Přihlásit

Publikace

2021

 • ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of polypropylene: Additive manufacturing by multi jet fusion technology Materials 0. vyd. Basel: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 9. S. 1 – 14. ISSN: 1996-1944. DOI: https://doi.org/10.3390/ma14092165
 • ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of polypropylene: Additive manufacturing by multi jet fusion technology Materials 0. vyd. Basel: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 9. S. 1 – 14. ISSN: 1996-1944. DOI: https://doi.org/10.3390/ma14092165
 • ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of polypropylene: Additive manufacturing by multi jet fusion technology Materials 0. vyd. Basel: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 9. S. 1 – 14. ISSN: 1996-1944. DOI: https://doi.org/10.3390/ma14092165

2020

 • ŠAFKA, J. aj. Ceramic 3d printing: Comparison of SLA and DLP technologies MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. June. S. 3905 – 3911. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2020_06_2020006
 • BRICÍN, D. aj. Development of the Structure of Cemented Carbides during Their Processing by SLM and HIP Metals 0. vyd. Basel: MDPI AG, 2020, roč. 10, č. 11. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2075-4701. DOI: https://doi.org/10.3390/met10111477
 • ŠAFKA, J. aj. FABRICATION PROCESS AND BASIC MATERIAL PROPERTIES OF THE BASF ULTRAFUSE 316LX MATERIAL MM Science Journal 0. vyd. Czech Republic: MM Publishing, s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 12. S. 4216 – 4222. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/mmsj.2020_12_2020071
 • SEIDL, M., MALINA, R., JANKELE, J. a ŠAFKA, J. Filtroventilační jednotka [funkční vzorek]
 • ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of two types of lattice structures fabricated with the use of hp multijet fusion technology MM Science Journal 1. vyd. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2020, roč. 2020, č. November. S. 4074 – 4079. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2020_11_2020029
 • SEIDL, M., MALINA, R., JANKELE, J. a ŠAFKA, J. Přetlaková kukla [funkční vzorek]
 • SEIDL, M., ŠAFKA, J., BĚHÁLEK, L. a NOVÁKOVÁ, I. Through transmission laser welding process optimization for semicrystalline and amorphous plastics MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM publishing Ltd., 2020, roč. 2020, č. 4. S. 4119 – 4123. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2020_11_2020042
 • ŠAFKA, J. aj. Ceramic 3d printing: Comparison of SLA and DLP technologies MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. June. S. 3905 – 3911. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2020_06_2020006
 • BRICÍN, D. aj. Development of the Structure of Cemented Carbides during Their Processing by SLM and HIP Metals 0. vyd. Basel: MDPI AG, 2020, roč. 10, č. 11. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2075-4701. DOI: https://doi.org/10.3390/met10111477
 • ŠAFKA, J. aj. FABRICATION PROCESS AND BASIC MATERIAL PROPERTIES OF THE BASF ULTRAFUSE 316LX MATERIAL MM Science Journal 0. vyd. Czech Republic: MM Publishing, s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 12. S. 4216 – 4222. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/mmsj.2020_12_2020071
 • ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of two types of lattice structures fabricated with the use of hp multijet fusion technology MM Science Journal 1. vyd. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2020, roč. 2020, č. November. S. 4074 – 4079. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2020_11_2020029
 • KLÁPŠŤOVÁ, A., HARCINÍKOVÁ, P. a ACKERMANN, M. Zařízení pro výrobu tubulárních scaffoldů metodou bezjehlového elektrostatického zvlákňování [funkční vzorek]
 • ŠAFKA, J. aj. FABRICATION PROCESS AND BASIC MATERIAL PROPERTIES OF THE BASF ULTRAFUSE 316LX MATERIAL MM Science Journal 0. vyd. Czech Republic: MM Publishing, s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 12. S. 4216 – 4222. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/mmsj.2020_12_2020071
 • ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of two types of lattice structures fabricated with the use of hp multijet fusion technology MM Science Journal 1. vyd. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2020, roč. 2020, č. November. S. 4074 – 4079. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2020_11_2020029

2019

 • ZELENÝ, P., KELLER, P. a ŠAFKA, J. Analýzy a aplikace aditivní výroby na stavbu dílů Proceedings of 11th Annual International Scientific Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2019 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 84 – 87. ISBN: 978-80-7494-506-9.
 • HENYŠ, P. aj. Normal and shear behaviours of the auxetic metamaterials: homogenisation and experimental approaches Meccanica 1. vyd. Springer, 2019, roč. 54, č. 6. S. 831 – 839. ISSN: 0025-6455. DOI: https://doi.org/10.1007/s11012-019-01000-8
 • BOBEK, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a PŘINDIŠ, J. Polymerní biokompozitní materiál na bázi kyseliny polylaktické pro 3D tisk [užitný vzor] Zapsán 20190703 pod číslem 33045
 • ACKERMANN, M. aj. Selective laser melting technology and individual Ti-6Al-4V implants MM Science Journal 1. vyd. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2019, roč. 2019, č. 6. S. 2867 – 2871. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2019_06_2018123
 • HENYŠ, P. aj. Normal and shear behaviours of the auxetic metamaterials: homogenisation and experimental approaches Meccanica 1. vyd. Springer, 2019, roč. 54, č. 6. S. 831 – 839. ISSN: 0025-6455. DOI: https://doi.org/10.1007/s11012-019-01000-8
 • ACKERMANN, M. aj. Selective laser melting technology and individual Ti-6Al-4V implants MM Science Journal 1. vyd. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2019, roč. 2019, č. 6. S. 2867 – 2871. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2019_06_2018123
 • SHYNKARENKO, A., MACHÁČEK, J., VÉLE, F. a AZULAY, D. Braiding technique for preparing tissue scaffolds 2nd Workshop on Mechanics of Nanomaterials 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 24 – 25. ISBN: 978-80-7494-496-3.
 • SHYNKARENKO, A., MACHÁČEK, J. a VÉLE, F. down-up Braiding machine for preparing tissue scaffolds immersed in medium [funkční vzorek]
 • SHYNKARENKO, A., MACHÁČEK, J. a VÉLE, F. Experimental equipment for braiding fibrous [funkční vzorek]

2018

 • RAMPICHOVA, M. aj. Composite 3D printed scaffold with structured electrospun nanofibers promotes chondrocyte adhesion and infiltration Cell Adhesion and Migration 1. vyd. PHILADELPHIA: Informa UK Limited, 2018, roč. 12, č. 3. S. 271 – 285. ISSN: 1933-6918. DOI: https://doi.org/10.1080/19336918.2017.1385713
 • RAMPICHOVA, M. aj. Composite 3D printed scaffold with structured electrospun nanofibers promotes chondrocyte adhesion and infiltration Cell Adhesion and Migration 1. vyd. Taylor&Francis Online, 2018, roč. 12, č. 3. S. 271 – 285. ISSN: 1933-6918. DOI: https://doi.org/10.1080/19336918.2017.1385713
 • DVOŘÁK, V., KRACÍK, J., VOTRUBEC, R. a ŠAFKA, J. Experimental investigation of centrifugal fans for personal protection equipment – effect of used 3D printing technologies EPJ Web of Conferences 0. vyd. EDP Sciences, 2018 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2101-6275. DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/201818002023
 • BĚHÁLEK, L. aj. Fused deposition modeling vs. Injection moulding: influence of fiber orientation and layer thickness on the mechanical properties MM Science Journal 0. vyd. Praha: MM Publishing, s.r.o., 2018, roč. 12, č. December. S. 2722 – 2726. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/mmsj.2018_12_2018117
 • ACKERMANN, M. aj. How does the surface treatment change the cytocompatibility of implants made by selective laser melting? Expert Review of Medical Devices 0. vyd. Taylor & Francis, 2018, roč. 15, č. 4. S. 313 – 321. ISSN: 1743-4440. DOI: https://doi.org/10.1080/17434440.2018.1456335
 • ACKERMANN, M. aj. Impact testing of H13 tool steel processed with use of selective laser melting technology Materials Science Forum - Novel Trends in Production Devices and Systems IV 0. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 43 – 51. ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.919.43
 • BOBEK, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a PŘINDIŠ, J. Polymerní kompozitní materiál na bázi akrylonitrilbutadienstyrenu pro 3D tisk [užitný vzor] Zapsán 20181126 pod číslem 32369
 • HOTAŘ, V., MATÚŠEK, O. a ŠAFKA, J. Průmysl 4.0 ve sklářském průmyslu a technologie 3D tisku ze skla 15. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v LIberci a Česká sklářská společnost, 2018 S. 9 – 13. ISBN: 978-80-7494-425-3.
 • ŠAFKA, J., VESELKA, F., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Rapid prototyping technology for special pressure vessels Materials Science Forum 0. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 222 – 229. ISBN: 978-3-0357-1265-0, ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.919.222
 • HOTAŘ, V., ŠAFKA, J. a MATÚŠEK, O. Současné trendy 3D tisku ze skla Sklář a keramik 0. vyd. Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., 2018 S. 147 – 152. ISSN: 0037637X.
 • BĚHÁLEK, L., ŠAFKA, J., SEIDL, M. a BORŮVKA, M. The influence of humidity and temperature on the properties of photopolymer materials made by PolyJet technology MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM Publishing, 2018, roč. 2018, č. December. S. 2727 – 2731. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2018_12_2018122
 • KOPRNICKÝ, J., ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Using of 3D Printing Technology in Low Cost Prosthetics Materials Science Forum 1. vyd., 2018 S. 199 – 206. ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/msf.919.199
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Electrospun vascular grafts fabricated from poly(L-lactide-co-epsilon-caprolactone) used as a bypass for the rabbit carotid artery Biomedical Materials 0. vyd. IOP Publishing, 2018, roč. 13, č. 6. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1748-6041. DOI: https://doi.org/10.1088/1748-605X/aade9d
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Heparinizace cévních náhrad aneb „Kam s ním?“ Biomateriály a jejich povrchy 1. vyd. Praha: ČVUT, 2018 S. 17 – 18. ISBN: 978-80-01-06471-9.
 • ACKERMANN, M. aj. How does the surface treatment change the cytocompatibility of implants made by selective laser melting? Expert Review of Medical Devices 0. vyd. Taylor & Francis, 2018, roč. 15, č. 4. S. 313 – 321. ISSN: 1743-4440. DOI: https://doi.org/10.1080/17434440.2018.1456335
 • ACKERMANN, M. aj. Impact testing of H13 tool steel processed with use of selective laser melting technology Materials Science Forum - Novel Trends in Production Devices and Systems IV 0. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 43 – 51. ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.919.43
 • ŠAFKA, J., VESELKA, F., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Rapid prototyping technology for special pressure vessels Materials Science Forum 0. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 222 – 229. ISBN: 978-3-0357-1265-0, ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.919.222
 • MÁKOVÁ, V. aj. Surface Modification of electrospun vascular grafts made of polycaprolactone Evropská konference biomateriálů (ESB) 0. vyd., 2018 S. neuvedeny (2 stranky).
 • HORÁKOVÁ, J. aj. The effect of ethylene oxide sterilization on electrospun vascular grafts made from biodegradable polyesters Materials Science and Engineering C 1. vyd. Netherlands: Elsevier BV, 2018, roč. 92, č. NOV. S. 132 – 142. ISSN: 0928-4931. DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.06.041
 • KOPRNICKÝ, J., ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Using of 3D Printing Technology in Low Cost Prosthetics Materials Science Forum 1. vyd., 2018 S. 199 – 206. ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/msf.919.199

2017

 • KOPRNICKÝ, J., ŠAFKA, J. a NAJMAN, P. 3D Printed Bionic Prosthetic Hands Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017 1. vyd. Donostia - San Sebastian: IEEE, 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-5090-5582-1. DOI: https://doi.org/10.1109/ECMSM.2017.7945898
 • ŠAFKA, J., MENDŘICKÝ, R. a ACKERMANN, M. Analýza zhodnocení výrobní přesnosti 3D tiskáren pro dentální aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LACHMAN, M. a ŠAFKA, J. Experimental determination of the focal length of a laser beam from the output nozzle of a laser cutting head Key Engineering Materials 0. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2017 S. 71 – 79. ISSN: 1013-9826. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.756.71
 • KOVALENKO, I. aj. Implementation of Non-Destructive Evaluation and Process Monitoring in DLP-based Additive Manufacturing Open Engineering 0. vyd. DE GRUYTER OPEN LTD, 2017, roč. 7, č. 1. S. 100 – 105. ISSN: 2391-5439. DOI: https://doi.org/10.1515/eng-2017-0016
 • SEIDL, M. aj. Mechanical Properties of Products Made of Abs with Respect to Individuality of Fdm Production Processes MM Science Journal 0. vyd., 2017, roč. 2017, č. 2. S. 1748 – 1751. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2017_02_2016188
 • ŠAFKA, J., POKORNÝ, P., YUDAKHINA, I. a SAUNOVA, O. Method for measuring distribution of electric potential in a layer of polymer solution in a strong electric field 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) 0. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2017 S. 785 – 787. ISBN: 9788087294710.
 • MENDŘICKÝ, R., ŠAFKA, J. a MANTADA, P. Parameters influencing the precision of various 3D printing technologies MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM publishing Ltd., 2017, roč. 2017, č. December. S. 2004 – 2012. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2017_12_201776
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technical assistance; Analysis and evaluation of 3D printing technology for production of modelling jig used in rubber industry [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Technical assistance; Analysis and evaluation of Selective Laser Melting (SLM) technology for printing special metal prototypes [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie 3D tisku - Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická podpora - Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dílů z materiálu ULTEM 1010 pro agresivní chemické prostředí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZELENÝ, P., ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a KELLER, P. Výběr závěrečných prací řešených na katedře výrobních systémů a automatizace v roce 2017 na téma 3D tisk 10th Annual International Scientific Conference 2017 Manufacturing Systems Today and Tomorrow - Conference proceedings 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-80-7494-370-6.
 • ŠAFKA, J., MENDŘICKÝ, R. a ACKERMANN, M. Analýza zhodnocení výrobní přesnosti 3D tiskáren pro dentální aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HENYŠ, P. aj. Stress and Fatigue analysis of cantilevered bridge during biting: A Computer Study Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 1. vyd. OXON, ENGLAND: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2017 S. 103 – 104. ISSN: 1025-5842. DOI: https://doi.org/10.1080/10255842.2017.1382882
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technical assistance; Analysis and evaluation of 3D printing technology for production of modelling jig used in rubber industry [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Technical assistance; Analysis and evaluation of Selective Laser Melting (SLM) technology for printing special metal prototypes [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie 3D tisku - Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M. a ŠAFKA, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická podpora - Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dílů z materiálu ULTEM 1010 pro agresivní chemické prostředí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZELENÝ, P., ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a KELLER, P. Výběr závěrečných prací řešených na katedře výrobních systémů a automatizace v roce 2017 na téma 3D tisk 10th Annual International Scientific Conference 2017 Manufacturing Systems Today and Tomorrow - Conference proceedings 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-80-7494-370-6.
 • ACKERMANN, M. aj. Zařízení pro chemickou modifikaci tubulárních vzorků [funkční vzorek]

2016

 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dvou komponentních dílců. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a MARTIŠ, D. Chemical Resistance of Materials Used in Additive Manufacturing MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM publishing Ltd., 2016, roč. 2016, č. 12. S. 1573 – 1578. ISSN: 18031269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2016_12_2016185
 • ŠAFKA, J. aj. Evaluation of the impact of production parameters on the final properties of the part made of nylon 12 with rapid prototyping technology (FDM) MM Science Journal 0. vyd. MM Publishing, 2016, roč. 2016, č. September. S. 956 – 959. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2016_09_201638
 • KOVALENKO, I. aj. Examining the relationship between forces during stereolithography 3D printing and geometric parameters of the model MATEC Web of Conferences 40. vyd. Singapore: EDP Sciences, 2016 S. neuvedeny (4 stranky). ISSN: 2261-236X. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/20164002005
 • SEIDL, M. aj. Influence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer composites Materials Science Forum 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 123 – 132. ISBN: 978-3-03835-728-5, ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.123
 • BRDLÍK, P., SEIDL, M., NOVÁKOVÁ, I. a ŠAFKA, J. Konstrukční úprava jader a prvků tvořících a obklopujících tvarovou dutinu výrobního nástroje umožňující jejich chlazení zkapalněnými technickými plyny [užitný vzor] Zapsán 20160126 pod číslem 29074
 • SEIDL, M., ŠAFKA, J., HABR, J. a BOBEK, J. Mechanical properties of metal-plastic composite with internal fractal shape reinforcing structure Defect and Diffusion Forum 368. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 170 – 173. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.170
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a VOLESKÝ, L. Selective Laser Melting Technology And Manufacturing of Accurate Thin Structures Materials Science Forum 0. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016, roč. 862, č. 2016. S. 104 – 111. ISBN: 9783038357285, ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.104
 • ACKERMANN, M., VOLESKÝ, L. a ŠAFKA, J. Structural properties of H13 tool steel parts produced with use of selective laser melting technology Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeno. ISSN: 1742-6588. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012004
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu objemných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu prototypů - enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dílců v elektronice. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu tenkostěnných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku SLM pro výrobu speciálních dílců [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití odlehčených struktur ve výrobcích a vstřikovacích formách společnosti CleanAIR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro výrobu modelových vložek k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodného materiálu, který má stejné čí podobné mechanické vlastnosti, jako sériový dílec. Definování postupu při výrobě silikonové formy pro gravitační lití polyuretanů ve vakuu. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. aj. Use of composite materials for FDM 3D print technology Materials Science Forum 862. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 174 – 181. ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.174
 • SEIDL, M. aj. Utilizing of inner porous structure in injection moulds for application of special cooling method Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 1742-6596. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012003
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dvou komponentních dílců. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a MARTIŠ, D. Chemical Resistance of Materials Used in Additive Manufacturing MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM publishing Ltd., 2016, roč. 2016, č. 12. S. 1573 – 1578. ISSN: 18031269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2016_12_2016185
 • ŠAFKA, J. aj. Evaluation of the impact of production parameters on the final properties of the part made of nylon 12 with rapid prototyping technology (FDM) MM Science Journal 0. vyd. MM Publishing, 2016, roč. 2016, č. September. S. 956 – 959. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2016_09_201638
 • SEIDL, M. aj. Influence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer composites Materials Science Forum 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 123 – 132. ISBN: 978-3-03835-728-5, ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.123
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a VOLESKÝ, L. Selective Laser Melting Technology And Manufacturing of Accurate Thin Structures Materials Science Forum 0. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016, roč. 862, č. 2016. S. 104 – 111. ISBN: 9783038357285, ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.104
 • ACKERMANN, M., VOLESKÝ, L. a ŠAFKA, J. Structural properties of H13 tool steel parts produced with use of selective laser melting technology Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeno. ISSN: 1742-6588. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012004
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu objemných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu prototypů - enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dílců v elektronice. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu tenkostěnných výrobků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku SLM pro výrobu speciálních dílců [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití odlehčených struktur ve výrobcích a vstřikovacích formách společnosti CleanAIR [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro výrobu modelových vložek k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ČAPEK, L., HORÁKOVÁ, J. a ČERMÁKOVÁ, K. Tensile Properties of Synthetic Blood Vessel Replacement STRUTEX 0. vyd. Liberec: Technical univerzity of Liberec, 2016 S. 67 – 70. ISBN: 978-80-7494-269-3.
 • ŠAFKA, J. aj. Use of composite materials for FDM 3D print technology Materials Science Forum 862. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 174 – 181. ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.174

2015

 • KELLER, P., ŠAFKA, J., ZELENÝ, P. a LACHMAN, M. Analýza výroby prototypových dílů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Analýzy možného využití technologie vakuové lití adičních silikonů do forem vyrobených pomocí 3D tisku. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PELCL, M. aj. Combination of electrospun nanofibers and surface modified 3D printing for knee cartilage tissue engineering NART 2015 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. 135 – 142. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M., SRB, R. a KOPRNICKÝ, J. Optimal tool path searching and tool selection for machining of complex surfaces IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM) 1. vyd. Liberec: IEEE, 2015 S. 66 – 69. ISBN: 978-1-4799-6972-2. DOI: https://doi.org/10.1109/ECMSM.2015.7208703
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M., MENDŘICKÝ, R. a TUHÁČEK, D. Shape And Size Accuracy of 3D-printed AlSi12 Parts Acta Metallurgica Slovaca 4. vyd. Slovenská republika: Technical University of Kosice, 2015, roč. 21, č. 4. S. 278 – 284. ISSN: 1335-1532. DOI: https://doi.org/10.12776/ams.v21i4.630
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dvou-komponentních přesných modelů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu insertů k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu přesných modelů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro dvou-komponentní prototypové dílce s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro prototypové dílce s vysokou geometrickou přesností s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti dvou-komponentního 3D tisku – enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a BOBEK, J. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti vysokopevnostních termoplastických materiálů zpracovávaných pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů z nerez oceli - 316L [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování přesných kovových prototypů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KLÁPŠŤOVÁ, A. aj. Comparison of electrospun fibrous materials made from polycaprolactone (pcl) and polylactide-polycaprolactone copolymer (plc) for small diameter blood vessel tissue engineering 0. vyd., 2015
 • HORÁKOVÁ, J., MIKEŠ, P., ŠAMAN, A. a ACKERMANN, M. Electrospun Polylactide-Polycaprolactone Copolymer for Vascular Tissue Engineering 0. vyd. Krakow: Scientific Publishing House Akapit, 2015 ISBN: 978-83-63663-62-9.
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M., MENDŘICKÝ, R. a TUHÁČEK, D. Shape And Size Accuracy of 3D-printed AlSi12 Parts Acta Metallurgica Slovaca 4. vyd. Slovenská republika: Technical University of Kosice, 2015, roč. 21, č. 4. S. 278 – 284. ISSN: 1335-1532. DOI: https://doi.org/10.12776/ams.v21i4.630
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílce [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dvou-komponentních přesných modelů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu insertů k modelovacímu zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu přesných modelů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro dvou-komponentní prototypové dílce s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro prototypové dílce s vysokou geometrickou přesností s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti dvou-komponentního 3D tisku – enkapsulace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a BOBEK, J. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti vysokopevnostních termoplastických materiálů zpracovávaných pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů z nerez oceli - 316L [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a ACKERMANN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování přesných kovových prototypů z materiálu AlSi12 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HORÁKOVÁ, J. aj. Testování biodegradabilních polyesterů pro maloprůměrové cévní náhrady 0. vyd., 2015

2014

 • CHVOJKA, J., KOŠŤÁKOVÁ, E., LUKÁŠ, D. a ŠAFKA, J. 3D kompozitní materiál určený především jako biodegradabilní náhrada chrupavky [užitný vzor] Zapsán 20140721 pod číslem 27202
 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., HABR, J. a SEIDL, M. 3D Printing of Fractal Deterministic Shapes Into Polymer Matrix with Respect to Final Composite Mechanical Properties Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 207 – 212. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J. a BOBEK, J. 3D tisk fraktálních deterministických tvarů do polymerní matrice 8th Annual International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-7494-150-4.
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M., KELLER, P. a ZELENÝ, P. Analýzy možného využití technologie Selective Laser Melting (SLM) pro výrobu a otestování tenkostěnných prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., ZELENÝ, P., LACHMAN, M. a KELLER, P. Analýzy možného využití technologie Selective Laser Sintering (SLM) pro výrobu a otestování prototypů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOLESKÝ, L., ŠAFKA, J. a BAKALOVA, T. Bionics-housefly like inspiration NANOCON 2014 - Conference Proceedings, 6th International Conference 6. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2014 S. 295 – 299. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • CHVOJKA, J. aj. Combination of Patterned Electrospun Nanofibers and 3D Printing for Knee Cartilage Tissue Engineering 0. vyd., 2014
 • SEIDL, M., LACHMAN, M., ŠAFKA, J. a ZELENÝ, P. Dividing the Complicated General Shapes of the Surface Into Partial Elements According to Curvature (gauss and Maximal Curvature) and Its Multi-axis Machining Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 225 – 230. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Experimentální výroba opticky čistých prototypů z polymerů s využitím 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Experimentální výroba prototypů z různých materiálů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., KELLER, P., ZELENÝ, P. a LACHMAN, M. Experimentální výroba rozměrově přesných a dielektricky odolných speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., KELLER, P., LACHMAN, M. a ZELENÝ, P. Experimentální výroba rozměrově přesných a opticky čistých speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., KELLER, P., LACHMAN, M. a ZELENÝ, P. Experimentální výroba speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J., KELLER, P., ZELENÝ, P. a LACHMAN, M. Pokračování analýzy a doporučení vhodného materiálu na výrobu speciálních prototypů pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. a LACHMAN, M. Pokračování ve vývoji prototypových dílů a návrh vhodného materiálu pro konkrétní aplikace [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KELLER, P. aj. Properties of Models Produced by Direct Selective Laser Melting Technology Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 231 – 236. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • CHVOJKA, J. aj. Scaffolds Produced by Combination of 3d Printing and Electrospinning 0. vyd., 2014
 • PELCL, M. aj. The combination of 3D printing and nanofibers for tissue engineering of articular cartilage NANOCON 2014 - Conference Proceedings, 6th International Conference 0. vyd. TANGER spol. s r.o., 2014 S. 546 – 550. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • ZELENÝ, P., ŠAFKA, J. a ELKINA, I. The Mechanical Characteristics of 3d Printed Parts According to the Build Orientation Applied Mechanics and Materials 474. vyd. Durnten-Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 381 – 386. ISBN: 9783037859445, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J., MENDŘICKÝ, R. a ZELENÝ, P. Use of Reverse Engineering Methods in the Field of Fashion Design Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 189 – 194. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J., LACHMAN, M. a SRB, R. Víceosé obrábění tvarově komplikovaných ploch s využitím algoritmu pro rozdělení na dílčí segmenty 8th Annual International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 1 – 5. ISBN: 978-80-7494-150-4.
 • KELLER, P. aj. Properties of Models Produced by Direct Selective Laser Melting Technology Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 231 – 236. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR