Přihlásit

Laboratoř přípravy nanovláken a nanopovrchů

Odborný garant laboratoře: prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Vývoj a zavádění pokročilých technologií do vývoje nových nanovlákenných materiálů.
  Vzorování nanovlákenných výrobků s využitím špičkového komerčního zařízení NanoSpider NS 4S1000U.
 • Komplexní řešení specifických problémů z oblasti výroby uvedených materiálů zaměřených na optimalizaci parametrů a vlastností výsledných materiálů.
 • Teoretický výzkum v oblasti tvorby a vlastností nanovlákenných materiálů.
 • Využití nových teoretických poznatků výzkumu pro vývoj nových strojních zařízení a provozních linek pro výrobu lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů.

Odborné zaměření laboratoře
Laboratoř je zaměřena na vývoj technologií výroby nanovláken, zejména na průzkum vztahů mezi závislými a nezávislými proměnnými procesu elektrostatického zvlákňování a vývoj dalších možných metod pro přípravu nanovlákenných materiálů nebo jednotlivých nanovláken. Pro tyto účely slouží unikátní zařízení typu NS 1WS500U včetně příslušenství a zařízení, která jsou vyvíjena v rámci činnosti laboratoře. Pro výrobu jednotlivých nanovláken slouží zařízení pro tažení vláken metodou Drawing. Laboratoř se zabývá hledáním nových aplikací nanovlákenných materiálů pro technické a biologické účely.

 • Laboratoř se zabývá hledáním aplikací nanovlákenných materiálů pro technické a biomedicínské účely.
 • Základní výzkum je zaměřený na fyzikální popis procesů probíhajících při zvlákňovacích procesech vedoucích k produkci nanovlákenné hmoty. Teoretický popis neobvyklých vlastností nanovlákenných materiálů.
 • Ve spolupráci s Laboratoří inovace textilních strojů (2.1) a katedrami FS TUL byl zahájen výzkum a vývoj nových strojních zařízení a provozních linek pro výrobu lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů (v současnosti jsou linky vyvinuty, dochází k optimalizaci na míru). Vzorování nových nanovlákenných materiálů je prováděno v úzké spolupráci s FT TUL. Zejména se využívá její poloprovozní a laboratorní zázemí. Nové poznatky jsou aktivně přenášeny do výuky všech druhů studijních programů.

Nové směry výzkumu

 • Nové materiály a optimalizace procesu elektrostatického zvlákňování.
 • Nové technologické linky na výrobu textilií tvořených nanovlákennými a dalšími textilními materiály.
 • Teorie zvlákňovacích procesů a vlastností nanovlákenné hmoty.

Výstupy

 • Nanovlákenné materiály ve formě objemných materiálů, vrstev, přízí a jednotlivých nanovláken.
 • Vědecké práce popisující fyzikální jevy spojeně s výrobou a vlastnostmi nanovláken.
 • Nová laboratorní a poloprovozní zařízení (nebo jejich části), vlastní konstrukce pro výrobu nanovlákenných materiálů.
 • Pořízené přístroje a vybavení, jejich využití
 • Pilotní linka Nanospider NS 4S1000U.
 • Experimentální zařízení pro měření zvukové průzvučnosti vlákenných materiálů.

Smluvní výzkum:
Nabízíme:

Externím institucím nabízíme především vývojové práce na výrobcích, jejichž základem jsou nanovlákenné vrstvy vyrobené na pilotní lince Nanospider NS 4S1000U, spolupráci českým i zahraničním univerzitám a výzkumným institucím v oblasti teorie elektrostatického zvlákňování.

Kontakt
prof. RNDr. David Lukáš, CSc. - vedoucí laboratoře, +420485 353 146, david.lukas@tul.cz

Nanospider

Nanospider

Stroj na průmyslové zvlákňování; vyvinut ve spolupráci Technické Univerzity v Liberci a společnosti Elmarco.

PAN 1nm Pt coated

PAN 1nm Pt coated

Průmyslové zvlákňování

Modifikace nanášení
Modifikace nanášení v přístroji nanospider. Dřívější technologie využívaly rozličných přístupů k distribuci polymeru a následného zvlákňování.

Nejnovější verze využívá inteligentního jezdce nanášejícího polymer na strunu s volbou dávkovaného objemu.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy