Přihlásit

Výzkum a vývoj

Laboratoř robotických soustav

Laboratoř robotických soustav je komplexní pracoviště shrnující pod sebe velké množství vědních oborů se zaměřením na optimalizaci nekonvenčních struktur výrobních strojů a zařízení s vyšším stupněm funkční integrace progresivních technologií prostřednictvím mechatroniky, robotizace, automatického řízení a prvků umělé inteligence.

 • Inovační výzkum autonomních servisních robotůVývoj dílčích zařízení robotizovaných technologických pracovišť a integrace do výrobních linek.
 • Implementace prvků s vysokým stupněm inteligence a nových materiálů do robotických soustav, mechatronických soustav s více stupni volnosti a do standardních topologií pohonů.
 • Inovační výzkum a vývoj průmyslových a servisních robotů pro speciální aplikace.
 • Vývoj nových typů efektorů robotů, mechanických i podtlakových chapadel a optimalizace flexibilních adaptivních úchopných hlavicVýzkum, vývoj a zavádění pokročilých technologií v oblasti automatizační techniky, elektrotechniky, elektroniky a robotiky pro strojírenské i nestrojírenské aplikace
 • Výzkum materiálových vlastností visko-elastických a nano materiálů pro aplikace při vývoji specifických výrobků, spolehlivých a flexibilních komponent výrobních strojů, robotů a jejich periferiíVýzkum a vývoj nových typů výrobků s vysokou přidanou hodnotou na platformě kombinace skla a nanomateriálů

Kontakt:
doc. Ing. František Novotný, CSc. - vedoucí oddělení,+420 485 352 903 frantisek.novotny@tul.cz

Laboratoř progresivních průmyslových technologií

Odborným zaměřením laboratoře je výzkum, vývoj, inovace a rozvoj technologií, technologických postupů a jejich alternativ včetně monitorizace a optimalizace procesních parametrů ovlivňujících konečné vlastnosti dílů vyráběných moderními a progresívními netřískovými technologiemi (zpracování plastů a kompozitů, slévání, tváření a svařování).

 • Vývoj, výzkum, inovace a aplikace progresivních netřískových technologií pro zpracování plastů, kompozitů, kovů a neželezných kovů do vývojových a výzkumných projektů a do praxe.
 • Výzkum, inovace a aplikace progresivních průmyslových technologií pro zpracování moderních a netradičních materiálů současnosti (plasty, polymerní směsi, nanokompozity, mikrokompozity, kompozity s dlouhými vlákny, přírodními vlákny, materiály pro technologii CIM a MIM, biodegradovatelné materiály, ocel, litina, aluminidy, vysokopevnostní a povlakované plechy, slitiny neželezných kovů, materiály s tvarovou pamětí apod.).
 • Rozvoj a inovace progresivních netřískových technologií, postupů a metod (včetně hybridních technologií) ve vztahu k aplikačnímu nasazení ve výrobní a průmyslové sféře. (progresivní a moderní technologie a technologické postupy s využitím plynů, kapalin, vakua, tlaku a teploty, vibrační postupy, predikce možností temperace a zmrazování, aplikační možnosti zvyšování pasivní bezpečnosti, aplikace sdružených technologií při spojení samostatných výrobních postupů apod.)

Kontakt
Ing. Jiří Bobek, Ph.D. - vedoucí oddělení,+420 485 353 344, jiri.bobek@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy