Přihlásit

Spolupráce

Vývoj a výzkum zážehových spalovacích motorů (benzínových,plynových, na alternativní paliva) a vznětových spalovacích motorů pro automobily i těžká vozidla.

Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.

Vizualizace a výpočty tvoření směsi a spalovacího procesu, měření výfukových emisí.

Experimentální výzkum systémů vstřikovačů typu Common Rail pro plynná a kapalná paliva.

Měření koncentrací částic v nejvíce problematických velikostních kategoriích od jednotek po stovky nanometrů.

Měření pasivních odporů motorů a převodů.

Měření momentu setrvačnosti těles.

Pevnostní a deformační analýza dílů motorů a vozidel.

Vybavení:

Powertrain test bed - zařízení bude sloužit k experimentům při výzkumných aktivitách snižování spotřeby paliv v dopravě a průmyslu optimalizací přenosu energie např. hybridních systémů. Toto zařízení slouží k měření sil mezi hnací jednotkou a koncovým výstupem užitečného výkonu a identifikaci účinnosti jednotlivých uzlů přenosové soustavy.
FTIR spektrometr - zařízení bude využíváno pro měření různých plynných složek emisí (mimo jiné také čpavek, metan, aldehydy, různé organické sloučeniny) vznikajících s používáním nových technologií u spalovacích motorů a využíváním nových paliv u spalovacího motoru.
Válcová emisní brzda – je součástí současných laboratoří a slouží pro měření výkonových a emisních parametrů osobních automobilů v nestacionárních režimech (zkoušky pro všechna používaná paliva: benzín, nafta, LPG, CNG, vodík, Methylestery a směsi, Methanol, Ethanol a směsi).
4 motorové zkušebny s dynamometry a analyzátory emisí.


Laboratoř je dále vybavena technikou pro vizualizaci dějů uvnitř spalovacího prostoru – VISIOSCOPE a technikou pro měření dynamiky spalovacích tlaků INDIMETR.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR