Přihlásit

Modelování

Laboratoř aplikace modelů

Oblast aplikace: vývoj a inovace průmyslové a environmentální praxe např. modelování vlastností technických textilií, modelování jevů v bariérách hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva, vyhodnocení měření v podzemní laboratoři, automatická detekce geofyzikálních anomálií nebo optimalizace těžby v hnědouhelném dole.

Způsob řešení zahrnuje jak aplikaci komerčního simulačního softwaru, tak vývoj vlastního pro speciální úlohy, dále jak samotné výpočty, tak porovnání a vyhodnocení experimentálních dat. Nabídka výpočtů a software

Vývoj matematických modelů
Kontakt: Mgr. Jan Březina, Ph.D., jan.brezina@tul.cz, +420 485 353 651

Modely přírodovědných procesů I
Kontakt: Doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D., milan.hokr@tul.cz, +420 485 353 470

Modely přírodovědných procesů II
Kontakt: Doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D., jirina.kralovcova@tul.cz, +420 485 353 521

Modely technických procesů
Kontakt: Ing. Josef Novák, Ph.D., josef.novak@tul.cz, +420 485 353 688

Laboratoř robotických soustav

Počítačové modelování reologických a teplotně závislých materiálů, pevnostních výpočtů kritických uzlů strojů včetně tvorby kinematických a dynamických modelů mechanických soustav a mechatronických komponent

Kontakt:
doc. Ing. František Novotný, CSc. - vedoucí oddělení,+420 485 352 903 frantisek.novotny@tul.cz
Ing. Marcel Horák, Ph.D., +420 485 352 943, marcel.horak@tul.cz
Ing. Ondřej Matůšek, +420 485 352 905, ondrej.matusek@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR