Přihlásit

Nanovlákna

Laboratoř přípravy nanovláken a nanopovrchů

Laboratoř je zaměřena na vývoj technologií výroby nanovláken, zejména na průzkum vztahů mezi závislými a nezávislými proměnnými procesu elektrostatického zvlákňování a vývoj dalších
možných metod pro přípravu nanovlákenných materiálů nebo jednotlivých nanovláken.

 • Vývoj a zavádění pokročilých technologií do vývoje nových nanovlákenných materiálů.
 • Vzorování nanovlákenných výrobků s využitím špičkového komerčního zařízení NanoSpider NS 4S1000U.
 • Komplexní řešení specifických problémů z oblasti výroby uvedených materiálů zaměřených na optimalizaci parametrů a vlastností výsledných materiálů.
 • Teoretický výzkum v oblasti tvorby a vlastností nanovlákenných materiálů.
 • Využití nových teoretických poznatků výzkumu pro vývoj nových strojních zařízení a provozních linek pro výrobu lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů.Nové materiály a optimalizace procesu elektrostatického zvlákňování.
 • Nové technologické linky na výrobu textilií tvořených nanovlákennými a dalšími textilními materiály.
 • Teorie zvlákňovacích procesů a vlastností nanovlákenné hmoty.

Kontakt
prof. RNDr. David Lukáš, CSc., +420485 353 146, david.lukas@tul.cz

 

Laboratoř biotechnologií

Laboratoř je zaměřena na vývoj nejrůznějších nanomateriálů a jejich následné ověřování v (bio)technologiích určených pro environmentální aplikace.

 • Testování vzorků.
 • Protokoly biodegradačních zkoušek, testů biologické čistitelnosti.
 • Obrazové analýzy imobilizovaných mikroorganismů.
 • Vývoje filtračních systémů s biocidními vlastnostmi a na vývoj biocidních povrchů.

Kontakt
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D., +420 485 353 638, tomas.lederer@tul.cz

Laboratoř aplikace nanomateriálů

Laboratoř aplikace nanomateriálů (LAN) se skládá ze 7 samostatných, nicméně úzce spolupracujících pracovišť, jejichž výzkum je primárně zacílen do oblastí potenciálních aplikací a vlastní přípravy nanovrstev.

 • Měření vyvíjených materiálů, testování na zakázku
 • Výzkum a vývoj zvukoabsorpčních struktur.
 • Výzkum a vývoj technologií přípravy filtračních materiálů v různém geometrickém uspořádání s možnou funkcionalizací nanovlákenných membrán jako nosičů biologicky nebo chemicky aktivních látek.

Kontakt:
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., vedoucí oddělení, +420 605 747 878, jiri.maryska@tul.cz

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy