Přihlásit

Konstrukce strojů

Laboratoř mechaniky

V laboratoři jsou prováděny výzkumné experimentální aktivity orientované zejména na bezpečnost a komfort člověka v dopravních prostředcích (země, vzduch, voda). Práce v laboratoři jsou zaměřeny na testování nových konceptů a konstrukcí interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšujících bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.

 • Návrhy konceptů a realizaci prototypů speciálních mechatronických zařízení zejména s vystřelovacím mechanismem a impaktorem pro měření biomechanických parametrů člověka.
 • Vývoj impaktního zařízení.
 • Experimentální a teoretický výzkum bezpečných konstrukcí.
 • Experimentální výzkum aktivních a pasivních tlumících jednotek rázu za různých teplotních podmínek.
 • Experimentální výzkum chování nových materiálů v klimakomoře.
 • Vývoj a realizace optimalizovaných konstrukcí bezpečnostních prvků.

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

Hydrodynamická laboratoř

Výzkum je orientován na mechatronické systémy s aktivní regulací vyznačující se rychlou odezvou na změnu vstupního signálu, predikci a korekci kinematického stavu. Nedílnou součástí výzkumu budou rovněž řízené a neřízené tlumicí a pružící elementy jako silový zdroj aktivních vibroizolačních systémů.

 • Vývoj a výzkum nových principů a materiálů pro aktivní a pasivní vibroizolační systémy.
 • Nové materiály a konstrukce autosedaček.
 • Nové mechanismy a uzly a prvky strojů na výrobu nanovláken, únavové zkoušky.

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

Laboratoř inovace textilních strojů

Odborné zaměření laboratoře je orientováno na výzkum, vývoj a optimalizace nových struktur výrobních strojů s využitím mechatronických principů včetně návrhu nových ovládacích a řídicích členů. Důraz je kladen na struktury zajištující minimální vůle v kinematickém řetězci a redukci rázového zatížení rámu stroje.

 • Poradenskou a konzultační činnost v oblasti konstrukce textilních a jednoúčelových strojů.
 • Výzkum a vývoj uzlů textilních strojů.
 • Vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení.
 • Výzkum a vývoj strojů a zařízení na výrobu nanovláken.
 • Vývoj automatických vzorkovačů pro biomasu a tuhá paliva.
 • Výzkum a vývoj nových medicínských přístrojů.

Kontakt
prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.,+420 485353171, jaroslav.beran@tul.cz

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR