Přihlásit

Výzkum a vývoj

Hydrodynamická laboratoř

Výzkum je orientován na mechatronické systémy s aktivní regulací vyznačující se rychlou odezvou na změnu vstupního signálu, predikci a korekci kinematického stavu. Nedílnou součástí výzkumu budou rovněž řízené a neřízené tlumicí a pružící elementy jako silový zdroj aktivních vibroizolačních systémů.

 • Vývoj a výzkum nových principů a materiálů pro aktivní a pasivní vibroizolační systémy.
 • Testy zatížení strojních součástí při teplotách od -40 do +120°C.
 • Testy strojních součástí za velkých rychlostí nad 12m/s.
 • Nové materiály a konstrukce autosedaček.
 • Nové mechanismy a uzly a prvky strojů na výrobu nanovláken, únavové zkoušky

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

Laboratoř mechaniky

V laboratoři jsou prováděny výzkumné experimentální aktivity orientované zejména na bezpečnost a komfort člověka v dopravních prostředcích (země, vzduch, voda). Práce v laboratoři jsou zaměřeny na testování nových konceptů a konstrukcí interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšujících bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.

 • Výzkum uplatnění nových speciálních materiálů v konstrukci bezpečnostních prvků.
 • Vývoj konstrukce nových aktivních a pasivních tlumících jednotek rázu.
 • Identifikace vlastností materiálů pro bezpečnostní prvky a biomechanických vlastností člověka.
 • Jejich implementace do interakčního modelu.
 • Vývoj impaktního zařízení.
 • Experimentální a teoretický výzkum bezpečných konstrukcí.
 • Testy na systémech rychlých hydraulických válců a speciálních zařízení na měření vibrací.
 • Snižování přenosu energií z mobilního prostředku na člověka.

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

Laboratoř inovace textilních strojů

Odborné zaměření laboratoře je orientováno na výzkum, vývoj a optimalizace nových struktur výrobních strojů s využitím mechatronických principů včetně návrhu nových ovládacích a řídicích členů. Důraz je kladen na struktury zajištující minimální vůle v kinematickém řetězci a redukci rázového zatížení rámu stroje.

Nové medicínské přístroje zejména pro biomedicínské a speciální aplikace

 • Poradenskou a konzultační činnost v oblasti konstrukce textilních a jednoúčelových strojů.
 • Výzkum a vývoj uzlů textilních strojů.
 • Vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení.
 • Výzkum a vývoj strojů a zařízení na výrobu nanovláken.
 • Vývoj automatických vzorkovačů pro biomasu a tuhá paliva.
 • Výzkum a vývoj nových medicínských přístrojů.
 • Řešení problémů ze stavby mechanismů (syntéza, kinematická a dynamická analýza, simulace, optimalizace, měření, experimenty).
 • Výpočtové a experimentální modelování dynamických vlastností a chování strojů a mechanismů s respektováním pružných těles. Snižování vibrací rámů strojů, pevnostní, napěťové a deformační analýzy a optimalizace s využitím FEM.
 • CAD aplikace včetně tvorby výkresové dokumentace.
 • Analýzy vysokorychlostních dějů pomocí rychlokamery.

Kontakt
prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.,+420 485353171, jaroslav.beran@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy