Přihlásit

Analýzy vody, půdy a vzduchu

Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí průmyslovým subjektům i veřejnosti služby v oblasti chemického a mikrobiologického testování:

 • vod, půd a hornin,
 • kalů, sedimentů a odpadů,
 • výluhů, rostlinných materiálů a chemikálií,
 • kovů, silikátových materiálů a ovzduší.
 • Testování výrobků pro styk s vodou a přímý styk s potravinami.
 • Charakterizace nanomateriálů. Mimo rozsah akrediace zajišťujeme vývoj analytických metod pro speciální požadavky.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Petr Parma, Ph.D., +420 485 353 806, petr.parma@tul.cz

 

Analytická laboratoř jeakreditovaná ČIA podle EN/ISO/IEC 17025 pod číslem 1611.

akreditace, chemické zkoušky vody, mikrobiologické zkoušky vody, kaly, půda, chemické zkoušky půdy, horniny, kovy, ovzduší, potraviny

Laboratoř chemických sanačních procesů

Laboratoř je zaměřena na vývoj nových metod pro sanace kontaminovaných podzemních, povrchových, odpadních a průmyslových vod založených na chemickém působení na vybrané kontaminanty.

 • Výzkum modifikace nulmocného nanoželeza.
 • Výzkum kombinovaných oxidačně redukčních a biologických metod sanace.
 • Výzkum hmoty pro přenos elektrické a tepelné energie do geologických struktur.
 • Ověření sanačních metod na vzorcích z konkrétních lokalit.
 • Návrhy sanačních systémů s použitím in situ metod.
 • Provedení a vyhodnocení pilotních experimentů.

Kontakt
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. - vedoucí laboratoře, +420 734 872 403, miroslav.cernik@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR