Přihlásit

Publikace

2020

 • BORŮVKA, M. aj. Solid and microcellular polylactide nucleated with PLA stereocomplex and cellulose nanocrystals Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1. vyd. DORDRECHT: SPRINGER, 2020, roč. 142, č. 2. S. 695 – 713. ISSN: 1388-6150. DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-020-09477-2

2019

 • BOBEK, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a PŘINDIŠ, J. Polymerní biokompozitní materiál na bázi kyseliny polylaktické pro 3D tisk [užitný vzor] Zapsán 20190703 pod číslem 33045
 • HABR, J., BOBEK, J. a SEIDL, M. Polymerní kompozit s částicovým plnivem rostlinného původu [patent] Udělen 20190410 pod číslem 307809
 • ACKERMANN, M. aj. Selective laser melting technology and individual Ti-6Al-4V implants MM Science Journal 1. vyd. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2019, roč. 2019, č. 6. S. 2867 – 2871. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2019_06_2018123

2018

 • BRDLÍK, P., BOBEK, J. a SAILOR, N. Computer analysis of polyolefins produced with injection molding process using physical blowing agents Materials Science Forum 919. vyd. Zurich: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 299 – 306. ISSN: 02555476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.919.299
 • BĚHÁLEK, L. aj. Fused deposition modeling vs. Injection moulding: influence of fiber orientation and layer thickness on the mechanical properties MM Science Journal 0. vyd. Praha: MM Publishing, s.r.o., 2018, roč. 12, č. December. S. 2722 – 2726. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/mmsj.2018_12_2018117
 • ACKERMANN, M. aj. Impact testing of H13 tool steel processed with use of selective laser melting technology Materials Science Forum - Novel Trends in Production Devices and Systems IV 0. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018 S. 43 – 51. ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.919.43
 • BOBEK, J. Ověření zpracovatelnosti biokompozitních materiálů technologií 3D tisku [ověřená technologie]. 2018.
 • BOBEK, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a PŘINDIŠ, J. Polymerní kompozitní materiál na bázi akrylonitrilbutadienstyrenu pro 3D tisk [užitný vzor] Zapsán 20181126 pod číslem 32369

2017

 • LENFELD, P. aj. Biokompozit s PLA matricí a vlákny banánovníku [patent] Udělen 20170712 pod číslem 306879
 • LENFELD, P. aj. Composite with synthetic polymeric matrix and cellulose in the form of natural fibre filler [patent] Udělen 20170628 pod číslem EP 2882805
 • BOBEK, J., HABR, J., SEIDL, M. a BĚHÁLEK, L. Hybridní kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí, vlákny konopí a skleněnými dutými kuličkami [patent] Udělen 20171122 pod číslem 307081
 • SEIDL, M. aj. Mechanical Properties of Products Made of Abs with Respect to Individuality of Fdm Production Processes MM Science Journal 0. vyd., 2017, roč. 2017, č. 2. S. 1748 – 1751. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2017_02_2016188
 • HABR, J. aj. Polymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricí [patent] Udělen 20170712 pod číslem 306882
 • HABR, J., BĚHÁLEK, L., LENFELD, P. a BOBEK, J. Polymerní kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny [patent] Udělen 20171122 pod číslem 307078
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie 3D tisku - Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ACKERMANN, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LENFELD, P. a BOBEK, J. Vstřikovací forma k výrobě vzorků pro zkoušky expandovaných materiálů [patent] Udělen 20170223 pod číslem 306621

2016

 • HABR, J., BOBEK, J., BĚHÁLEK, L. a SEIDL, M. Adhesion additive influence on polyamide nano polymer composite properties Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 142 – 145. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.142
 • BOBEK, J. Analýza dílů vyrobených z polymerních materiáů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠAFKA, J. aj. Evaluation of the impact of production parameters on the final properties of the part made of nylon 12 with rapid prototyping technology (FDM) MM Science Journal 0. vyd. MM Publishing, 2016, roč. 2016, č. September. S. 956 – 959. ISSN: 1803-1269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2016_09_201638
 • HABR, J. aj. Hybridní polymerní kompozit s přírodními a skleněnými vlákny [užitný vzor] Zapsán 20160830 pod číslem 29734
 • HABR, J. aj. Hybridní polymerní kompozit s vlákny přírodního původu a skleněnými dutými kuličkami [užitný vzor] Zapsán 20160621 pod číslem 29559
 • HABR, J., SEIDL, M. a BOBEK, J. Impact of innovative cooling system on mechanical properties of moulded parts Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Pfaffikon, Schwizerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016 S. 49 – 52. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.49
 • SEIDL, M. aj. Influence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer composites Materials Science Forum 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 123 – 132. ISBN: 978-3-03835-728-5, ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.123
 • HABR, J., BOBEK, J., SEIDL, M. a ŠAFKA, J. Mechanical properties of metal-plastic composite with internal fractal shape reinforcing structure Defect and Diffusion Forum 368. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 170 – 173. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.368.170
 • BOBEK, J. aj. New Silane and MAPP Coupling Agents as Natural Composites Production Systems Improvement Key Engineering Materials 1. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 52 – 59. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.669.52
 • SEIDL, M. aj. Observation of impact of progressive cooling system on temperature field distributions on surfaces of injection moulded plastic parts Key Engineering Materials, Vol. 669 1. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 19 – 28. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.669.19
 • BĚHÁLEK, L. aj. Physical-mechanical properties of hollow glass microspheres filled polypropylene composites for injection moulding Key Engineering Materials 1. vyd. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 3 – 10. ISBN: 978-3-03835-629-5, ISSN: 1013-9826. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.669.3
 • HABR, J. aj. Polymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricí [užitný vzor] Zapsán 20160614 pod číslem 29526
 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., ACKERMANN, M. a LACHMAN, M. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku SLM pro výrobu speciálních dílců [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HABR, J. aj. Two component parts hardness optimization regarding production systems Key Engineering Materials 0. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016 S. 44 – 51. ISBN: 978-3-03835-720-9, ISSN: 1013-9826. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.669.44
 • ŠAFKA, J. aj. Use of composite materials for FDM 3D print technology Materials Science Forum 862. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016 S. 174 – 181. ISSN: 0255-5476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.862.174
 • SEIDL, M. aj. Utilizing of inner porous structure in injection moulds for application of special cooling method Journal of Physics: Conference Series 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2016 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 1742-6596. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/709/1/012003
 • BOBEK, J. Výzkum chování PIM materiálů při cyklickém zatěžování [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Výzkum chování polymerních materiálů při cyklickém zatěžování [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Výzkum chování pružného dílu při cyklickém zatěžování [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • BOBEK, J. Cyklická zkouška – tříbodový ohyb [souhrnná výzkumná zpráva].
 • LENFELD, P. a BOBEK, J. Geometrie styčné plochy tvrdé komponenty plastových vstřikovaných bikomponentních výrobků [patent] Udělen 20151223 pod číslem 305676
 • VYSLOUŽILOVÁ, L. aj. Nanofibrous filters for respirators Advanced Material Research 1. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015 S. 126 – 131. ISSN: 1662-8985. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1119.126
 • ANTOŠ, V. aj. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • LENFELD, P. aj. Ochranná dýchací maska se společným nádechovým a výdechovým otvorem [patent] Udělen 20151223 pod číslem 305677
 • LENFELD, P. aj. Ochranná dýchací maska se společným nádechovým a výdechovým otvorem [užitný vzor] Zapsán 20150206 pod číslem 27784
 • SEIDL, M. aj. Optimization of snap-fit designs with rapid prototype technology support MM Science Journal 1. vyd., 2015, roč. 2015, č. DECEMBER. S. 813 – 817. ISSN: 1805-0476. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2015_12_201421
 • BĚHÁLEK, L. aj. Physical-mechanical properties of biocomposites reinforced with coir (nano)fibers NANOCON 2014, 6th International conference 1. vyd. Brno: Tanger s.r.o., 2015 S. 610 – 614. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • HABR, J., BĚHÁLEK, L., LENFELD, P. a BOBEK, J. Polymerní kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vlákny [užitný vzor] Zapsán 20150623 pod číslem 28345
 • ŠAFKA, J., ACKERMANN, M. a BOBEK, J. Technická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti vysokopevnostních termoplastických materiálů zpracovávaných pomocí 3D tisku [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Zpráva materiálového výzkumu [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • ŠAFKA, J., BOBEK, J., HABR, J. a SEIDL, M. 3D Printing of Fractal Deterministic Shapes Into Polymer Matrix with Respect to Final Composite Mechanical Properties Applied Mechanics and Materials 693. vyd. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 207 – 212. ISBN: 978-3-03835-313-3, ISSN: 1660-9336.
 • ŠAFKA, J. a BOBEK, J. 3D tisk fraktálních deterministických tvarů do polymerní matrice 8th Annual International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-7494-150-4.
 • LENFELD, P. aj. Influence of the type of additives on the properties of polymer nanocomposites with fillers based on highly pure cellulose NANOCON 2013, 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Brno: Tanger s.r.o., 2014 S. 77 – 82. ISBN: 978-80-87294-47-5.
 • BĚHÁLEK, L. a BOBEK, J. Studium fyzikálních, mechanických a termických vlastností kompozitů na bázi polypropylenu a dlouhých skelných vláken zpracovaných různými technologickými procesy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BĚHÁLEK, L. aj. Study of Crystallization of Polylactic Acid Composites And Nanocomposites with Natural Fibres by DSC Methodas 5th NANOCON International Conference 1. vyd. Brno: Tanger s.r.o., 2014 S. 746 – 751. ISBN: 978-80-87294-47-5.
 • PETRÍK, S., BOBEK, J., KOVAČIČ, V. a VOLESKÝ, L. Technologie zpracování kompozitů, analýza struktur v nanometrických rozměrech, nanokompozitní systémy, rizika nanotechnologií [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Výzkum a testování nového typu vtokového systému vstřikovací formy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BOBEK, J. Výzkum a vývoj procesu výroby zkušebních těles pro zkoušku tahem a rázovou zkoušku [souhrnná výzkumná zpráva].

2013

 • LENFELD, P., BOBEK, J. a SEIDL, M. Anti-dust filters [průmyslový vzor] Zapsán 20131111 pod číslem 002332650-0001
 • LENFELD, P., BOBEK, J. a SEIDL, M. Anti-dust filters [průmyslový vzor] Zapsán 20131111 pod číslem 002332650-0002
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR