Seznam zaměstnanců

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

E zdenek.kus@tul.cz

Zařazení
 • Katedra oděvnictví (KOD): vedoucí katedry

2023

 • ADÁMEK, K., HAVELKA, A., KŮS, Z. a MAZARI, A. A. The Correlation between Air and Water Vapour Permeability of Textiles COATINGS BASEL: Mdpi, 2023, roč. 13, č. 1. S. 163. ISSN: 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/13/1/163

2022

2021

 • HAVELKA, A., KŮS, Z., ZELOVÁ, K. a MARTINKA, M. Funkční vzorek - Smart sportovní bunda s automatickou signalizací SMARTLIGHT [funkční vzorek]
 • HAVELKA, A., KŮS, Z., ZELOVÁ, K. a MARTINKA, M. Prototyp - Smart sportovní bunda s automatickou signalizací SMARTLIGHT [funkční vzorek]
 • HAVELKA, A., KŮS, Z., ZELOVÁ, K. a MARTINKA, M. Zařízení pro detekci a signalizaci změny směru pohybu cyklisty a k cyklistovi se přibližujícího vozidla [patent] Udělen 20211209 pod číslem 309082. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309082.pdf

2020

2019

 • GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P. a KŮS, Z. Impact of heat on recovery efficiency of car seats fabrics Fibres and textiles (Vlákna a textil), 2019 S. 10 – 13. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/2019/3/VaT_2019_3_2.pdf
 • SIDDIQUE, H. F., MAZARI, A. A., HAVELKA, A. a KŮS, Z. Mathematical model for the prediction of compression pressure, 2019
 • SIDDIQUE, H. F., MAZARI, A. A., HAVELKA, A. a KŮS, Z. New Approach for the Prediction of Compression Pressure Using Cut-Strip Method Fiber Society's Fall 2019 Technical Meeting and Conference: Revitalizing the Textile Industry Through Innovative Research, Education, and Entrepreneurship USA: The Fiber Society, 2019 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-71380-303-4.
 • SIDDIQUE, H. F., MAZARI, A. A., HAVELKA, A. a KŮS, Z. Performance Characterization of Compression Socks at Ankle Portion under Multiple Mechanical Impacts Fibers and Polymers SOUTH KOREA: Korean Fiber Society, 2019, roč. 20, č. 5. S. 1092 – 1107. ISSN: 1229-9197. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12221-019-8965-1.pdf
 • SIDDIQUE, H. F., MAZARI, A. A., HAVELKA, A. a KŮS, Z. STUDY OF PERFORMANCE MEASUREMENT OF COMPRESSION SOCKS NART Conference 2019 Liberec: , 2019 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-80-7494-512-0.

2018

 • NAEEM, J. aj. ANALYSIS OF THERMAL PROPERTIES, WATER VAPOR RESISTANCE AND RADIANT HEAT TRANSMISSION THROUGH DIFFERENT COMBINATIONS OF FIREFIGHTER PROTECTIVE CLOTHING Industria Textila 1. vyd. BUCURESTI: INST NATL CERCETARE-DEZVOLTARE TEXTILE PIELARIE-BUCURESTI, 2018, roč. 69, č. 6. S. 458 – 465. ISSN: 1222-5347.
 • NAEEM, J., MAZARI, A. A., KŮS, Z. a KEJZLAR, P. Comparative study of radiant heat flux density transmission through firefighter protective clothing Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018, roč. 25, č. 2. S. 79 – 86. ISSN: 1335-0617.
 • NAEEM, J. aj. Comparison of thermal performance of firefighter protective clothing at different levels of radiant heat flux density Tekstilec 1. vyd. Ljubljan: University of Ljubljana, Faculty for Natural Sciences and Engineering, 2018, roč. 61, č. 3. S. 179 – 191. ISSN: 0351-3386.
 • GLOMBÍKOVÁ, V., NEMČOKOVÁ, R., KOMÁRKOVÁ, P. a KŮS, Z. Evaluation of liquid moisture transport in textile structures Indian Journal of Fibre and Textile Research 1. vyd. National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR), 2018, roč. 43, č. 1. S. 74 – 82. ISSN: 0971-0426. http://op.niscair.res.in/index.php/IJFTR/article/download/11433/465464622
 • HERCÍKOVÁ, E. aj. EVALUATION OF THERMAL PROPERTIES OF TEXTILE STRUCTURES UNDER FAST FLOWING AIR CONDITIONS Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Research Institute for Man-Made Fibres, 2018, roč. 25, č. 4. S. 31 – 34. ISSN: 1335-0617.
 • GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P. a KŮS, Z. Impact of heat on recovery efficiency of car seat fabric Structure and structural mechanics of textile fabrics 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2018 S. 327 – 330. ISBN: 978-80-7494-430-7.
 • MAZARI, A. A., NAEEM, J., KŮS, Z. a AKCAGUN, E. SIO2 aerogels and its application in firefighter protective clothing INDUSTRIA TEXTILA 1. vyd. Romania: Inst. Nat. Cercetare-Dezvoltare Text. Pielarie, 2018, roč. 69, č. 1. S. 50 – 54. ISSN: 1222-5347. http://www.revistaindustriatextila.ro/images/2018/01/IndustriaTextila_01_2018.pdf

2017

2016

 • VESELÁ, D. a KŮS, Z. Device for measurement of static and dynamic air permeability and deformation changes in textile materials Fibers and Textiles in Eastern Europe 1. vyd. Technical University of Lodz, Lodz, Poland: Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, 2016, roč. 24, č. 1. S. 120 – 126. ISSN: 1230-3666.
 • HAVELKA, A. a KŮS, Z. Oděv zejména pro pacienty a osoby se sníženou pohyblivostí, zejména osoby upoutané na lůžko [užitný vzor] Zapsán 20160503 pod číslem 29403. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029403.pdf
 • HAVELKA, A., NAGY, L. a KŮS, Z. Possibilities of Testing And Evaluation of Funcional Membrane Textiles Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: FOART, s.r.o., Bratislava, 2016, roč. 23, č. 4. S. 42 – 46. ISSN: 1335-0617.
 • HAVELKA, A., KŮS, Z., GLOMBÍKOVÁ, V. a KOMÁRKOVÁ, P. Vrchní potahová textilie automobilové sedačky [užitný vzor] Zapsán 20160628 pod číslem 29593. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029593.pdf
 • HAVELKA, A., KŮS, Z., GLOMBÍKOVÁ, V. a KOMÁRKOVÁ, P. Vrchní potahová textilie automobilové sedačky [patent] Udělen 20161221 pod číslem 306465. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306465.pdf

2015

 • HAVELKA, A., KŮS, Z. a BAXA, M. Automobilové sedadlo [užitný vzor] Zapsán 20150519 pod číslem 28213. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028213.pdf
 • HAVELKA, A., KŮS, Z. a GLOMBÍKOVÁ, V. Měřící zařízení k monitorování fyziologického komfortu v mezní povrchové vrstvě autosedačky [užitný vzor] Zapsán 20151130 pod číslem 28912. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028912.pdf
 • NAGY, L., HAVELKA, A., JANDOVÁ, S. a KŮS, Z. Physiological Comfort in Garments for Sport Activities and its Testing Sports Technology and Engineering: Proceedings of the 2014 Asia-Pacific Congress on Sports Technology and Engineering 4. vyd. London, UK: CRC Press/Balkema (Taylor & Francis Group), 2015 S. 347 – 351. ISBN: 978-1-138-02698-8, ISSN: 2333-8067.
 • HAVELKA, A., KŮS, Z. a BAXA, M. Signalizační sportovní bunda s automatickou světelnou signalizací zpomalování rychlosti jejího nositele, zejména cyklistická bunda [užitný vzor] Zapsán 20150126 pod číslem 27739. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027739.pdf
 • HAVELKA, A., KŮS, Z. a BAXA, M. Signalizační sportovní bunda se zabudovanou světelnou signalizací změny směru pohybu jejího nositele, zejména cyklistická bunda [užitný vzor] Zapsán 20150126 pod číslem 27740. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0027/uv027740.pdf
 • MAZARI, A. A., KŮS, Z. a HAVELKA, A. The effects of Lubricant amount on sewing needle temperature and tensile properties of Polyester-polyester core-spun thread Industria Textila 1. vyd. ROMANIA: Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Textile si Pielarie, 2015, roč. 66, č. 2. S. 97 – 102. ISSN: 1222-5347.
 • HAVELKA, A., GLOMBÍKOVÁ, V., KŮS, Z. a CHOTĚBOR, M. The thermal insulation properties of high-tech sportswear fillings International Journal of Clothing Science and Technology 1. vyd. Emerald Group Publishing Ltd, 2015, roč. 27, č. 4. S. 549 – 560. ISSN: 0955-6222. http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJCST-03-2014-0038
 • HAVELKA, A., ADÁMEK, K., NAGY, L. a KŮS, Z. Transport properties of barrier textiles for sports and functional applications CLOTECH2015 - Protective and smart textiles, comfort and well-being 1. vyd. Lodz: Lodz University of Technology, 2015 S. 158 – 166. ISBN: 978-83-7283-665-6.
 • NEMČOKOVÁ, R., KŮS, Z. a HAVELKA, A. Zařízení k měření nasákavosti plošné textilie [užitný vzor] Zapsán 20151221 pod číslem 29001. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029001.pdf
 • HAVELKA, A. a KŮS, Z. Zařízení pro únavové testování textilií a vícevrstvých textilních kompozitů [užitný vzor] Zapsán 20150409 pod číslem 28065. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028065.pdf
 • HAVELKA, A. a KŮS, Z. Zpevněná a plošně stabilizovaná nanovlákenná textilní vrstva [užitný vzor] Zapsán 20151116 pod číslem 28825. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028825.pdf
 • HAVELKA, A. a KŮS, Z. Zpevněná a plošně stabilizovaná nanovlákenná textilní vrstva [užitný vzor] Zapsán 20151116 pod číslem 28824. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028824.pdf

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren