Přihlásit

Měření parametrů

Laboratoř třískových technologií a procesů

Odborné zaměření laboratoře je orientováno na analyzování vlivu podmínek obrábění a ekologických aspektů tohoto procesu na vlastnosti strojních součástí. Těžiště výzkumné činnosti je plánováno v oblasti hodnocení parametrů integrity povrchu.

 • Monitorování parametrů obrábění:hodnocení řezných sil, úběru materiálu, teploty, deformací.
 • Testování vlivu řezného prostředí.
 • Hodnocení pracovní schopnosti a spolehlivosti řezných nástrojů.
 • Navrhování a optimalizace technologických podmínek.
 • Aktivní sledování procesu obrábění.
 • Analýza parametrů integrity povrchu:hodnocení povrchových vad a drsnosti povrchu strojních součástí, stanovení smyslu, velikosti a gradientu zbytkových napětí v povrchové vrstvě strojních součástí.

Kontakt
doc. Ing. Jan Jersák, CSc. - vedoucí laboratoře, +420 485 353 373, jan.jersak@tul.cz

Hydrodynamická laboratoř

Výzkum je orientován na mechatronické systémy s aktivní regulací vyznačující se rychlou odezvou na změnu vstupního signálu, predikci a korekci kinematického stavu. Nedílnou součástí výzkumu budou rovněž řízené a neřízené tlumicí a pružící elementy jako silový zdroj aktivních vibroizolačních systémů.

 • Měření napětí a deformací zejména dílů automobilů, plastových dílů interiéru a exteriéru automobilů, teplotní namáhání, zatížení při různých dynamických jevech, například změny teploty.
 • Testy zatížení strojních součástí při teplotách od -40 do +120°C.
 • Testy strojních součástí za velkých rychlostí nad 12m/s.

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

Laboratoř mechaniky

V laboratoři jsou prováděny výzkumné experimentální aktivity orientované zejména na bezpečnost a komfort člověka v dopravních prostředcích (země, vzduch, voda). Práce v laboratoři jsou zaměřeny na testování nových konceptů a konstrukcí interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšujících bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.

 • Vývoj konstrukce nových aktivních a pasivních tlumících jednotek rázu.
 • Identifikace vlastností materiálů pro bezpečnostní prvky a biomechanických vlastností člověka.
 • Jejich implementace do interakčního modelu.
 • Vývoj impaktního zařízení.
 • Experimentální a teoretický výzkum bezpečných konstrukcí.
 • Testy na systémech rychlých hydraulických válců a speciálních zařízení na měření vibrací.
 • Snižování přenosu energií z mobilního prostředku na člověka.

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy