Přihlásit

Výzkum


Optimalizace technologických procesů u exponovaných strojních součástí, která vychází z hodnocení vlastností povrchové plochy a povrchové vrstvy založené na analýze geometrie a fyzikálně-chemického stavu povrchu.

Využití systémů monitorování obrábění při vývoji nových procesních kapalin, které splňují přísná hlediska ochrany zdraví a jsou šetrné k životnímu prostředí.

Výzkum přesnosti souřadnicových měřicích strojů a eliminace nejistot měření z hlediska volby základny.

Produktivní obrábění nových a těžkoobrobitelných materiálů na bázi geopolymerních kompozitních systémů.

Nové řezné nástroje pro mikroobrábění precizních dílů a tvarových elementů.
Nové a inovované technologie pro zpracování plastů, kompozitů, nanokompozitů, mikrokompozitů, dlouhovláknových kompozitů, biopolymerů, keramiky, oceli, litin, aluminidů, vysokopevnostních a povlakovaných plechů, slitin neželezných kovů, hybridních dílů apod.

Výzkum, inovace a aplikace progresivních technologií z hlediska tlakových a teplotních procesů ve vztahu ke konstrukci forem, volbě temperace, reologii tavenin atd.

Optimalizované a inovované technologické a výrobní procesy pro zvýšení konečných a užitných vlastností výrobků, snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže (recyklace). Integrace a aplikace progresivních technologií do průmyslové praxe.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR