Přihlásit

Spolupráce

Nabízíme

 • Komplexní zprávy pro materiálový výzkum.
 • Mikroskopické a mikroanalytické podpůrné studie pro vývojová pracoviště CxI.
 • Termické a termomechanické metody jako podpora pro studium materiálů.
 • Pořízené přístroje a vybavení, jejich využití
 • Rastrovací elektronová mikroskopie s detektory EDX, WDX pro mikroanalýzu: využití pro studium nanomateriálů včetně měření a statistického zpracování výsledků.
 • AFM pro studie v materiálovém výzkumu.
 • Termické a termomechanické metody pro stanovení odezev materiálů na termické expozice.

Smluvní partneři

 • Škoda Auto, a.s.,
  Prettl Automotive Czech s.r.o.,
  Preciosa, a.s.
  Karlovarské prádelny s.r.o.
  VÚTS, a.s.,
  Rieter CZ s.r.o.

Přístrojové vybavení

UHR FE-SEM ZEISS Ultra Plus je vybaven mikroanalytickými detektory OXFORD (EDX a WDX pro lokální kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy a EBSD detektorem pro krystalografickou charakterizaci.

SPM JPK NanoWizard 2 s módy AFM, EFM, MFM, CAFM umožňující studie v materiálovém i biologickém výzkumu, nanolitografii a nanoindentaci.

Optický mikroskop ZEISS Axio Imager M2 s plně motorizovaným stolkem pro studium netransparentních vzorků v odraženém světle (režimy Bright Field, Dark Field, Polarizované světlo, C-DIC).

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR