Přihlásit

Laboratoř robotických soustav

Odborný garant laboratoře: doc. Ing. František Novotný, CSc.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Řešení specifických konstrukčních uzlů průmyslových robotů a jejich efektorů, mechatronických prvků automatizační techniky a periferií robotizovaných pracovišť.
 • Inovační výzkum autonomních servisních robotů.
 • Vývoj dílčích zařízení robotizovaných technologických pracovišť a integrace do výrobních linek.
  mplementace prvků s vysokým stupněm inteligence a nových materiálů do robotických soustav, mechatronických soustav s více stupni volnosti a do standardních topologií pohonů.

Odborné zaměření laboratoře

 • Inovační výzkum a vývoj průmyslových a servisních robotů pro speciální aplikace.
 • Vývoj nových typů efektorů robotů, mechanických i podtlakových chapadel a optimalizace flexibilních adaptivních úchopných hlavic.
 • Systémy strojního vidění, aplikace machine (robot) vision.
 • Implementace prvků s vysokým stupněm inteligence a nových materiálů do robotických soustav, mechatronických soustav s více stupni volnosti a do standardních topologií pohonů.
 • Výzkum, vývoj a zavádění pokročilých technologií v oblasti automatizační techniky, elektrotechniky, elektroniky a robotiky pro strojírenské i nestrojírenské aplikace.
 • Návrh matematických a softwarových postupů optimalizace zpracování materiálově fyzikálních a výrobních dat.
 • Výzkum materiálových vlastností visko-elastických a nano materiálů pro aplikace při vývoji specifických výrobků, spolehlivých a flexibilních komponent výrobních strojů, robotů a jejich periferií.
 • Počítačové modelování reologických a teplotně závislých materiálů, pevnostních výpočtů kritických uzlů strojů včetně tvorby kinematických a dynamických modelů mechanických soustav a mechatronických komponent.

Nové směry výzkumu

 • Optimalizované nekonvenční struktury výrobních strojů a zařízení s vyšším stupněm funkční integrace progresivních technologií prostřednictvím mechatroniky, robotizace, automatického řízení a prvků umělé inteligence.
 • Mechatronické struktury základních uzlů výrobních strojů a robotů s řízenými pohony a vlastní inteligencí.
 • Výzkum a vývoj nových typů výrobků s vysokou přidanou hodnotou na platformě kombinace skla a nanomateriálů.

Smluvní výzkum

 • Řešení kontaktních úloh při manipulaci s výrobky.
 • Vývoj nových typů efektorů robotů.
 • Zpracování a vyhodnocování dat z automatické výroby s využitím navrhovaných softwarových nástrojů.
 • Snímání a zpracování obrazu z digitálních fotoaparátů a kamer.
 • Analýza teplotních polí termovizní kamerou.
 • Implementace systémových I/O modulů ve výrobních linkách, základní programování PLC (Siemens, Lenze, B&R, Unitronics).
 • Řešení speciálních pneumatických pohonů (obvodů).
 • Dimenzování elektrických servopohonů.
 • Laboratorní testování konstrukčních celků a snímačů.
 • Projektování robotizovaných pracovišť.
 • Návrh, vývoj, projektování, výroba a testování jednoúčelových strojů.

Přístroje a vybavení

 • 6-osé silové senzory.
 • Sada lineárních a rotačních pohonů.
 • Průmyslové roboty s kloubovou strukturou (KUKA KR 16, KR 90, KR 3 a KR 5 scara).
 • Průmyslový robot s paralelní strukturou (ABB IRB 360 FlexPickerTM).
 • Dvouramenný robot YASKAWA MOTOMAN SDA10F.
 • Zařízení pro měření pevnostních a frikčních vlastností (TINIUS OLSEN H2K5T).
 • Průmyslové kamerové systémy (monochromatické a barevné (2D) kamery, řádkové kamery, inteligentní kamery, monochromatická 3D kamera, systém osvětlení a temný box).
 • Konfokální snímače Precitec CHRocodile S.
 • Strojní vybavení prototypové dílny.

Kontakt:
doc. Ing. František Novotný, CSc. - vedoucí oddělení,+420 485 352 903 frantisek.novotny@tul.cz

Ing. Marcel Horák, Ph.D., +420 485 352 943, marcel.horak@tul.cz

Ing. Ondřej Matůšek, +420 485 352 905, ondrej.matusek@tul.cz

Robot KUKA

Laboratoř robotiky

Robotul - servisní robot pro výškové budovy

Spolupráce se společností Sklopan - ekologické matování skla

Vnitřnosti robotul

Vnitřní konstrukce - RoboTul

Servisní robot pro výškové budovy, vertikální pohyb po skleněném povrchu.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy