Přihlásit

Publikace

2020

 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Gum Arabic/PVA/Ag Nano fibrous Membranes as a Potential Wrapping Material Journal of Engineered Fibers and Fabrics 1. vyd. SAGE PUBLICATIONS LTD, 2020, roč. 15, č. AUG 2020. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1558-9250. DOI: https://doi.org/10.1177/1558925020946451
 • HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 10 – 15. ISSN: 1335-0617.
 • HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 10 – 15. ISSN: 1335-0617.
 • SVOBODOVÁ, L., HAVLÍČEK, K. a BAKALOVA, T. A Way to Predict Physical And Mechanical Properties Nanofibers Structures Through Image Analysis Methods NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. Brno: TANGER Ltd., 2020 S. 679 – 684. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694930X. DOI: https://doi.org/10.37904/NANOCON.2019.8553
 • KAVÁNOVÁ, A. aj. Evaluation of Changes In The Utility Properties of A Base Material After The Application of Thin Coatings Of Wc/C, Tic/C and A Carbon-Based Coating: Ta-C Nanocon 2019 - Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application 0. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2020 S. 244 – 250. ISBN: 978-80-87294-95-6, ISSN: 2694-930X. DOI: https://doi.org/10.37904/nanocon.2019.8557
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Geopolymers with Carbon Or Basalt Grids And Incorporated Mgo Nanoparticles for Shielding Electromagnetic Radiation Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2020 S. 73 – 79. ISBN: 978-80-87294-95-6, ISSN: 2694-930X. DOI: https://doi.org/10.37904/nanocon.2019.8548
 • HAVLÍČEK, K., SVOBODOVÁ, L., BAKALOVA, T. a LEDERER, T. Influence of electrospinning methods on characteristics of polyvinyl butyral and polyurethane nanofibres essential for biological applications Materials & Design 1. vyd. Elsevier Ltd, 2020, roč. 194, č. SEPTEMBER. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0264-1275. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2020.108898
 • LE VAN, S. aj. Mechanical properties of geopolymer foam at high temperature Science and Engineering of Composite Materials 0. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2020, roč. 27, č. 20. S. 129 – 138. ISSN: 0792-1233. DOI: https://doi.org/10.1515/secm-2020-0013
 • HAVLÍČEK, K., SVOBODOVÁ, L. a BAKALOVA, T. Pokročilá obrazová analýza mikroskopických snímků nanovlákenných vrstev Jemná mechanika a optika 0. vyd. Olomouc: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The international Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky., 2020 S. 243 – 249. ISSN: 0447-6441.
 • LOUDA, P. aj. Prodyšný tepelně izolační plošný panel s protipožární ochranou [patent] Udělen 20200701 pod číslem 308423
 • RYVOLOVÁ, M., BAKALOVA, T. a SVOBODOVÁ, L. Study of Degradation of Carbon and Basalt Fibres in Alkaline Environment 58th International Conference on Experimental Stress Analysis - EAN2020, October 19-22, 2020, online, Czech Republic - Book of full Papers 0. vyd. Ostrava: : Book of full Papers. Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020 S. 438 – 445. ISBN: 978-80-248-4451-0.
 • LE VAN, S. aj. Study on temperature-dependent properties and fire resistance of metakaolin-based geopolymer foams Polymers 0. vyd. Basel: MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 12. S. 1 – 18. ISSN: 2073-4360. DOI: https://doi.org/10.3390/polym12122994
 • KEJZLAR, P., BAKALOVA, T. a SEIBERT, O. The Effect of SiO2 Nanoparticles Addition on Lubrication Properties of 10W-40 Engine Oil IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 0. vyd. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2020 S. „art. no. 012029“. ISSN: 1757-8981. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/723/1/012029
 • LOUDA, P. aj. The Fabrication of Geopolymer Foam Composites Incorporating Coke Dust Waste Processes 0. vyd. Basel: MDPI AG, 2020, roč. 8, č. 9. S. „art. no. 1052“. ISSN: 2227-9717. DOI: https://doi.org/10.3390/pr8091052
 • ANDRŠOVÁ, Z. aj. The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagons IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2020 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1757-8981. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/723/1/012001
 • ŠAFKA, J. aj. Ceramic 3d printing: Comparison of SLA and DLP technologies MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. June. S. 3905 – 3911. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2020_06_2020006
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Geopolymers with Carbon Or Basalt Grids And Incorporated Mgo Nanoparticles for Shielding Electromagnetic Radiation Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2020 S. 73 – 79. ISBN: 978-80-87294-95-6, ISSN: 2694-930X. DOI: https://doi.org/10.37904/nanocon.2019.8548
 • KHAN, M. Z. aj. Growth of ZnO nanorods on cotton fabrics via microwave hydrothermal method: effect of size and shape of nanorods on superhydrophobic and UV-blocking properties Cellulose 1. vyd. Dordrecht: SPRINGER, 2020, roč. 27, č. 17. S. 10519 – 10539. ISSN: 0969-0239. DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-020-03495-x
 • LE VAN, S. aj. Mechanical properties of geopolymer foam at high temperature Science and Engineering of Composite Materials 0. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2020, roč. 27, č. 20. S. 129 – 138. ISSN: 0792-1233. DOI: https://doi.org/10.1515/secm-2020-0013
 • RYVOLOVÁ, M., ŠKODOVÁ, M., LOUDA, P. a VOLESKÝ, L. Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod Jemná mechanika a optika 0. vyd. olomouc: FZU AV ČR, 2020 S. 98 – 102. ISSN: 0447-6441.

2019

 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Nanofibrous Membranes NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART 0. vyd. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-7494-512-0.
 • ELDESSOUKI, M. a PETRÍK, S. Smart Textiles and Their Role in Monitoring the Body’s Fitness and Medical Conditions Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2019 S. 484 – 490. ISBN: 978-3-030-02052-1, ISSN: 2194-5357. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02053-8_74
 • HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Nart 2019 1. vyd. Liberec: , 2019 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-7494-512-0.
 • TUNÁKOVÁ, V., HRUBOŠOVÁ, Z. a PROCHÁZKA, J. FASHION CLOTHING WITH ELECTROMAGNETIC RADIATION PROTECTION 47th Textile Research Syposium 2019 - Book of extended abstracts 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 126 – 127. ISBN: 978-80-7494-473-4.
 • HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Nart 2019 1. vyd. Liberec: , 2019 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-7494-512-0.
 • LOUDA, P. a BAKALOVA, T. Aplikace nanomateriálů ve strojírenství MM Průmyslové spektrum 1. vyd. Praha: MM Publishing, s.r.o., 2019 S. 46 – 47. ISSN: 1212-2572.
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T., KOVAČIČ, V. a CHI, H. L. Composite Based on Geopolymer Mortar Reinforced Chopped Basalt Fiber and Carbon Textile The 22nd International Conference STRUTEX 2018, Fibres and Textiles 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019 S. 58 – 62. ISSN: 1335-0617.
 • CHI, H. L. aj. Composite Performance Evaluation of Basalt Textile-Reinforced Geopolymer Mortar Fibers 1. vyd. Basel: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2019, roč. 7, č. 7. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2079-6439. DOI: https://doi.org/10.3390/fib7070063
 • HÁJKOVÁ, P., BAKALOVA, T. a LOUDA, P. Hybridní kompozitní materiál na bázi anorganické matrice s vysokou teplotní odolností a zvýšenými mechanickými vlastnostmiů [užitný vzor] Zapsán 20190821 pod číslem 033108 U1
 • BAKALOVA, T. aj. Influence of Bias Voltage and CH4/N2 Gas Ratio on the Structure and Mechanical Properties of TiCN Coatings Deposited by Cathodic Arc Deposition Method Journal of Materials Engineering and Performance 1. vyd. New York: Springer New York LLC, 2019, roč. 28, č. 1. S. 343 – 354. ISSN: 1059-9495. DOI: https://doi.org/10.1007/s11665-018-3754-3
 • BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2019, roč. 19, č. 1. S. 71 – 76. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/246.2019/a/1213-2489/mt/19/1/71
 • BAKALOVA, T. aj. Ověřená technologie povrchových úprav pro protipožární ochranu staveb [ověřená technologie]. 2019.
 • HÁJKOVÁ, P., BAKALOVA, T., KOVAČIČ, V. a LOUDA, P. Plošný vrstvený žáruvzdorný konstrukční prvek s otěruvzdornou povrchovou úpravou, zejména pro konstrukce ze dřeva [patent] Udělen 20190627 pod číslem 307907
 • BAKALOVA, T., KOVAČIČ, V., LOUDA, P. a CHI, H. L. Preparation and Mechanical Properties of Potassium Metakaolin Based Geopolymer Paste Advanced Engineering Forum 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, 2019 S. 38 – 45. ISSN: 2234-991X. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AEF.31.38
 • BAKALOVA, T. a SVOBODOVÁ, L. Quality assessment of milling technology and the biocidal effects of SiO2 or TiO2 nanoadditives in cooling lubricant emulsions Journal of Manufacturing Processes 1. vyd. Oxford: Elsevier Ltd, 2019, roč. 45, č. September. S. 509 – 519. ISSN: 1526-6125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2019.07.032
 • HÁJKOVÁ, P. aj. Termoizolační geopolymerní kompozit [užitný vzor] Zapsán 20191220 pod číslem 033566 U1
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T. a CHI, H. L. Textile Reinforced Composite Material Based on Inorganic Aluminosilicate Polymer Matrix Jemná mechanika a optika 1. vyd. Olomouc: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS), 2019 S. 61 – 68. ISSN: 0447-6441.
 • ANDRŠOVÁ, Z. aj. The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagons 0. vyd. Pilsen: University of West Bohemia, 2019 ISBN: 978-80-261-0879-5.
 • LE VAN, S. aj. Thermal conductivity of reinforced geopolymer foams Ceramics-Silikáty 1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, Prague Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR, v.v.i., 2019, roč. 63, č. 4. S. 365 – 373. ISSN: 0862-5468. DOI: https://doi.org/10.13168/cs.2019.0032
 • CHI, H. L. aj. Composite Performance Evaluation of Basalt Textile-Reinforced Geopolymer Mortar Fibers 1. vyd. Basel: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2019, roč. 7, č. 7. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2079-6439. DOI: https://doi.org/10.3390/fib7070063
 • LOUDA, P. aj. Creation of a 3D Structure Based on the High Strength Metallurgical Graphene Surface Review and Letters 11. vyd. Singapore: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2019, roč. 26, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 0218-625X. DOI: https://doi.org/10.1142/S0218625X18502062
 • NAEEM, J., BUYUK MAZARI, F., MAZARI, A. A. a VOLESKÝ, L. Effect of nano silver coating on thermal protective performance of firefighter protective clothing Journal of The Textile Institute 1. vyd. Oxon, England: TAYLOR & FRANCIS LTD,, 2019, roč. 110, č. 6. S. 847 – 858. ISSN: 0040-5000. DOI: https://doi.org/10.1080/00405000.2018.1531461
 • KLÍČOVÁ, M. aj. Hydrophobic ultrafine hyaluronic acid nanofibers Proceedings of the 5th World Congress on New Technologies (NewTech'19) 0. vyd. Avestia Publishing, 2019 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-1-927877-62-3, ISSN: 2369-8128. DOI: https://doi.org/10.11159/icnfa19.151
 • BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2019, roč. 19, č. 1. S. 71 – 76. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/246.2019/a/1213-2489/mt/19/1/71
 • BAKALOVA, T. aj. Ověřená technologie povrchových úprav pro protipožární ochranu staveb [ověřená technologie]. 2019.
 • DUFKOVÁ, I. aj. Studium struktury vypěněných geopolymerů s různými typy plniv Jemná mechanika a optika 1. vyd. Olomouc: FZU AV ČR, 2019 S. 385 – 387. ISSN: 0447-6441.
 • HÁJKOVÁ, P. aj. Termoizolační geopolymerní kompozit [užitný vzor] Zapsán 20191220 pod číslem 033566 U1
 • LE VAN, S. aj. Thermal conductivity of reinforced geopolymer foams Ceramics-Silikáty 1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, Prague Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR, v.v.i., 2019, roč. 63, č. 4. S. 365 – 373. ISSN: 0862-5468. DOI: https://doi.org/10.13168/cs.2019.0032
 • CHI, H. L. aj. Water Absorption Properties of Geopolymer Foam after Being Impregnated with Hydrophobic Agents Materials 1. vyd. Basel: MDPI AG, 2019, roč. 12, č. 24. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1996-1944. DOI: https://doi.org/10.3390/ma12244162
 • MILITKÝ, J. aj. Characterization and Strength Distribution of Fibrous Glass Tapes Recent Trends in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 9 – 52. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • LOUDA, P. aj. Creation of a 3D Structure Based on the High Strength Metallurgical Graphene Surface Review and Letters 11. vyd. Singapore: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2019, roč. 26, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 0218-625X. DOI: https://doi.org/10.1142/S0218625X18502062
 • KARTHIK, D. aj. Effect of particulate fillers on creep behaviour of epoxy composites Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2019 S. 217 – 220. ISSN: 2214-7853. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.11.064
 • VOLESKÁ, K. aj. INFLUENCE OF PLASMA TREATMENT ON THE RESULTING USEFUL PROPERTIES OF TAPES MADE OF GLASS FIBERS International Conference on Natural Fibres (ICNF) 0. vyd. Porto, Portugal: ICNF, 2019 S. 1 – 4.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Sophisticated Glass Tapes for Fabrication of Composites Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 1. vyd. Global Science Press, 2019, roč. 12, č. 1. S. 35 – 42. ISSN: 1940-8676. DOI: https://doi.org/10.3993/jfbim00316
 • VENKATARAMAN, M. aj. Stabilization of Hybrid Prepreg Composite Tapes for Industrial Applications International Conference on Natural Fibres (ICNF) 0. vyd. Porto, Portugal: ICNF, 2019 S. 1 – 2.

2018

 • HRŮZA, J. a PETRÍK, S. Electrospun Filter Media for Gas and Liquid Filtration Filtration 2018 1. vyd., 2018 S. neuvedeny (29 stranky).
 • ELDESSOUKI, M. a PETRÍK, S. Optical sensors based on structural fibers NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. TANGER Ltd., 2018 S. 246 – 252. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • TUNÁKOVÁ, V. aj. Laser surface modification of electrically conductive fabrics: Material performance improvement and design effects Optics and Laser Technology 1. vyd. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 98, č. JAN. S. 178 – 189. ISSN: 0030-3992. DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2017.07.017
 • BAKALOVA, T. aj. Cathodic Arc Deposition of TiCN Coatings - Influence of the C2H2/N2 Ratio on the Structure and Coating Properties Journal of Nano Research 1. vyd. Trans Tech Publications, 2018, roč. 51, č. February. S. 78 – 91. ISSN: 1662-5250. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/JNanoR.51.78
 • SZCZPYNSKI, M. M. aj. Evaluation of Mechanical Properties of Composite Geopolymer Blocks Reinforced with Basalt Fibres Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n.L.: Univerzita J. E. Purkyně v Ustí n. L., 2018, roč. 18, č. 5. S. 861 – 865. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/180.2018/a/1213-2489/MT/18/5/861
 • SZCZPYNSKI, M. M. aj. Evaluation of mechanical properties of composite geopolymer blocks reinforced with basalt fibres. Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 5. S. 861 – 865. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/180.2018/a/1213-2489/MT/18/5/861
 • CHI, H. L. aj. Flexural Behavior of Carbon Textile-Reinforced Geopolymer Composite Thin Plate Fibers 1. vyd. Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018, roč. 6, č. 4. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2079-6439. DOI: https://doi.org/10.3390/fib6040087
 • LOUDA, P., VOLESKÝ, L., VRKOSLAVOVÁ-SCHMIDOVÁ, L. a BAKALOVA, T. Hodnoceni integrity povrchu kol Omega a srovnání výsledků hodnocení metodou analýzy Barkhausenova šumu při ručním a robotizovaném měření [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T. a POSPÍŠIL, D. Hodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. Influence of nanodiamonds on the surface of tooth tissues [souhrnná výzkumná zpráva].
 • COUFALOVÁ, A. aj. Influence of the surface properties of ticn thin layers on colonization by bacterial cells NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018 S. 633 – 638. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • BAKALOVA, T. aj. Mechanical Resistance of Hydrophobic Inorganic-Organic Nanolayers with Antifouling Effect Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n.L.: J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 2018, roč. 18, č. 5. S. 781 – 786. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T. aj. Monitoring Changes in the Tribological Behaviour of CrCN Thin Layers with Different CH4/N2 Gas Ratios at Room and Elevated Temperatures Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n.L.: J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 2018, roč. 18, č. 4. S. 533 – 537. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/152.2018/a/1213-2489/MT/18/4/533
 • BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size And Structural Change in Geopolymer Composite Materials with And Without Added Fibre ICTKI 2018 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace 1. vyd. Praha: Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2018 S. 91 – 96. ISBN: 978-80-7561-056-0.
 • BAKALOVA, T., KAVÁNOVÁ, A., BUŠEK, M. a RICHTER, A. Ověřená technologie výroby kluzného lineárního rybinového (trojbokého) vedení [ověřená technologie]. 2018.
 • BAKALOVA, T., KAVÁNOVÁ, A., BUŠEK, M. a RICHTER, A. Ověřená technologie výroby speciálního kluzného uložení trapézového šroubu [ověřená technologie]. 2018.
 • HÁJKOVÁ, P., BAKALOVA, T., KOVAČIČ, V. a LOUDA, P. Plošný vrstvený žáruvzdorný konstrukční prvek s otěruvzdornou povrchovou úpravou, zejména pro konstrukce ze dřeva [užitný vzor] Zapsán 20181106 pod číslem CZ 32287 U1
 • LOUDA, P. a BAKALOVA, T. Potenciály a rizika související s používáním nanomateriálů Mazání v moderním průmyslovém podniku 1. vyd. Praha: Česká strojnická společnost, 2018 S. 97 – 100. ISBN: 978-80-02-02785-0.
 • LOUDA, P. a BAKALOVA, T. Risk of nanomaterials 0. vyd., 2018
 • KEJZLAR, P., BAKALOVA, T., PETKOV, N. a BAHCHEDZHIEV, H. The Effect of Gas Flow Ratio on Tribological Properties of TiCN Layers on Aluminium Substrate (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 854 – 859. ISBN: 9788087294819.
 • KEJZLAR, P., BAKALOVA, T., PETKOV, N. a BAHCHEDZHIEV, H. The influence of CH4/N2 Gas ratio on the structure and chemical composition of Cr(C, N) coatings deposited by CAD technology Manufacturing Technology 0. vyd. Ústi n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 6. S. 917 – 922. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/201.2018/a/1213-2489/MT/18/6/917
 • LOUDA, P. aj. The Influence of Suspension Containing Nanodiamonds on Morphology of Tooth Tissue Surface in Afm Observations BioMed Research International 1. vyd. London: Hindawi Limited, 2018 S. 1 – 9. ISSN: 2314-6133. DOI: https://doi.org/10.1155/2018/9856851
 • LOUDA, P. aj. The influence of suspension containing nanodiamonds on morphology of tooth tissue surface in AFM observations 0. vyd., 2018
 • LOUDA, P. aj. Validace vlastností čedičových sítí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P. aj. Validace vlastností uhlíkových sítí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K. a VOLESKÝ, L. Creation of a 3D structures based on the high strength metallurgical graphene Surface Review and Letters 2018 0. vyd. World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2018 S. on. ISSN: 0218625X. DOI: https://doi.org/10.1142/S0218625X18502062
 • NAEEM, J., MAZARI, A. A. a VOLESKÝ, L. Enhancement of Thermal Protective Performance of Firefighter Protective Clothing 18th AUTEX World Textile Conference 1. vyd. Istanbul, Turkey: , 2018 S. 178 – 181. ISBN: 978-1-5361-2855-0.
 • SZCZPYNSKI, M. M. aj. Evaluation of Mechanical Properties of Composite Geopolymer Blocks Reinforced with Basalt Fibres Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n.L.: Univerzita J. E. Purkyně v Ustí n. L., 2018, roč. 18, č. 5. S. 861 – 865. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/180.2018/a/1213-2489/MT/18/5/861
 • SZCZPYNSKI, M. M. aj. Evaluation of mechanical properties of composite geopolymer blocks reinforced with basalt fibres. Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 5. S. 861 – 865. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/180.2018/a/1213-2489/MT/18/5/861
 • LOUDA, P., VOLESKÝ, L., VRKOSLAVOVÁ-SCHMIDOVÁ, L. a BAKALOVA, T. Hodnoceni integrity povrchu kol Omega a srovnání výsledků hodnocení metodou analýzy Barkhausenova šumu při ručním a robotizovaném měření [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M. aj. Impact testing of H13 tool steel processed with use of selective laser melting technology Materials Science Forum - Novel Trends in Production Devices and Systems IV 0. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 43 – 51. ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.919.43
 • BAKALOVA, T. aj. Influence of nanodiamonds on the surface of tooth tissues [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. Monitoring Changes in the Tribological Behaviour of CrCN Thin Layers with Different CH4/N2 Gas Ratios at Room and Elevated Temperatures Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n.L.: J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 2018, roč. 18, č. 4. S. 533 – 537. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/152.2018/a/1213-2489/MT/18/4/533
 • BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size And Structural Change in Geopolymer Composite Materials with And Without Added Fibre ICTKI 2018 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace 1. vyd. Praha: Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2018 S. 91 – 96. ISBN: 978-80-7561-056-0.
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a VOLESKÝ, L. Optimalizace procesu svařování XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KLÍČOVÁ, M. aj. Plazmatická modifikace hydrofilních nanovlákenných povrchů Biomateriály a jejich povrchy XI. 0. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2018S. ISBN: 978-80-01-06471-9.
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L. a PETRŮ, M. The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2018 S. 848 – 853. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • LOUDA, P. aj. The influence of suspension containing nanodiamonds on morphology of tooth tissue surface in AFM observations 0. vyd., 2018
 • LOUDA, P. aj. The Influence of Suspension Containing Nanodiamonds on Morphology of Tooth Tissue Surface in Afm Observations BioMed Research International 1. vyd. London: Hindawi Limited, 2018 S. 1 – 9. ISSN: 2314-6133. DOI: https://doi.org/10.1155/2018/9856851
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K. a VOLESKÝ, L. Creation of a 3D structures based on the high strength metallurgical graphene Surface Review and Letters 2018 0. vyd. World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2018 S. on. ISSN: 0218625X. DOI: https://doi.org/10.1142/S0218625X18502062
 • BAHETI, V. aj. CREEP BEHAVIOR OF PARTICLE FILLED EPOXY COMPOSITES The Twenty-Sixth Annual International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING 0. vyd., 2018 S. neuvedeny (2 stranky).
 • VENKATARAMAN, M. aj. Preparation of hybrid tapes for fabrication of composites Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings 2018 - 11th Textile Bioengineering and Informatics Symposium, TBIS 2018 1. vyd. China: Binary Information Press, 2018 S. 1 – 7. ISBN: 978-1-5108-7035-2, ISSN: 1942-3438.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Sophisticated hybrid tapes for fabrication of composites by precise winding AUTEX 0. vyd. Istanbul Turkey: AUTEX, 2018 S. 1 – 3.

2017

 • LOVĚTINSKÁ ŠLAMBOROVÁ, I., KYSELA, M., PETRÍK, S. a VANĚK, T. Functionalized Nanofibers as Sensing Materials for Fiber Optic Sensors Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 Conference Proceedings, September 25 - 27, 2017 1. vyd. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2017 S. 109 – 116. ISBN: 978-80-7494-393-5.
 • PETRÍK, S. a LOVĚTINSKÁ ŠLAMBOROVÁ, I. HYBRID FIBER-OPTIC/NANOFIBER DETECTION PRINCIPLE FOR SECURITY APPLICATIONS Proceedings of INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE TECHNICS. TECHOLOGIES. EDUCATION. SAFETY ’17, YEAR I, ISSUE 1 (1), VOLUME 1 MILITARY SCIENCES AND NATIONAL SECURITY 1. vyd. SOFIA, BULGARIA: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, 2017 S. 72 – 75. ISSN: 2535-0315.
 • PETRÍK, S., LOVĚTINSKÁ ŠLAMBOROVÁ, I. a VANĚK, T. Hybrid Fiber-Optic/Nanofiber Detection Principle for Security Applications International Scientific Journal Security & Future 1. vyd. Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2017 S. 23 – 26. ISSN: 2535-0668.
 • PETRÍK, S. Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 [konference].
 • TUNÁKOVÁ, V. a HRUBOŠOVÁ, Z. Ochranné oděvy proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření s dostatečným komfortem a dalšími přidanými vlastnostmi - zpráva 0. vyd., 2017
 • TUNÁKOVÁ, V. a HRUBOŠOVÁ, Z. Ochranný oděv 1 proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření [funkční vzorek]
 • TUNÁKOVÁ, V. a HRUBOŠOVÁ, Z. Ochranný oděv 2 proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření [funkční vzorek]
 • TUNÁKOVÁ, V. a HRUBOŠOVÁ, Z. Ochranný oděv 3 proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření [funkční vzorek]
 • TUNÁKOVÁ, V., HRUBOŠOVÁ, Z. a MILITKÝ, J. Textiles for Electromagnetic Radiation Protection – Present State of Functionality and Enhancing Visual Effects Proceedings of 14th Asian Textile Conference (ATC-14) 1. vyd. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2017 S. 319 – 321. ISBN: 978-988-13999-4-6.
 • TUNÁKOVÁ, V., MILITKÝ, J., HRUBOŠOVÁ, Z. a VEČERNÍK, J. Textilie pro ochranu elektronických nosičů informací [užitný vzor] Zapsán 20171211 pod číslem 31290
 • BAKALOVA, T., ĎURÁK, M. a LOUDA, P. Analýza vlastností kolagenních obalů v kombinaci s různými oleji a různými úrovni acetemu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P. aj. Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial Populations 0. vyd. Białystok: Kalisz : Innovative Eastern Poland Association ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wydawnictwo Uczelniane, 2017 ISBN: 978-83-64090-95-0.
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T. a POSPÍŠIL, D. Hodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. a LOUDA, P. Hodnocení užitných vlastností modifikovaných a nemodifikovaných skluznic lyží [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Alloy by Deposition of AlSiN and AlCrSiN Coatings Manufacturing Technology 0. vyd. Ústí n.L.: J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem nad Labem, 2017, roč. 17, č. 6. S. 824 – 830. ISSN: 12132489.
 • BAKALOVA, T. aj. Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Substrate by Deposition of TiCN Coatings Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: UJEP Ústí n. L., 2017, roč. 17, č. 5. S. 652 – 658. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T. aj. Influence of Coating Deposition Parameters on the Mechanical and Tribological Properties of TiCN Coatings Journal of Nano Research 1. vyd. Trans Tech Publications, Switzerland, 2017, roč. 49, č. September. S. 98 – 107. ISSN: 1662-5250. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/JNanoR.49.98
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T., KUBEŠ, R. a ĎURÁK, M. Nanoaditivace lubrikantů MM Průmyslové spektrum 10. vyd. Praha: MM publishing, s. r. o., 2017 S. 40 – 41. ISSN: 1212-2572.
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. Povrchové nanoúpravy polymerních foliích pro palivové nádrže [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOLESKÝ, L., KOVAČIČ, V. a BAKALOVA, T. Povrchové úpravy funkčních částí balicích strojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P. aj. Povrchové úpravy prováděných na sítích z vysokopevnostních mikrovláken [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. Study of Surface Morphology, Structure, Mechanical And Tribological Properties of an Alsin Coating Obtained by the Cathodic Arc Deposition Method Superlattices and Microstructures 0. vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2017, roč. 109, č. September. S. 402 – 413. ISSN: 0749-6036. DOI: https://doi.org/10.1016/j.spmi.2017.05.022
 • LOUDA, P. aj. Technická podpora sportovních prostředků [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids Journal of Cleaner Production 1. vyd. Elsevier Ltd, 2017, roč. 142, č. 4. S. 2237 – 2243. ISSN: 0959-6526. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.054
 • KOVAČIČ, V., VOLESKÝ, L., BAKALOVA, T. a ANDRŠOVÁ, Z. Zlepšení vlastností požárních hadic, zejména po stránce odolnosti v oděru a odolnosti proti ohni [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T. a KUBEŠ, R. Způsob vyhodnocení modifikace olejů užívaných do převodových systémů nebo olejů pro obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20171115 pod číslem 307068
 • GRONWALD, H. aj. An In Vitro Comparison of Influence of Sandblaster and Drill Method on Dentin Surface 0. vyd. Białystok: Kalisz : Innovative Eastern Poland Association ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wydawnictwo Uczelniane, 2017 ISBN: 978-83-64090-95-0.
 • ZAJÍCOVÁ, V. aj. Biocompatible Surface Modification of Poly(ethylene Terephthalate) Focused on Pathogenic Bacteria: Promising Prospects in Biomedical Applications Journal of Applied Polymer Science 1. vyd. Wiley-Blackwell, 2017, roč. 134, č. 26. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1097-4628. DOI: https://doi.org/10.1002/app.44990
 • LOUDA, P. aj. Influence of the Plasma-Immersion Ion Implantation of Titanium on the Structure, Morphology, and Composition of the Surface Layer of Zr-1Nb Alloy Journal of Surface Investigation 1. vyd. NEW YORK, NY 10013-1578 USA: Springer International Publishing AG., 2017, roč. 11, č. 2. S. 452 – 457. ISSN: 1027-4510. DOI: https://doi.org/10.1134/S1027451017020343
 • VOLESKÝ, L. aj. Possibilities of Usage of Ebsd for Study of Dc06 Steel Deformation Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Inc., 2017 S. 101 – 105. ISBN: 978-3-0357-1018-2, ISSN: 02555476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.891.101
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. Povrchové nanoúpravy polymerních foliích pro palivové nádrže [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOLESKÝ, L., KOVAČIČ, V. a BAKALOVA, T. Povrchové úpravy funkčních částí balicích strojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MARTINEK, M. aj. Pre-treatment of polyethylene terephthalate by Grignard reagents for high quality polypyrrole coatings and for altering the hydrophobicity Chemical Papers 1. vyd. Springer Nature, 2017, roč. 71, č. 12. S. 2403 – 2415. ISSN: 0366-6352. DOI: https://doi.org/10.1007/s11696-017-0235-3
 • BURIK, P., VOLESKÝ, L., ZUBKO, P. a PEŠEK, L. Steel Pile-up Characterization by Atomic Force Microscopy Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Inc., 2017 S. 78 – 82. ISBN: 978-303571018-2, ISSN: 02555476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.891.78
 • LOUDA, P. aj. Technická podpora sportovních prostředků [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids Journal of Cleaner Production 1. vyd. Elsevier Ltd, 2017, roč. 142, č. 4. S. 2237 – 2243. ISSN: 0959-6526. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.054
 • KUDLEK, E. aj. TiO2 immobilised on biopolymer nanofibers for the removal of bisphenol A and diclofenac from water Ecological Chemistry and Engineering S 0. vyd. Opole, Poland: , 2017, roč. 24, č. 3. S. 417 – 429. ISSN: 1898-6196. DOI: https://doi.org/10.1515/eces-2017-0028
 • KOVAČIČ, V., VOLESKÝ, L., BAKALOVA, T. a ANDRŠOVÁ, Z. Zlepšení vlastností požárních hadic, zejména po stránce odolnosti v oděru a odolnosti proti ohni [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluids Journal of Cleaner Production 1. vyd. Elsevier Ltd, 2017, roč. 142, č. 4. S. 2237 – 2243. ISSN: 0959-6526. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.054

2015

 • PETRÍK, S. Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek 0. vyd., 2015
 • PETRÍK, S., HAUEROVÁ, J. a KLOUČEK, V. NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART 2015 [konference].
 • BAKALOVA, T., DICHEV, D., KOEV, H. a LOUDA, P. A Kalman Filter-Based Algorithm for Measuring the Parameters of Moving Objects MEASUREMENT SCIENCE REVIEW 1. vyd. Warsaw: DE GRUYTER OPEN LTD, SOLIPSKA 14A-1, 02-482 WARSAW, POLAND, 2015 S. 19 – 26. ISSN: 1335-8871. DOI: https://doi.org/10.1515/msr-2015-0004
 • BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Analýza obráběcích nástrojů a analýza materiálů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. a LOUDA, P. Analýza povrchu vloženého válce [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Analýza sklíček [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. Analýza tribologických vlastností oleje a plastických maziv [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. a BORŮVKOVÁ, K. Analýza tribologických vlastností plastických lubrikantů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. Analýza vlastnosti kolagenních obalů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BORŮVKOVÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Autokosmetika [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MÁLEK, V., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Comparing Tribological Properties, Coefficient of Friction and Adhesion Thin Layers METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2015 S. 1129 – 1134. ISBN: 978-80-87294-62-8.
 • ŠKODOVÁ, P. aj. Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial Populations NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 707 – 711. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L., ŠKODOVÁ, P. a LOUDA, P. Effect of Natural Fillers in the Form of Nanoparticles on the Tribological Properties of Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 329 – 333. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., BORŮVKOVÁ, K. a VOLESKÝ, L. Hydrofobizační impregnační kapalina s nanoaditivy pro zlepšení hydrofobních a dalších užitných vlastností povrchů [užitný vzor] Zapsán 20150914 pod číslem 28641
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., SVOBODOVÁ, L. a VOLESKÝ, L. Impact of natural nanoadditives on the tribological and chemical properties of process fluids Oxidation Communications 1. vyd. Sofia: SciBulCom Ltd., 2015, roč. 38, č. 4A. S. 2135 – 2146. ISSN: 0209-4541.
 • VOLESKÝ, L. aj. Impact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal properties NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 331 – 336. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • BORŮVKOVÁ, K. aj. Impregnating Emulsion Containing Nanoparticles (tio2, Sio2 And Zro2) Reducing Wear And Improving the Hydrophobic Properties of Various Surfaces Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research & Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, Keltickova 62, Slezska, Ostrava 710 00, Czech Republic, 2015 S. 366 – 372. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • LOUDA, P. aj. Local Mechanical Properties 2015 [konference].
 • BAKALOVA, T. aj. Nanoadditives SiO2 and TiO2 in Process Fluids Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2015, roč. 15, č. 4. S. 502 – 508. ISSN: 1213-2489.
 • LOUDA, P. a BAKALOVA, T. Nanomateriály a nanotechnologie 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 ISBN: 0000000000000.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 627 – 632. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • VOLESKÝ, L., BAKALOVA, T., KOLÍNOVÁ, M. a KOLENIČ, M. Non-destructive method for Observation and Evaluation of Properties of Natural Structures Fundamental Sciences and Applications 1. vyd. Plovdiv: Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2015 S. 9 – 14. ISSN: 1310-8271.
 • BORŮVKOVÁ, K., BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. The Influence of Nanoadditives on the Biological Properties and Chemical Composition of Process Fluids Advances in Materials Science 0. vyd. WARSAW, POLAND: Walter de Gruyter GmbH, 2015, roč. 15, č. 4. S. 59 – 66. ISSN: 2083-4799. DOI: https://doi.org/10.1515/adms-2015-0023
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. The tribological behaviour of process fluids using different friction pairs Strojírenská technologie Plzeň 2015: sborník abstraktů: VI. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 3.- 4.2.2015 v Plzni 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění, 2015 S. 17 – 24. ISBN: 978-80-261-0304-2.
 • BAKALOVA, T., BORŮVKOVÁ, K., LOUDA, P. a ATANASOVÁ, M. Type liquid lubricants as an active full-fledged element of the tribological system Fundamental Sciences and Applications 1. vyd. Plovdiv: Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2015 S. 15 – 20. ISSN: 1310-8271.
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T., ANDRŠOVÁ, Z. a ROZEK, Z. Využití povlaků pro zvýšení životnosti hoblovacích nožů MM Průmyslové spektrum 1. vyd. Praha: MM publishing, s.r.o., 2015 S. 64 – 65. ISSN: 1212-2572.
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T. a KOVAČIČ, V. Žáruvzdorný geopolymerní kompozit s nízkou měrnou hmotností pro konstrukční prvky protipožárních zábran [užitný vzor] Zapsán 20150331 pod číslem 28052
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T., DICHEV, D. a KOEV, H. Způsob stanovení předozadního náklonu a bočního náklonu lodi či letadla s vyloučením dynamických chyb a měřicí modulový systém k provádění tohoto způsobu [patent] Udělen 20150520 pod číslem 305251
 • BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Analýza obráběcích nástrojů a analýza materiálů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Analýza sklíček [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. Analýza vlastnosti kolagenních obalů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BORŮVKOVÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Autokosmetika [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČMELÍK, J., VOLESKÝ, L. a HÁJKOVÁ, P. Barrier Effect of DLC Thin Films for Potential Application in Biomedicine Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research & Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, Keltickova 62, Slezska, Ostrava 710 00, Czech Republic, 2015 S. 495 – 499. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • MÁLEK, V., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Comparing Tribological Properties, Coefficient of Friction and Adhesion Thin Layers METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2015 S. 1129 – 1134. ISBN: 978-80-87294-62-8.
 • ŠKODOVÁ, P. aj. Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial Populations NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 707 – 711. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L., ŠKODOVÁ, P. a LOUDA, P. Effect of Natural Fillers in the Form of Nanoparticles on the Tribological Properties of Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 329 – 333. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., BORŮVKOVÁ, K. a VOLESKÝ, L. Hydrofobizační impregnační kapalina s nanoaditivy pro zlepšení hydrofobních a dalších užitných vlastností povrchů [užitný vzor] Zapsán 20150914 pod číslem 28641
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., SVOBODOVÁ, L. a VOLESKÝ, L. Impact of natural nanoadditives on the tribological and chemical properties of process fluids Oxidation Communications 1. vyd. Sofia: SciBulCom Ltd., 2015, roč. 38, č. 4A. S. 2135 – 2146. ISSN: 0209-4541.
 • VOLESKÝ, L. aj. Impact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal properties NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 331 – 336. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • BORŮVKOVÁ, K. aj. Impregnating Emulsion Containing Nanoparticles (tio2, Sio2 And Zro2) Reducing Wear And Improving the Hydrophobic Properties of Various Surfaces Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research & Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, Keltickova 62, Slezska, Ostrava 710 00, Czech Republic, 2015 S. 366 – 372. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • VOLESKÝ, L. Iron doped thin TiO2 films synthesized with the RF PECVD method Ceramics International 1. vyd. ELSEVIER SCI LTD, 2015 S. 7496 – 7500. ISSN: 0272-8842. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.02.071
 • LOUDA, P. aj. Local Mechanical Properties 2015 [konference].
 • HANUS, P. a VOLESKÝ, L. Mikroskopie 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v liberci, 2015 ISBN: 0000000000000.
 • BAKALOVA, T. aj. Nanoadditives SiO2 and TiO2 in Process Fluids Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2015, roč. 15, č. 4. S. 502 – 508. ISSN: 1213-2489.
 • KŘIKLAVOVÁ, L. aj. Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process Fluids NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 627 – 632. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • VOLESKÝ, L., BAKALOVA, T., KOLÍNOVÁ, M. a KOLENIČ, M. Non-destructive method for Observation and Evaluation of Properties of Natural Structures Fundamental Sciences and Applications 1. vyd. Plovdiv: Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2015 S. 9 – 14. ISSN: 1310-8271.
 • VOLESKÝ, L. Plasma enhanced chemical vapor deposition of iron doped thin dioxide films, their structure and photowetting effect Thin Solid Films 1. vyd. ELSEVIER SCIENCE SA, 2015 S. 605 – 612. ISSN: 0040-6090. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2015.06.025
 • KEJZLAR, P. aj. Preparation And Characterization of TiO2 Thin Films for Uv Sensor MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM Publishing s.r.o., 2015, roč. 2015, č. DECEMBER. S. 818 – 820. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2015_12_201520
 • BORŮVKOVÁ, K., BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. The Influence of Nanoadditives on the Biological Properties and Chemical Composition of Process Fluids Advances in Materials Science 0. vyd. WARSAW, POLAND: Walter de Gruyter GmbH, 2015, roč. 15, č. 4. S. 59 – 66. ISSN: 2083-4799. DOI: https://doi.org/10.1515/adms-2015-0023
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. The tribological behaviour of process fluids using different friction pairs Strojírenská technologie Plzeň 2015: sborník abstraktů: VI. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 3.- 4.2.2015 v Plzni 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění, 2015 S. 17 – 24. ISBN: 978-80-261-0304-2.
 • ANDRŠOVÁ, Z., VOLESKÝ, L., SKRBEK, B. a ŠEJNOHOVÁ, I. The Use of Magnetic And Ultrasonic Structuroscopy for the Process Control of Austempered Irons METAL 2015: 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd. Ostrava, 2015 S. 615 – 620. ISBN: 978-80-87294-62-8.
 • BAKALOVA, T. a BORŮVKOVÁ, K. Analýza tribologických vlastností plastických lubrikantů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. Analýza vlastnosti kolagenních obalů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BORŮVKOVÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Autokosmetika [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BORŮVKOVÁ, K., WIENER, J. a KOLÍNOVÁ, M. Changes in Selected Properties of Carboxymethyl Cellulose Materials after Lyophilization NanoCon 2014, 6th International Conference, Conference Proceedings 6. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2015 S. 289 – 295. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., BORŮVKOVÁ, K. a VOLESKÝ, L. Hydrofobizační impregnační kapalina s nanoaditivy pro zlepšení hydrofobních a dalších užitných vlastností povrchů [užitný vzor] Zapsán 20150914 pod číslem 28641
 • VOLESKÝ, L. aj. Impact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal properties NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 331 – 336. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • BORŮVKOVÁ, K. aj. Impregnating Emulsion Containing Nanoparticles (tio2, Sio2 And Zro2) Reducing Wear And Improving the Hydrophobic Properties of Various Surfaces Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research & Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, Keltickova 62, Slezska, Ostrava 710 00, Czech Republic, 2015 S. 366 – 372. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • LOUDA, P. aj. Local Mechanical Properties 2015 [konference].
 • BAKALOVA, T. aj. Nanoadditives SiO2 and TiO2 in Process Fluids Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2015, roč. 15, č. 4. S. 502 – 508. ISSN: 1213-2489.
 • BORŮVKOVÁ, K., WIENER, J. a KOLÍNOVÁ, M. Suitability of Lyophilized Polymers based on CMC for Cell Proliferation NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd. Ostrava, 2015 S. 565 – 570. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • BORŮVKOVÁ, K., BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. The Influence of Nanoadditives on the Biological Properties and Chemical Composition of Process Fluids Advances in Materials Science 0. vyd. WARSAW, POLAND: Walter de Gruyter GmbH, 2015, roč. 15, č. 4. S. 59 – 66. ISSN: 2083-4799. DOI: https://doi.org/10.1515/adms-2015-0023
 • BAKALOVA, T., BORŮVKOVÁ, K., LOUDA, P. a ATANASOVÁ, M. Type liquid lubricants as an active full-fledged element of the tribological system Fundamental Sciences and Applications 1. vyd. Plovdiv: Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2015 S. 15 – 20. ISSN: 1310-8271.

2014

 • PETRÍK, S. 纳米纤维生产技术的发展现状 [期刊论文全文] Melliand - China 1. vyd. Jin-Feng: 国际纺织导报 , Melliand China, 2014 S. 4 – 8. ISSN: 1007-6867.
 • PETRÍK, S. Production Technologies of Nanofibers: Overview of Recent Developments. Man-made Fiber Year Book 2014 Chemical Fibers International 1. vyd. Frankfurt am Main: IBP / Deutcher Fachverlag GmbH, 2014 S. 56 – 61. ISSN: 0340-3343.
 • PETRÍK, S. Proprietary Nanofiber Technologies and Scale-up Prokop,A. - Yasuhiko Iwasaki,Y. - Harada,A. (Editors) et al.: Intracellular Delivery - Fundamentals and Applications II 1. vyd. Springer, 2014 S. 3 – 16. ISBN: 978-94-017-8895-3, ISSN: 1559-7083.
 • HANUŠ, J. aj. Research of New Principles for Sensor Systems [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PETRÍK, S., BOBEK, J., KOVAČIČ, V. a VOLESKÝ, L. Technologie zpracování kompozitů, analýza struktur v nanometrických rozměrech, nanokompozitní systémy, rizika nanotechnologií [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PETRÍK, S., JAŠÍKOVÁ, D., KOLEK, O. a ROZEK, Z. Využití hydrofobních a oleofobních povrchů při interakci s kapalinami, tenké vrstvy, plazmové modifikace povrchů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DICHEV, D., KOEV, H., BAKALOVA, T. a LOUDA, P. A Gyro-free System for Measuring the Parameters of Moving Objects MEASUREMENT SCIENCE REVIEW 1. vyd. Warszawa: DE GRUYTER OPEN LTD, WARSAW, POLAND, 2014 S. 263 – 269. ISSN: 1335-8871.
 • DICHEV, D., KOEV, H., BAKALOVA, T. a LOUDA, P. A Model of the Dynamic Error as a Measurement Result of Instruments Defining the Parameters of Moving Objects MEASUREMENT SCIENCE REVIEW 1. vyd. Warszawa: DE GRUYTER OPEN LTD, WARSAW, POLAND, 2014 S. 183 – 189. ISSN: 1335-8871.
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. Analýza mechanických vlastností tenkých vrstev [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P. aj. Analýza obráběcího procesu, část 2: materiálová analýza [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOLESKÝ, L., ŠAFKA, J. a BAKALOVA, T. Bionics-housefly like inspiration NANOCON 2014 - Conference Proceedings, 6th International Conference 6. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2014 S. 295 – 299. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • VRKOSLAVOVÁ-SCHMIDOVÁ, L., BAKALOVA, T. a ROZEK, Z. Hodnocení kvality cementování ozubených kol metodou analýzy barkhausenova šumu a rentgenovou difrakcí Jemná mechanika a optika 1. vyd. Přerov: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2014 S. 98 – 100. ISSN: 0447-6441.
 • ŠKODOVÁ, P., KŘIKLAVOVÁ, L., LEDERER, T. a BAKALOVA, T. Hodnocení toxicity vybraných nanočástic na biologické činitele Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, Praha, 15. - 16. 10. 2014 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2014 S. 63 – 68. ISBN: 978-80-86832-82-1.
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin TECH Magazín 1. vyd. Praha: TECH MEDIA PUBLISHING, s r.o, 2014 S. 38 – 39. ISSN: 1804-5413.
 • BAKALOVA, T., KOLÍNOVÁ, M. a LOUDA, P. Micro CT Analysis of Geopolymer Composites Manufacturing technology 1. vyd. Ústí nad Labem: Faculty of Production Technology and Management, 2014 S. 505 – 510. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T. a KOLÍNOVÁ, M. Možnosti použití počítačové tomografie (CT) v technice Jemná mechanika a optika 1. vyd. Přerov: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2014 S. 111 – 114. ISSN: 0447-6441.
 • BAKALOVA, T. a VRKOSLAVOVÁ-SCHMIDOVÁ, L. Optimalizovaná technologie chemicko-tepelného zpracování za účelem zvýšení únosností ozubení [ověřená technologie]. 2014.
 • BAKALOVA, T. a LOUDA, P. Potential Risks of Nanomaterials 0. vyd., 2014
 • LOUDA, P. a BAKALOVA, T. Risk of Nanotechnology 0. vyd., 2014
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P. a VOLESKÝ, L. Tekuté maziva jako aktivním plnohodnotným prvkem tribologického systému [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., VOLESKÝ, L. a KŘIKLAVOVÁ, L. The Impact of Natural Nanoaditiv on the Tribological and Chemical Properties of Process Fluids 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY 30th October - 1st November 2014 SINAIA, ROMANIA 1. vyd. Ploiesti: Ploiesti Publishing Hause, 2014 S. 143 – 148. ISBN: 978-973-719-570-8.
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L., LOUDA, P. a ANDRŠOVÁ, Z. The Use of Optical Microscopy to Evaluate the Tribological Properties Manufacturing technology 1. vyd. Ústí nad Labem: Faculty of Production Technology and Management, 2014 S. 256 – 261. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. Analýza mechanických vlastností tenkých vrstev [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P. aj. Analýza obráběcího procesu, část 2: materiálová analýza [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., VOLESKÝ, L. a SKRBEK, B. Application of microbending test on austempered iron METAL 2014 Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2014 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-87294-54-3.
 • VOLESKÝ, L., ŠAFKA, J. a BAKALOVA, T. Bionics-housefly like inspiration NANOCON 2014 - Conference Proceedings, 6th International Conference 6. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2014 S. 295 – 299. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • ANDRŠOVÁ, Z., VOLESKÝ, L. a SKRBEK, B. Detekce nežádoucího oduhličení při tepelném zpracování ADI/AGI/AVGI litin metodou magnetické skvrny Jemná mechanika a optika 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2014 S. 1 – 6. ISSN: 0447-6441.
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L. a LOUDA, P. Hodnocení tribologických vlastností procesních kapalin TECH Magazín 1. vyd. Praha: TECH MEDIA PUBLISHING, s r.o, 2014 S. 38 – 39. ISSN: 1804-5413.
 • DANILOVÁ, I. aj. Immobilization of Esterase Enzyme Onto Silica Nanofibers for Biomedical Applications Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 S. 3 – 11. ISSN: 1335-0617.
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. a VOLESKÝ, L. New possibilities of non-destructive testing of the austempered iron MMK 2014 Conference Proceedings 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014 S. 3221 – 3230. ISBN: 978-80-87952-07-8.
 • PETRÍK, S., BOBEK, J., KOVAČIČ, V. a VOLESKÝ, L. Technologie zpracování kompozitů, analýza struktur v nanometrických rozměrech, nanokompozitní systémy, rizika nanotechnologií [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P. a VOLESKÝ, L. Tekuté maziva jako aktivním plnohodnotným prvkem tribologického systému [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., VOLESKÝ, L. a KŘIKLAVOVÁ, L. The Impact of Natural Nanoaditiv on the Tribological and Chemical Properties of Process Fluids 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY 30th October - 1st November 2014 SINAIA, ROMANIA 1. vyd. Ploiesti: Ploiesti Publishing Hause, 2014 S. 143 – 148. ISBN: 978-973-719-570-8.
 • BAKALOVA, T., VOLESKÝ, L., LOUDA, P. a ANDRŠOVÁ, Z. The Use of Optical Microscopy to Evaluate the Tribological Properties Manufacturing technology 1. vyd. Ústí nad Labem: Faculty of Production Technology and Management, 2014 S. 256 – 261. ISSN: 1213-2489.

2016

 • HRUBOŠOVÁ, Z. 3D printing of Braille Labelling for Blind People 44th Textile Tesearch Symposium 1. vyd. Delhi: , 2016S.
 • HRUBOŠOVÁ, Z. Alternatives of 3D applications for visual disable people Workshop Bílá Voda 0. vyd., 2016 S. 50 – 55. ISBN: 978-80-7494-293-8.
 • JAMSHAID, H., MISHRA, R., MILITKÝ, J. a HRUBOŠOVÁ, Z. Mechanical and functional characterization of basalt woven structures Fiber Society 2016 Spring Conference: Textile Innovations - Opportunities and Challenges 1. vyd. Fiber Society, 2016 S. 101 – 102. ISBN: 978-295565600-6.
 • TUNÁKOVÁ, V. a HRUBOŠOVÁ, Z. Ochranné oděvy proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření s dostatečným komfortem a dalšími přidanými vlastnostmi 0. vyd., 2016
 • HRUBOŠOVÁ, Z. Textile Design with Integrated Smart Textile Applications The Fiber Society 2016 Spring Conference 1. vyd., 2016 S. 41 – 42. ISBN: 978-2-9556560-0-6.
 • DICHEV, D., LOUDA, P., BAKALOVA, T. a KOEV, H. A measuring method for gyro-free determination of the parameters of moving objects Metrology and Measurement Systems 1. vyd. Warszawa: POLISH ACAD SCIENCES, PL, 2016, roč. 23, č. 1. S. 107 – 118. ISSN: 0860-8229. DOI: https://doi.org/10.1515/mms-2016-0001
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., DICHEV, D. a KOEV, H. An algorithm for improving the accuracy of systems measuring parameters of moving objects Metrology and Measurement Systems 1. vyd. PL DEFILAD 1, WARSZAWA 00000, POLAND: POLISH ACAD SCIENCES, 2016, roč. 23, č. 4. S. 555 – 565. ISSN: 0860-8229. DOI: https://doi.org/10.1515/mms-2016-0041
 • BAKALOVA, T. Analýza vlastnosti kolagenních obalů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KEJZLAR, P. aj. Biocompatibility of surfaces of TiCN thin films Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 64 – 68. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.64
 • BAKALOVA, T. aj. Comparison of Mechanical and Tribological Properties of TiCN and CrCN Coatings Deposited by Cad Manufacturing technology 1. vyd. PrintPoint Ltd, Prague: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2016, roč. 16, č. 5. S. 854 – 858. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T. Deposition of AlCN thin films by reactive DC magnetron sputtering and tribology FUNDAMENTAL SCIENCES AND APPLICATIONS, Volume 22 0. vyd. Technical University - Sofia, Plovdiv Branch, 2016 S. 145 – 148. ISSN: 1310-8271.
 • VOLESKÁ, K. aj. Geopolymerní stavební prvek [užitný vzor] Zapsán 20160301 pod číslem CZ 29206 U1
 • LOUDA, P., BAKALOVA, T. a POSPÍŠIL, D. Hodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P. aj. Influence of coating process parameters on the mechanical and tribological properties of thin films Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 59 – 63. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.59
 • LOUDA, P. a BAKALOVA, T. Interakce strukturální kapaliny aplikované na dynamicky namáhaná kluzná ložiska [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T. aj. Mechanical Properties of Titanium-Aluminium base nanomultilayer coatings Manufacturing Technology 4. vyd. PrintPoint Ltd, Prague: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2016, roč. 16, č. 4. S. 657 – 662. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T. a LOUDA, P. Nanoaditiva v lubrikantech [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P. a KUBEŠ, R. Olej do převodových systémů nebo pro obrábění kovových materiálů [užitný vzor] Zapsán 20161227 pod číslem 30200
 • KUMPOŠT, R., BAKALOVA, T. a LOUDA, P. Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur MM Průmyslové spektrum 1. vyd. Praha: MM Průmyslové spektrum, 2016, roč. 3, č. 3. S. 124 – 125. ISSN: 1212-2572.
 • BAKALOVA, T., PETKOV, N., CHOLAKOVA, T. a VOLESKÝ, L. Reactive Magnetron Sputtering of AlN Hard Films and Tribological Properties FUNDAMENTAL SCIENCES AND APPLICATIONS 0. vyd. Plovdiv: Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2016 S. 252 – 255. ISSN: 1310-8271.
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. The impact of the deposition parameters on the mechanical properties of thin carbon layers Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 95 – 98. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.95
 • VOLESKÁ, K. aj. The influence of nanoadditives on the tribological properties of process fluids Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Bristol, UK: IOP Publishing Ltd. Bristol BS1 6HG United Kingdom, 2016 S. neuvedeno. ISSN: 1742-6596. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012001
 • ANDRŠOVÁ, Z. aj. Tribological properties and the abrasion resistance thin films of chromium nitride Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 73 – 76. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.73
 • BAKALOVA, T. aj. Tribological Properties of TiN/AlTiN and AlTiN/TiN nanomultilayer coatings Manufacturing technology 1. vyd. PrintPoint Ltd, Prague: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2016, roč. 12, č. 6. S. 1234 – 1240. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T., PETKOV, N., BAHCHEDZHIEV, H. a LOUDA, P. Tribology of Titanium-Aluminium Base Nanomultilayer Coatings Manufacturing technology 5. vyd. PrintPoint Ltd, Prague: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2016, roč. 16, č. 5. S. 859 – 864. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T. a LOUDA, P. Výzkum možnosti aplikace nanotechnologií pro úpravu skluznic saní, s cílem zlepšení kluzných vlastností [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOVAČIČ, V., BAKALOVA, T. a LOUDA, P. Žáruvzdorný geopolymerní kompozit s nízkou měrnou hmotností pro konstrukční prvky protipožárních zábran [patent] Udělen 20160113 pod číslem 305741
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20160518 pod číslem 306027
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20160203 pod číslem 305791
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., VOLESKÁ, K. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20160803 pod číslem 306189
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů. [patent] Udělen 20160323 pod číslem 305924
 • LOUDA, P. aj. An In Vitro Comparison of Air-abrasion and Drill Influence on Dentin Surface International Journal of Engineering and Advanced Research Technology 1. vyd. Shahpura, Jaipur, India.: SN Publishing, 2016, roč. 2, č. 8. S. 42 – 45. ISSN: 2454-9290.
 • KEJZLAR, P. aj. Biocompatibility of surfaces of TiCN thin films Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 64 – 68. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.64
 • VOLESKÝ, L. Effect of titanium ion implantation and deposition on hydrogenation behavior of Zr-1Nb alloy SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 1. vyd. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2016, roč. 308, č. DEC 25 2016. S. 2 – 9. ISSN: 0257-8972. DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.07.111
 • VOLESKÁ, K. aj. Geopolymerní stavební prvek [užitný vzor] Zapsán 20160301 pod číslem CZ 29206 U1
 • SWAR, S. aj. Importance and necessity of the surface modification of nylon 6 films for future biomedical application NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2016 S. 663 – 668. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • LOUDA, P. aj. Influence of coating process parameters on the mechanical and tribological properties of thin films Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 59 – 63. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.59
 • GRONWALD, H. aj. Porównanie wybranych parametrów powierzchni zebiny preparowanej piaskarka wodno- powietrzna i wiertlem VIII. MIEDZYNARODOWE SYMPOZJUM FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ I MEDYCZNEJ „STOMATOLOGIA NAUKA INTERDYSCYPUNARNA“ 0. vyd. Szczecin: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2016 S. 137 – 139.
 • BAKALOVA, T., PETKOV, N., CHOLAKOVA, T. a VOLESKÝ, L. Reactive Magnetron Sputtering of AlN Hard Films and Tribological Properties FUNDAMENTAL SCIENCES AND APPLICATIONS 0. vyd. Plovdiv: Technical University - Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2016 S. 252 – 255. ISSN: 1310-8271.
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a VOLESKÝ, L. Selective Laser Melting Technology And Manufacturing of Accurate Thin Structures Materials Science Forum 0. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016, roč. 862, č. 2016. S. 104 – 111. ISBN: 9783038357285, ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.104
 • VOLESKÝ, L., ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Structural properties of H13 tool steel parts produced with use of selective laser melting technology Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeno. ISSN: 1742-6588. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012004
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. The impact of the deposition parameters on the mechanical properties of thin carbon layers Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 95 – 98. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.95
 • VOLESKÁ, K. aj. The influence of nanoadditives on the tribological properties of process fluids Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Bristol, UK: IOP Publishing Ltd. Bristol BS1 6HG United Kingdom, 2016 S. neuvedeno. ISSN: 1742-6596. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012001
 • TREGLER, M. aj. The study of deformation behaviour of DC06 deep drawing steel Manufacturing Technology 1. vyd. Univerzita J. E. Purkyne, 2016, roč. 16, č. 1. S. 284 – 289. ISSN: 1213-2489.
 • VOLESKÝ, L. Vývoj hydrofobizační - impregnační emulze [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20160518 pod číslem 306027
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20160203 pod číslem 305791
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., VOLESKÁ, K. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20160803 pod číslem 306189
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů. [patent] Udělen 20160323 pod číslem 305924
 • VOLESKÁ, K. aj. Geopolymerní stavební prvek [užitný vzor] Zapsán 20160301 pod číslem CZ 29206 U1
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. The impact of the deposition parameters on the mechanical properties of thin carbon layers Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 95 – 98. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.95
 • VOLESKÁ, K. aj. The influence of nanoadditives on the tribological properties of process fluids Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Bristol, UK: IOP Publishing Ltd. Bristol BS1 6HG United Kingdom, 2016 S. neuvedeno. ISSN: 1742-6596. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012001
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20160518 pod číslem 306027
 • BAKALOVA, T., LOUDA, P., VOLESKÁ, K. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20160803 pod číslem 306189
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů [patent] Udělen 20160203 pod číslem 305791
 • LOUDA, P., VOLESKÁ, K., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů. [patent] Udělen 20160323 pod číslem 305924

2021

 • MITURA, K. aj. Active Carbon-based Nanomaterials in Food Packaging Coatings 1. vyd. SWITZERLAND: MDPI, 2021, roč. 11, č. 2. S. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2079-6412. DOI: https://doi.org/doi.org/10.3390/coatings11020161
 • NGUYEN, N. A. H. aj. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plasticgranules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment 0. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 785, č. April. S. „Article No. 147413“. ISSN: 0048-9697. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147413
 • RYVOLOVÁ, M., SVOBODOVÁ, L., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Influence of basic environment of geopolymer composites on degradation rates of E and AR type glass fibers Manufacturing Technology 0. vyd. Ústí n. L.: Jan-Evangelista-Purkyne-University, 2021, roč. 21, č. 2. S. 247 – 254. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/mft.2021.030
 • HAVLÍČEK, K., SVOBODOVÁ, L., BAKALOVA, T. a LEDERER, T. Influence of electrospinning methods on characteristics of nanofibres essential for biological applications World Nanotechnology Conference 0. vyd., 2021S.
 • RYVOLOVÁ, M., SVOBODOVÁ, L., BAKALOVA, T. a VOLESKÝ, L. Influence of basic environment of geopolymer composites on degradation rates of E and AR type glass fibers Manufacturing Technology 0. vyd. Ústí n. L.: Jan-Evangelista-Purkyne-University, 2021, roč. 21, č. 2. S. 247 – 254. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/mft.2021.030

2013

 • ANDRŠOVÁ, Z., SKRBEK, B. a VOLESKÝ, L. Aplikace mikroohybové zkoušky na izotermicky kalené litiny Jemná mechanika a optika 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2013 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0447-6441.
 • KEJZLAR, P., MACAJOVÁ, E., VOLESKÝ, L. a KRATOCHVÍL, P. Assessment of the Structure and High Temperature Stremgth of Fe-35al-5zr Intermetallic Alloy METAL 2013 Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2013 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-87294-39-0.
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. a VOLESKÝ, L. Obrazová analýza jako podklad pro využití UZ strukturoskopie Jemná mechanika a optika 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2013 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0447-6441.
 • KEJZLAR, P., MACAJOVÁ, E., VOLESKÝ, L. a BERGEROVÁ, L. Využití optické miroskopie a mikroskopie rastrující sondy pro hematologii Jemná mechanika a optika 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2013 S. 8 – 10. ISSN: 0447-6441.

2012

 • KEJZLAR, P., VYSLOUŽILOVÁ, L., VOLESKÝ, L. a ANDRŠOVÁ, Z. Bionics:Egg shell PANMS 2012 Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: Technical university of Liberec, 2012 S. 55 – 58. ISBN: 978-80-7372-890-8.
 • VOLESKÝ, L., KEJZLAR, P. a ANDRŠOVÁ, Z. The Optimization of Free-cutting Steel Heat Treatment Metal 2012 Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2012 S. 1 – 6. ISBN: 978-80-87294-29- 1.
 • ANDRŠOVÁ, Z. a VOLESKÝ, L. The potential of isothermally hardened iron with vermicular graphite COMAT 2012 Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2012 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-87294-34-5.

2011

 • KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L., KROISOVÁ, D. a ANDRŠOVÁ, Z. Bionics and Nanotechnology NANOCON 2011 Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: TANGER, 2011 S. 46 – 52. ISBN: 978-80-87294-23-9.
 • KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L., KROISOVÁ, D. a ANDRŠOVÁ, Z. Bionics as an inspiration for nanosurface technologies PANMS 2011 Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: Technical university of Liberec, 2011 S. 40 – 41. ISBN: 978-80-7372-756-7.
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR