Přihlásit

Výroba prototypů

Laboratoř progresivních strojírenských technologií

Odborným zaměřením laboratoře je výzkum, vývoj, inovace a rozvoj technologií, technologických postupů a jejich alternativ včetně monitorizace a optimalizace procesních parametrů ovlivňujících konečné vlastnosti dílů vyráběných moderními a progresívními netřískovými technologiemi (zpracování plastů a kompozitů, slévání, tváření a svařování).

 • Nové a inovované technologie pro zpracování plastů, kompozitů, nanokompozitů, mikrokompozitů, dlouhovláknových kompozitů, biopolymerů, keramiky, oceli, litin, aluminidů, vysokopevnostních a povlakovaných plechů, slitin neželezných kovů, hybridních dílů apod.
 • Optimalizované a inovované technologické a výrobní procesy pro zvýšení konečných a užitných vlastností výrobků, snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže (recyklace)

Kontakt
Ing. Jiří Bobek, Ph.D. - vedoucí oddělení,+420 485 353 344, jiri.bobek@tul.cz

Laboratoř prototypových technologií a procesů

Odborné zaměření laboratoře je orientováno na návrh a aplikace nových postupů a metod ve vývoji výrobků a zařízení, optimalizace konstrukce s využitím principů Rapid Prototyping včetně realizace prototypu. Důraz je kladen na metody Rapid Prototyping, předmětem výzkumu v oblasti prototypových technologií je vývoj nových struktur a zařízení, podporujících aplikace materiálového vývoje do konstrukce výrobků a strojů.

 • Konstrukce zařízení rozšiřující možnosti využití metod RP.
 • Stavba modelů a prototypů, vývoj výrobků různými metodami.

Laboratoř je mimo jiné vybavena 3D tiskárnou na kovy, plasty a strukturními a mapovacími nástroji.

Kontakt
Ing. Jiří Šafka, Ph.D, +420 485 353 801 +420 734 872 405, jiri.safka@tul.cz

Laboratoř mechaniky

V laboratoři jsou prováděny výzkumné experimentální aktivity orientované zejména na bezpečnost a komfort člověka v dopravních prostředcích (země, vzduch, voda). Práce v laboratoři jsou zaměřeny na testování nových konceptů a konstrukcí interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšujících bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.

 • Nové konstrukce interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšující bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.
 • Konstrukčních řešení, návrhů a prototypů speciálních mechatronických zařízení s vystřelovacím mechanismem a impaktorem pro měření biomechanických parametrů člověka.

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

Laboratoř robotických soustav

Laboratoř robotických soustav je komplexní pracoviště shrnující pod sebe velké množství vědních oborů se zaměřením na optimalizaci nekonvenčních struktur výrobních strojů a zařízení s vyšším stupněm funkční integrace progresivních technologií prostřednictvím mechatroniky, robotizace, automatického řízení a prvků umělé inteligence.

 • Vývoj nových typů efektorů robotů
 • Projektování robotizovaných pracovišť.
 • Návrh, vývoj, projektování, výroba a testování jednoúčelových strojů.
 • Strojní vybavení prototypové dílny.

Kontakt
Ing. Marcel Horák, Ph.D., +420 485 352 943, marcel.horak@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy