Přihlásit

Laboratoř mechaniky

Odborný garant laboratoře: doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře
Využívání klasických experimentálních metod v mechanice kontinua (měření kinematických veličin, deformací, přetvoření, silových účinků atd. pomocí vhodných čidel, senzorů a příslušných měřicích řetězců).

 • Zavádění a testování nových experimentálních metod podle požadavku trhu.
 • Úzká součinnost a spolupráce s experimentálními pracovišti na TUL.
 • Spolupráce s průmyslovými subjekty a znalostními firmami.
 • Podpora experimentálních potřeb ostatních pracovišť TUL.


Odborné zaměření laboratoře
V laboratoři jsou prováděny výzkumné experimentální aktivity orientované zejména na bezpečnost a komfort člověka v dopravních prostředcích (země, vzduch, voda). Práce v laboratoři jsou zaměřeny na testování nových konceptů a konstrukcí interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšujících bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.

Nové směry výzkumu
Pracovníci laboratoře se podíjí na návrhu konceptů a realizaci prototypů speciálních mechatronických zařízení zejména s vystřelovacím mechanismem a impaktorem pro měření biomechanických parametrů člověka.

Výstupy

 • Výzkum uplatnění nových speciálních materiálů v konstrukci bezpečnostních prvků.
 • Vývoj konstrukce nových aktivních a pasivních tlumících jednotek rázu. Identifikace vlastností materiálů pro bezpečnostní prvky a biomechanických vlastností člověka. Jejich implementace do interakčního modelu.
 • Vývoj impaktního zařízení. Experimentální a teoretický výzkum bezpečných konstrukcí. Testy na systémech rychlých hydraulických válců a speciálních zařízení na měření vibrací. Snižování přenosu energií z mobilního prostředku na člověka.
 • Experimentální výzkum aktivních a pasivních tlumících jednotek rázu za různých teplotních podmínek. Experimentální výzkum chování nových materiálů v klimakomoře. Vývoj a realizace optimalizovaných konstrukcí bezpečnostních prvků.

Pořízené přístroje a vybavení, jejich využití

 • Impaktní zařízení pro náraz hlavou.
 • Vibrační zařízení.
 • Data acquisition systém.
 • Čidla, senzory, tenzometry, dynamometry.

Smluvní výzkum

 • Zaměření nabídek bude na nové konstrukce interiérových a exteriérových dílů mobilních prostředků dopravy zvyšující bezpečnost chodců a posádky při kolizích a haváriích.
 • Konstrukčních řešení, návrhů a prototypů speciálních mechatronických zařízení s vystřelovacím mechanismem a impaktorem pro měření biomechanických parametrů člověka.

Kontakt
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D. - vedoucí oddělení, +420 485353833, michal.petru@tul.cz

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy