována také jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit. Pro naplnění cíle se bude VI soustředit zejména na rozvoj a testování i) nových vrtných technologií ve středních a velkých hloubkách, ii) rozvoj technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a iii) technologií pro seismické monitorování. Tyto tři postupy jsou nezbytnou podmínku efektivnější, bezpečné a rutinní těžby geotermální energie, neboť i) snižují náklady na vlastní vrtné práce, které představují cca 75 % nákladů na výstavbu geotermální elektrárny/teplárny; ii) zvyšují průtok horké kapaliny (vody) horninou a tím i energetickou vydatnost (výkon) vrtů; iii) eliminují potenciální negativní efekty těžby zemského tepla, jež se mohou projevovat seismickými projevy na povrchu.

Řešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR