Přihlásit

Zkoušky a simulace

Laboratoř pohonných jednotek

Experimentální výzkum a vývoj pohonných jednotek pro dopravu a průmysl zaměřený na optimalizace:

 • Ekonomicko-emisních vlastností zážehových a vznětových spalovacích motorů na kapalná, plynná (klasická a alternativní) paliva a jejich směsi (benzín, nafta, LPG, CNG, vodík, metylestery
  olejů, metanol, etanol) určených pro pohonné jednotky v dopravě, v pracovních strojích a energetických zařízeních.
 • Převodových řetězců přenosu energie v klasickém i hybridním uspořádání spalovacího motoru, elektromotoru, palivového článku, akumulátoru, elektrolyzéru a koly vozidla resp. náhonu pracovního stroje.

Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.

 • Vizualizace a výpočty tvoření směsi a spalovacího procesu, měření výfukových emisí.
 • Měření koncentrací částic v nejvíce problematických velikostních kategoriích od jednotek po stovky nanometrů.
 • Měření pasivních odporů motorů a převodů.
 • Měření momentu setrvačnosti těles.
 • Pevnostní a deformační analýza dílů motorů a vozidel.

Příklad vybavení:

 • Powertrain test bed - zařízení bude sloužit k experimentům při výzkumných aktivitách snižování spotřeby paliv v dopravě a průmyslu optimalizací přenosu energie např. hybridních systémů. Toto zařízení slouží k měření sil mezi hnací jednotkou a koncovým výstupem užitečného výkonu a identifikaci účinnosti jednotlivých uzlů přenosové soustavy.
 • Válcová emisní brzda – je součástí současných laboratoří a slouží pro měření výkonových a emisních parametrů osobních automobilů v nestacionárních režimech (zkoušky pro všechna používaná paliva: benzín, nafta, LPG, CNG, vodík, Methylestery a směsi, Methanol, Ethanol a směsi).
 • 4 motorové zkušebny s dynamometry a analyzátory emisí.

Kontakt
Ing. Robert Voženílek, Ph.D. - vedoucí laboratoře, +420 485 353 154, robert.vozenilek@tul.cz

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR