Přihlásit

Laboratoř řízených elektrických pohonů a servomechanismů

Odborný garant laboratoře: prof. Ing. Aleš Richter, CSc.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Výzkum, vývoj v oblasti automatizační techniky, elektrotechniky, elektroniky a robotiky zaměřený na řešení pracovních uzlů strojů lehkého průmyslu.
 • Komplexní řešení specifických problémů, vývoj řídicích bloků a jednotek, elektroniky a vývoj aplikací vestavných (embedded) mikropočítačů, do měřicích přístrojů, včetně návrhu desek plošných spojů a vývoje navazujícího software.
 • Využití nových poznatků elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a kybernetiky v průmyslových technologiích a v elektrické městské trakci. Podpora výzkumu a vývoje nových nestandardních aplikací elektromagnetického pole v soustavách nízkého napětí do 1 kV o kmitočtu do 3 GHz a celkovém příkonu do 100 kW.

Odborné zaměření laboratoře

 • Odborné zaměření laboratoře je orientováno na návrh a optimalizaci struktur strojů s využitím mechatronických principů a prvků včetně návrhu ovládacích a řídicích členů. Stěžejním zaměřením je oblast měření a řízení elektrických pohonů a servomechanismů.
 • Laboratoř je vybavena i pro návrh, simulaci a testování slaboproudé elektroniky.
 • Oceňovanou specializací při vývoji elektroniky je aplikace rychlých programovatelných hradlových polí. Laboratoř je schopná provádět měření v oblasti elektrotechniky a průmyslové automatizace.

Nové směry výzkumu

 • Návrh a testování rychlých řídicích algoritmů, zejména pro elektrické pohony robotických soustav.
 • Řešení nestandardních úloh z oblasti elektrotechniky, elektroniky, robotiky a kybernetiky.

Pořízené přístroje a vybavení, jejich využití

 • 3f programovatelný zdroj (0–300 V AC, 15–1200 Hz + DC, 3 × 2000 VA, simulace poruch a přechodových dějů).
 • Programovatelné stejnosměrné zdroje (0–15 V DC, 200 A).
 • Analyzátor výkonů (1,5 MSa/s, 40 A, 800 V, 1 MHz).
 • Klimatická komora (-70 až +120 °C).
 • Vývojové soupravy ŘS Siemens a B&R.
 • Tester izolace (AC 5 kV, 20 mA, DC 5 kV, 5 mA).
 • Teslametr (0,3 mT až 3 T), souřadnicový system.
 • Elektronická odporová zátěž (15 – 3 kΩ, AC/DC, 3 × 3 kW).
 • Automatizované měřicí pracoviště, dynamometr pro měření statických a dynamických charakteristik řízených elektrických pohonů. Měřicí rozsahy 0–7000 ot./min, špičkový moment ± 70 Nm, maximální výkon soustrojí 6,3 kW.

Smluvní výzkum

 • Návrh elektroniky na bázi FPGA obvodů, návrh elektronických uzlů,
 • Speciální měření elektrických i neelektrických veličin (přechodové odpory, kontaktní odpory relé, ověřování charakteristik ochran, měření přechodových jevů, měření magnetických polí, měření celé škály dalších veličin),
 • Návrh zákaznických řešení z oblasti elektrotechniky a automatizace (robotika, výrobní systémy, omezování zapínacích proudů atp.),
 • Měření spolehlivosti či teplotních závislostí,
 • Simulace analogových a číslicových obvodů,
 • Školení pracovníků průmyslové sféry ve výše uvedených oblastech,
 • Testování elektrických ochran, návrh řešení na zakázku: regulace výkonů, omezování zapínacích proudů.

Smluvní partneři

 • Ligranit a. s. – modernizace řídicího systému pily na kámen
 • ComAp s. r. o. – typové zkoušky digitálních ochran
 • Siemens Gmbh – potlačování residuálních kmitů
 • KMB Systems s. r. o. – vývoj omezovače zapínacího proudu transf
 • Rieter CZ s. r. o. – spolupráce při vývoji textilních strojů
 • SKLOPAN Liberec a. s. – programování řídicího systému stroje
 • DPMLJ a.s. - testování tramvajových podvozků
 • DPMUL- systém měření energie v trolejbusové trakci
 • VW Gmbh – biometrické signály a senzory

Kontakt
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. - odborný garant, +420 485 353 546, ales.richter@tul.cz

Laboratoř servomechanismů

Konstrukční a vývojová laboratoř

Testování rehabilitačnícho rotopedu

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy