Seznam zaměstnanců

Ing. Daniela Lubasová, Ph.D.

Ing. Daniela Lubasová, Ph.D.

T +420 48535 3867

E daniela.lubasova@tul.cz

Kancelář L05512

Zařazení
 • Oddělení aplikované biologie (OABI): samostatný pracovník vědy a výzkumu
Jazykové znalosti
ČJ, EN
Specializace

- vývoj, optimalizace a charakterizace biodegradabilních a biokompatibilních nanovláken pro medicínské aplikace

- studium vlivu rozpouštědel na průběh elektrostatického zvlákňování a morfologii vznikajících nanovláken

 

Dosažené vzdělání

Ph.D. (2007 – 2011) Technická Univerzita v Liberci, Materiálové inženýrství. Disertace: Efekt rozpouštědel na elektrostatické zvlákňování polymerních roztoků

Ing. (2002 – 2007) Technická Univerzita v Liberci, Textilní inženýrství (netkané tetxtilie). Diplomová práce: Příprava nanovlákenných vrstev s vysokým obsahem chitosanu

 

 

 

2021

 • LUBASOVÁ, D. aj. Short‐course sublingual immunotherapy by mucoadhesive patch and tolerogenic particle enhanced allergen presentation CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 1. vyd. WILEY, 2021, roč. 51, č. 6. S. 853 – 857. ISSN: 0954-7894. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cea.13862

2020

2018

2017

 • LUBASOVÁ, D. aj. Multi-layered nanofibrous mucoadhesive films for buccal and sublingual administration of drug-delivery and vaccination nanoparticles - important step towards effective mucosal vaccines Journal of Controlled Release, 2017, roč. 249, č. 1. S. 183 – 195. ISSN: 0168-3659. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365916304710
 • LUBASOVÁ, D. a YALCINKAYA, F. Quantitative evaluation of antibacterial activities of nanoparticles (ZnO, TiO2, ZnO/TiO2, SnO2, CuO, ZrO2, and AgNO3) incorporated into polyvinyl butyral nanofibers Polymers for Advanced Technologies UK: WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2017, roč. 28, č. 1. S. 137 – 140. ISSN: 1042-7147. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pat.3883/abstract
 • LUBASOVÁ, D. a ŠPÁNEK, R. Study of relationships between morphology of polyvinylbutyral nanofibers and solvents properties using a predictive numerical model Journal of Computational and Theoretical Nanoscience American Scientific Publishers, 2017, roč. 14, č. 6. S. 2802 – 2811. ISSN: 1546-1955. http://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/jctn/2017/00000014/00000006/art00030

2016

 • YALCINKAYA, F. aj. Preparation of Antibacterial Nanofibre/Nanoparticle Covered Composite Yarns Journal of Nanomaterials 1. vyd. USA: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 1. S. 1 – 7. ISSN: 1687-4110. http://www.hindawi.com/journals/jnm/2016/7565972/

2015

 • LUBASOVÁ, D. Hydrogel properties of electrospun polyvinylpyrrolidone and polyvinylpyrrolidone/poly(acrylic acid) blend nanofibers RSC Advances 1. vyd. USA: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2015, roč. 5, č. 67. S. 54481 – 54487. ISSN: 2046-2069.
 • LUBASOVÁ, D. aj. Nanomaterials for noninvasive sublingual vaccines, 2015 http://www.nanocon.eu/files/proceedings/23/papers/4525.pdf
 • HRŮZA, J. a LUBASOVÁ, D. Podrobné portfolio konkurenčních materiálů, 2015
 • YALCINKAYA, F. aj. Producing Antibacterial Textile Material by Weaving PVB/CuO Nanocomposite Fiber Covered Yarn NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 421 – 426. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/cz/
 • LUBASOVÁ, D., MÜLLEROVÁ, J. a NETRAVALI, A. Water-resistant Plant Protein-based Nanofiber Membranes Journal of Applied Polymer Science 1. vyd. USA: John Wiley and Sons Inc, 2015, roč. 132, č. 16. S. 1 – 9. ISSN: 0021-8995. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.41852/pdf

2014

 • LUBASOVÁ, D. a SMÝKALOVÁ, B. Antibacterial efficiency of nanofiber membranes with biologically active nanoparticles , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • LUBASOVÁ, D., NETRAVALI, A., PARKER, J. a INGEL, B. Bacterial Filtration Efficiency of Green Soy Protein Based Nanofiber Air Filter Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7. vyd. American Scientific Publishers, 2014, roč. 14, č. 7. S. 4891 – 4898. ISSN: 1533-4880.
 • LUBASOVÁ, D., NIU, H. a LIN, T. Hydrogel Nanofiber Membranes for Wound Healing , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • LUBASOVÁ, D. Nanofibres for Drug Delivery , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • LUBASOVÁ, D., VODSEĎÁLKOVÁ, K. a CUDLÍNOVÁ, M. Porous Core-shell Nanofibers Fiber Society Spring 2014 Conference: Fibers for Progress 1. vyd. Liberec: Fiber Society, 2014 S. 189 – 191. ISBN: 978-80-7494-180-1.

2013

 • LUBASOVÁ, D. Innovative Laboratory Technique for Testing of Bacterial Filtration Efficiency of Nanofibre-based Filters NANOCON 2012, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2013 S. 466 – 470. ISBN: 978-80-87294-35-2.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren