Přihlásit

Laboratoř pohonných jednotek

Odborný garant laboratoře: Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Hlavní cíle a aktivity laboratoře
Výzkum a vývoj ekologických pohonných jednotek s optimalizací přenosu a přeměny energie pro dopravu, mobilní stroje a energetická zařízení.

Odborné zaměření laboratoře

 • Ekonomicko-emisních vlastností zážehových a vznětových spalovacích motorů na kapalná, plynná (klasická a alternativní) paliva a jejich směsi (benzín, nafta, LPG, CNG, vodík, metylestery olejů, metanol, etanol) určených pro pohonné jednotky v dopravě, v pracovních strojích a energetických zařízeních.
 • Převodových řetězců přenosu energie v klasickém i hybridním uspořádání spalovacího motoru, elektromotoru, palivového článku, akumulátoru, elektrolyzéru a koly vozidla resp. náhonu pracovního stroje.
 • Příslušenství: zejména vstřikovačů typu Common Rail pro plynná a kapalná paliva, prvků pro snížení pasivních odporů motorů a převodů, systémů směrového řízení vozidel apod.

Výstupy
Nové hybridní systémy pohonu mobilních i stacionárních prostředků splňující budoucí limity emisí EU 6 a limity pro skleníkové plyny s důrazem na použití nových druhů paliv z obnovitelných zdrojů.

Pořízené přístroje a vybavení, jejich využití:

 • Powertrain test bed - zařízení bude sloužit k experimentům při výzkumných aktivitách snižování spotřeby paliv v dopravě a průmyslu optimalizací přenosu energie např. hybridních systémů. Toto zařízení slouží k měření sil mezi hnací jednotkou a koncovým výstupem užitečného výkonu a identifikaci účinnosti jednotlivých uzlů přenosové soustavy.
 • FTIR spektrometr - zařízení bude využíváno pro měření různých plynných složek emisí (mimo jiné také čpavek, metan, aldehydy, různé organické sloučeniny) vznikajících s používáním nových technologií u spalovacích motorů a využíváním nových paliv u spalovacího motoru.
 • Válcová emisní brzda – je součástí současných laboratoří a slouží pro měření výkonových a emisních parametrů osobních automobilů v nestacionárních režimech (zkoušky pro všechna používaná paliva: benzín, nafta, LPG, CNG, vodík, Methylestery a směsi, Methanol, Ethanol a směsi).

V rámci plnění úkolů laboratoře jsou využívány i technologie:

 • 4 motorové zkušebny s dynamometry a analyzátory emisí.
 • Laboratoř je dále vybavena technikou pro vizualizaci dějů uvnitř spalovacího prostoru – VISIOSCOPE a technikou pro měření dynamiky spalovacích tlaků INDIMETR.

Smluvní výzkum
Nabízíme:

 • Vývoj a výzkum zážehových spalovacích motorů (benzínových,plynových, na alternativní paliva) a vznětových spalovacích motorů pro automobily i těžká vozidla.
 • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
 • Vizualizace a výpočty tvoření směsi a spalovacího procesu, měření výfukových emisí.
 • Experimentální výzkum systémů vstřikovačů typu Common Rail pro plynná a kapalná paliva.
 • Měření koncentrací částic v nejvíce problematických velikostních kategoriích od jednotek po stovky nanometrů.
 • Měření pasivních odporů motorů a převodů.
 • Měření momentu setrvačnosti těles.
 • Pevnostní a deformační analýza dílů motorů a vozidel.

Kontakt
Ing. Robert Voženílek, Ph.D. - vedoucí laboratoře, +420 485 353 154, robert.vozenilek@tul.cz

Powertrain

Zkušebna Powertrain

Ověřování vlastností hnacího řetězce 4x4, 4x2

 

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy