Přihlásit

Publikace

2020

 • NOVOTNÝ, F. aj. Automatické zařízení pro bezkontaktní měření skel [funkční vzorek]
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÁ, M. Sampling robot for primary circuit pipelines of decommissioned nuclear facilities Automation in Construction 1. vyd. AMSTERDAM: Elsevier B.V., 2020, roč. 119, č. NOV 2020. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0926-5805. DOI: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103303
 • NOVOTNÝ, F. aj. Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 ISBN: 978-80-7494-545-8.
 • NOVOTNÝ, F. aj. Zařízení pro bezkontaktní měření geometrické přesnosti tvaru transparentního tvarovaného plošného výrobku ze skla nebo plastu [užitný vzor] Zapsán 20200512 pod číslem 33972
 • NOVOTNÝ, F. aj. Způsob bezkontaktního zjišťování geometrické přesnosti tvaru transparentního tvarovaného plošného výrobku ze skla nebo plastu a zařízení k jeho provádění [patent] Udělen 20200909 pod číslem 308522
 • NOVOTNÝ, F. aj. Automatické zařízení pro bezkontaktní měření skel [funkční vzorek]
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÁ, M. Sampling robot for primary circuit pipelines of decommissioned nuclear facilities Automation in Construction 1. vyd. AMSTERDAM: Elsevier B.V., 2020, roč. 119, č. NOV 2020. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0926-5805. DOI: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103303
 • NOVOTNÝ, F. aj. Úvod do automatizace a robotizace ve strojírenství 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2020 ISBN: 978-80-7494-545-8.
 • NOVOTNÝ, F. aj. Zařízení pro bezkontaktní měření geometrické přesnosti tvaru transparentního tvarovaného plošného výrobku ze skla nebo plastu [užitný vzor] Zapsán 20200512 pod číslem 33972
 • NOVOTNÝ, F. aj. Způsob bezkontaktního zjišťování geometrické přesnosti tvaru transparentního tvarovaného plošného výrobku ze skla nebo plastu a zařízení k jeho provádění [patent] Udělen 20200909 pod číslem 308522
 • NOVOTNÝ, F. aj. Automatické zařízení pro bezkontaktní měření skel [funkční vzorek]
 • STARÝ, M., MATÚŠEK, O. a STARÁ, M. Provozně ověřený prototyp diagnostického zařízení [funkční vzorek]
 • STARÝ, M. a MATÚŠEK, O. Zařízení pro měření profilu a/nebo rozchodu žlábkových kolejí [užitný vzor] Zapsán 20201215 pod číslem 34680
 • RYDLO, P., ČERNOHORSKÝ, J. a JANDURA, P. Control of Battery Operated Drive Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference, ICCC 2020 1. vyd. IEEE, 2020 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-172811951-9. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCC49264.2020.9257234
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a NOVOTNÝ, ?. I. Robotizované připojení CCS zásuvky [funkční vzorek]
 • RYDLO, P., ČERNOHORSKÝ, J. a JANDURA, P. Control of Battery Operated Drive Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference, ICCC 2020 1. vyd. IEEE, 2020 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-172811951-9. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCC49264.2020.9257234
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a NOVOTNÝ, ?. I. Robotizované připojení CCS zásuvky [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.

2019

 • HOTAŘ, V. a NOVOTNÝ, F. Flat Glass Production Using FLOAT Technology Measurement and Control of Chemical, Food and Biotechnological Processes - Volume II Process Control 0. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2019 S. neuvedeny (10 stran). ISBN: 978-80-7418-307-2.
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F. a STARÝ, M. Odběrná sonda a odběrný nástroj pro odběr radioaktivních vzorků [užitný vzor] Zapsán 20190730 pod číslem 33025
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a MATÚŠEK, O. Servisní robot DECOMOLER [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Simulátor bezkontaktního měření skel [funkční vzorek]
 • STARÝ, M. aj. Summary of the properties and benefits of glass mechanically frosted with an abrasive brush Construction and Building Materials 1. vyd. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD: Elsevier BV, 2019, roč. 206, č. May 2019. S. 364 – 374. ISSN: 0950-0618. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.02.062
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F. a STARÝ, M. Odběrná sonda a odběrný nástroj pro odběr radioaktivních vzorků [užitný vzor] Zapsán 20190730 pod číslem 33025
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Rehabilitační ergometr a způsob jeho řízení [patent] Udělen 20190515 pod číslem 307852
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a MATÚŠEK, O. Servisní robot DECOMOLER [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Simulátor bezkontaktního měření skel [funkční vzorek]
 • STARÝ, M. aj. Summary of the properties and benefits of glass mechanically frosted with an abrasive brush Construction and Building Materials 1. vyd. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD: Elsevier BV, 2019, roč. 206, č. May 2019. S. 364 – 374. ISSN: 0950-0618. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.02.062
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Tažné cyklistické zařízení [užitný vzor] Zapsán 20190521 pod číslem 32884
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. TowMe - prototyp tažného zařízení [funkční vzorek]
 • HORÁK, M., RICHTER, A., KOLÁŘ, J. a PAŠTIKA, F. Zařízení pro mechanické odstraňování námrazy z trolejového vedení v trolejbusové dopravě [funkční vzorek]
 • STARÝ, M., HOTAŘ, V., MATÚŠEK, O. a STARÁ, M. Model komplexního diagnostického zařízení [funkční vzorek]
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a MATÚŠEK, O. Servisní robot DECOMOLER [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Simulátor bezkontaktního měření skel [funkční vzorek]
 • STARÝ, M. aj. Summary of the properties and benefits of glass mechanically frosted with an abrasive brush Construction and Building Materials 1. vyd. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD: Elsevier BV, 2019, roč. 206, č. May 2019. S. 364 – 374. ISSN: 0950-0618. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.02.062
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a KUPROVÁ, K. Sustainable electromobility in the liberec region and in the middle Europe in general International Conference on Electical Drives and Power Electronics 1. vyd. KoREMA, 2019 S. 194 – 200. ISBN: 978-1-72810-389-1, ISSN: 1339-3944. DOI: https://doi.org/10.1109/EDPE.2019.8883920
 • MACH, O., KRČMÁŘ, L. a ČERNOHORSKÝ, J. Laser Guidance System for Automated Material Distribution in the Industrial Environment Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference, ICCC 2019 1. vyd. Kraków - Wieliczka: IEEE, 2019 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-172810701-1. DOI: https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2019.8765976
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Rehabilitační ergometr a způsob jeho řízení [patent] Udělen 20190515 pod číslem 307852
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a KUPROVÁ, K. Sustainable electromobility in the liberec region and in the middle Europe in general International Conference on Electical Drives and Power Electronics 1. vyd. KoREMA, 2019 S. 194 – 200. ISBN: 978-1-72810-389-1, ISSN: 1339-3944. DOI: https://doi.org/10.1109/EDPE.2019.8883920
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Tažné cyklistické zařízení [užitný vzor] Zapsán 20190521 pod číslem 32884
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. TowMe - prototyp tažného zařízení [funkční vzorek]
 • STARÝ, M., ČERNOHORSKÝ, J. a NOVÁK, M. Univerzální autonomní mobilní platforma [funkční vzorek]
 • KUBÍN, J., RICHTER, A. a FERKOVÁ, Ž. Pairing of Traction DC Motors, Long Term Experiencies from Practice and Simulation International Conference on Electical Drives and Power Electronics 1. vyd. KoREMA, 2019 S. 201 – 206. ISBN: 978-172810389-1, ISSN: 13393944. DOI: https://doi.org/10.1109/EDPE.2019.8883885

2018

 • HOTAŘ, V. aj. Camera control of Heating-foil - Detection possibility analysis of under-foil bubbles for off-line solution [souhrnná výzkumná zpráva].
 • STARÝ, M. aj. Experimental optimization of tab and slot plug welding method suitable for unique lightweight frame structures Journal of Manufacturing Processes 0. vyd. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD O: Elsevier BV, 2018, roč. 31, č. JAN 2018. S. 453 – 467. ISSN: 1526-6125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2017.11.029
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F. a HORÁK, M. Experimentální přípravek na testování dynamického chování vláken [funkční vzorek]
 • HORÁK, M., STARÝ, M. a NOVOTNÝ, F. Frézovací efektor [funkční vzorek]
 • STARÝ, M. aj. Měřicí zařízení s konfokálním snímačem [funkční vzorek]
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a VÍTOVÁ, M. Nová technologie opracování povrchu skla kompozitním kartáčem s diamantovým brusivem 15. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci a Česká sklářská společnost, 2018 S. 20 – 24. ISBN: 978-80-7494-425-3.
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F. a HENYŠ, P. Počítačové modelování v konstrukci sonotrod pro vrtání skla ultrazvukem 15. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci a Česká sklářská společnost, 2018 S. 25 – 28. ISBN: 978-80-7494-425-3.
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a VÍTOVÁ, M. Possibilities of robot application for glass mechanical frosting by an abrasive composite brush Procedia CIRP 1. vyd., 2018 S. 134 – 138. ISSN: 2212-8271. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.251
 • HOTAŘ, V. a NOVOTNÝ, F. Pracoviště pro testování úloh bin picking na Technické univerzitě v Liberci AUTOMA - časopis pro automatizační techniku 0. vyd. Děčín: utoma-časopis pro automatizační techniku, s. r. o., 2018 S. 20 – 21. ISSN: 1210-9592.
 • STARÝ, M. aj. Ruční detektor tloušťky transparentních materiálů [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. a HORÁK, M. Úprava řetězu pece firmy SAREME [souhrnná výzkumná zpráva].
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a VÍTOVÁ, M. Válcovací přípravek [funkční vzorek]
 • HOTAŘ, V. aj. 15. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích [konference].
 • STARÝ, M. aj. Experimental optimization of tab and slot plug welding method suitable for unique lightweight frame structures Journal of Manufacturing Processes 0. vyd. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD O: Elsevier BV, 2018, roč. 31, č. JAN 2018. S. 453 – 467. ISSN: 1526-6125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2017.11.029
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F. a HORÁK, M. Experimentální přípravek na testování dynamického chování vláken [funkční vzorek]
 • HORÁK, M., STARÝ, M. a NOVOTNÝ, F. Frézovací efektor [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Funkční vzorek tažného cyklistické zařízení - revolverová varianta [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J., RICHTER, A. a HORÁK, M. Mechatronic Design of Rehabilitation Brace 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom) 1. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-1-5386-4294-8. DOI: https://doi.org/10.1109/HealthCom.2018.853109
 • STARÝ, M. aj. Měřicí zařízení s konfokálním snímačem [funkční vzorek]
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a VÍTOVÁ, M. Nová technologie opracování povrchu skla kompozitním kartáčem s diamantovým brusivem 15. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci a Česká sklářská společnost, 2018 S. 20 – 24. ISBN: 978-80-7494-425-3.
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F. a HENYŠ, P. Počítačové modelování v konstrukci sonotrod pro vrtání skla ultrazvukem 15. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci a Česká sklářská společnost, 2018 S. 25 – 28. ISBN: 978-80-7494-425-3.
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a VÍTOVÁ, M. Possibilities of robot application for glass mechanical frosting by an abrasive composite brush Procedia CIRP 1. vyd., 2018 S. 134 – 138. ISSN: 2212-8271. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.251
 • STARÝ, M. aj. Ruční detektor tloušťky transparentních materiálů [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. a HORÁK, M. Úprava řetězu pece firmy SAREME [souhrnná výzkumná zpráva].
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a VÍTOVÁ, M. Válcovací přípravek [funkční vzorek]
 • HORÁK, M., RICHTER, A., LAVIČKA, L. a KOLÁŘ, J. Zařízení pro mechanické odstraňování námrazy z trolejového vedení v tramvajové dopravě [funkční vzorek]
 • HAJTMAR, P., BOGR, J., ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Zařízení pro měření jeřábových drah určených k renovaci [užitný vzor] Zapsán 20180213 pod číslem 31464
 • HOTAŘ, V. aj. 15. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích [konference].
 • HOTAŘ, V. aj. Camera control of Heating-foil - Detection possibility analysis of under-foil bubbles for off-line solution [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MATÚŠEK, O. a HOTAŘ, V. Detekce bortů plaveného skla na výrobní lince pomocí odraženého laserového paprsku XV. mezinárodní konference sklářské stroje. 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018 S. 29 – 34. ISBN: 978-80-7494-425-3.
 • STARÝ, M. aj. Měřicí zařízení s konfokálním snímačem [funkční vzorek]
 • HOTAŘ, V., HOTAŘ, A. a MATÚŠEK, O. Metodika analýzy korozního napadení kovů sklovinou pomocí fraktální geometrie Sklář a keramik 0. vyd. Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., 2018 S. 51 – 57. ISSN: 0037-637X.
 • STARÝ, M., HOTAŘ, V. a MATÚŠEK, O. Model měřicí aparatury [funkční vzorek]
 • HOTAŘ, V., MATÚŠEK, O. a ŠAFKA, J. Průmysl 4.0 ve sklářském průmyslu a technologie 3D tisku ze skla 15. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích 0. vyd. Liberec: Technická univerzita v LIberci a Česká sklářská společnost, 2018 S. 9 – 13. ISBN: 978-80-7494-425-3.
 • STARÝ, M. aj. Ruční detektor tloušťky transparentních materiálů [funkční vzorek]
 • HOTAŘ, V., ŠAFKA, J. a MATÚŠEK, O. Současné trendy 3D tisku ze skla Sklář a keramik 0. vyd. Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., 2018 S. 147 – 152. ISSN: 0037637X.
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a RYDLO, P. Real time ultra-wideband localisation Proceedings of the 2018 19th International Carpathian Control Conference, ICCC 2018 1. vyd., 2018 S. 445 – 450. ISBN: 978-1-5386-4762-2. DOI: https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2018.8399671
 • ČERNOHORSKÝ, J., MACH, O. a KRČMÁŘ, L. Design and Efficiency Mapping of an Electric Drive for Mobile Robotic Container Platform for Use in Industrial Halls SPEEDAM 2018 - Proceedings: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion 1. vyd., 2018 S. 963 – 967. ISBN: 9781538649411. DOI: https://doi.org/10.1109/SPEEDAM.2018.8445396
 • ČERNOHORSKÝ, J. Funkční vzorek tažného cyklistické zařízení - páková varianta [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Funkční vzorek tažného cyklistické zařízení - revolverová varianta [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J., RICHTER, A. a HORÁK, M. Mechatronic Design of Rehabilitation Brace 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom) 1. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018 S. neuvedeny (4 stranky). ISBN: 978-1-5386-4294-8. DOI: https://doi.org/10.1109/HealthCom.2018.853109
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a RYDLO, P. Real time ultra-wideband localisation Proceedings of the 2018 19th International Carpathian Control Conference, ICCC 2018 1. vyd., 2018 S. 445 – 450. ISBN: 978-1-5386-4762-2. DOI: https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2018.8399671
 • HAJTMAR, P., BOGR, J., ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Zařízení pro měření jeřábových drah určených k renovaci [užitný vzor] Zapsán 20180213 pod číslem 31464
 • ŠEVČÍK, L. aj. Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran [funkční vzorek]

2017

 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Abrasive cylindrical brush behaviour in surface processing International Journal of Machine Tools and Manufacture 0. vyd. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD O: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 118-119, č. August. S. 61 – 72. ISSN: 0890-6955. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2017.03.006
 • HORÁK, M. aj. Analýza příčin vzniku hotspotu na coatingem vyhřívaných čelních sklech [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Demonstrátor Bin Pickingu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PECHAR, J. aj. Funkční vzorek matovacího modulu pro plošné vzorování plochého skla k instalaci na průmyslový robot [funkční vzorek]
 • PECHAR, J. aj. Průmyslový vzor na dezény povrchu skla ECO SPHERE pro jednosměrnou strukturu [průmyslový vzor] Zapsán 20170628 pod číslem 004071280-0001
 • PECHAR, J. aj. Průmyslový vzor na dezény povrchu skla ECO SPHERE pro více směrnou strukturu [průmyslový vzor] Zapsán 20170628 pod číslem 004071280-0002
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F. a STARÝ, M. Service Robots for Motion and Special Applications on the Vertical Oriented Walls Service Robots 1. vyd. Rijeka: InTech, 2017 S. 91 – 105. ISBN: 978-953-51-3722-1.
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F. a VÍTOVÁ, M. Unifikace skříně a optimalizace pohonů hnětače [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Vliv kvality vrtaného otvoru na praskání skla při kalení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOTAŘ, V. a NOVOTNÝ, F. Výroba plochého skla technologií FLOAT Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnických procesů, díl 2. Řízení technologických procesů 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2017 S. 520 – 528. ISBN: 978-80-7418-285-3.
 • PECHAR, J. aj. Závěrečná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období řešení projektu 2015 – 2017 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Abrasive cylindrical brush behaviour in surface processing International Journal of Machine Tools and Manufacture 0. vyd. THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD O: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 118-119, č. August. S. 61 – 72. ISSN: 0890-6955. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2017.03.006
 • HORÁK, M. aj. Analýza příčin vzniku hotspotu na coatingem vyhřívaných čelních sklech [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Demonstrátor Bin Pickingu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PECHAR, J. aj. Funkční vzorek matovacího modulu pro plošné vzorování plochého skla k instalaci na průmyslový robot [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Prototyp pohybového léčebného přístroje [funkční vzorek]
 • PECHAR, J. aj. Průmyslový vzor na dezény povrchu skla ECO SPHERE pro jednosměrnou strukturu [průmyslový vzor] Zapsán 20170628 pod číslem 004071280-0001
 • PECHAR, J. aj. Průmyslový vzor na dezény povrchu skla ECO SPHERE pro více směrnou strukturu [průmyslový vzor] Zapsán 20170628 pod číslem 004071280-0002
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F. a STARÝ, M. Service Robots for Motion and Special Applications on the Vertical Oriented Walls Service Robots 1. vyd. Rijeka: InTech, 2017 S. 91 – 105. ISBN: 978-953-51-3722-1.
 • NOVOTNÝ, F. aj. Vliv kvality vrtaného otvoru na praskání skla při kalení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PECHAR, J. aj. Závěrečná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období řešení projektu 2015 – 2017 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HORÁK, M. aj. Analýza příčin vzniku hotspotu na coatingem vyhřívaných čelních sklech [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Demonstrátor Bin Pickingu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MATÚŠEK, O., VÍT, Z. a HOTAŘ, V. Detection of Glass Edge Corrugarion for Cutting Distance Optimization MM Science Journal 1. vyd., 2017, roč. 2017, č. FEBRUARY. S. 1734 – 1737. ISSN: 18031269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2017_02_2016182
 • MATÚŠEK, O. Detekce zdeformované části plaveného skla pomocí laserového paprsku Studentská vědecká a odborná činnost 2017 0. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, s.r.o., 2017 S. 118 – 124. ISBN: 978-80-7494-332-4.
 • HOTAŘ, V. a MATÚŠEK, O. Konfokální Chromatické Snímače Pro Aplikace Ve Sklářském Průmyslu Sklář a keramik 0. vyd. Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., 2017 S. 62 – 63. ISSN: 0037637X.
 • MATÚŠEK, O. a HOTAŘ, V. Možnost detekce bortů plaveného skla na výrobní lince Sklář a keramik 0. vyd., 2017 S. 143 – 147. ISSN: 0037-637X.
 • NOVOTNÝ, F. aj. Vliv kvality vrtaného otvoru na praskání skla při kalení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HÁJKOVÁ, L., MATÚŠEK, O. a TUNÁK, M. Zařízení pro kontrolu kvality technických tkanin, zejména sít [funkční vzorek]
 • HÁJKOVÁ, L., MATÚŠEK, O. a TUNÁK, M. Zařízení pro snímání, kontrolu a objektivní hodnocení parametrů kvality technických tkanin, zejména sít [užitný vzor] Zapsán 20170613 pod číslem 30745
 • PECHAR, J. aj. Závěrečná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období řešení projektu 2015 – 2017 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JANDURA, P., KUBÍN, J. a HUBKA, L. Electric Energy Monitoring for Applying an Energy Storage Systems in Trolleybus DC Traction Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017 0. vyd. Mondragon: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-5090-5582-1. DOI: https://doi.org/10.1109/ECMSM.2017.7945904
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a MACH, O. Mobile Robot Localization and Object Description Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC) 0. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017 S. 503 – 506. ISBN: 978-150904862-5. DOI: https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2017.7970452
 • KUBÍN, J. aj. Závěrečná zpráva o poustupu prací a dosažených výsledcích projektu TA04030145 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNOHORSKÝ, J. a BOGDANOVSKYI, M. Industrial robots trajectories planning for flexible manufacturing systems International Journal of Modeling and Optimization 0. vyd., 2017 S. 270 – 274. ISSN: 2010-3697. DOI: https://doi.org/10.7763/IJMO.2017.V7.596
 • ČERNOHORSKÝ, J. a ČEJKA, J. Inverse Kinematic Problem Solved By New Heuristic Algorithm Length Relaxation Method Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC) 0. vyd., 2017 S. 507 – 511. ISBN: 978-150904862-5.
 • FERKOVÁ, Ž., SUCHY, L. a ČERNOHORSKÝ, J. Measurement of Switched Reluctance Motor Parameters 2017 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL DRIVES AND POWER ELECTRONICS (EDPE) 1. vyd. IEEE, 2017 S. 287 – 290. ISBN: 978-1-5386-3380-9, ISSN: 13393944. DOI: https://doi.org/10.1109/EDPE.2017.8123247
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a MACH, O. Mobile Robot Localization and Object Description Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC) 0. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017 S. 503 – 506. ISBN: 978-150904862-5. DOI: https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2017.7970452
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Prototyp pohybového léčebného přístroje [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J. a ČADEK, M. Smart rehabilitation splint Mechanisms and Machine Science; Advances in Mechanism Design II - Proceedings of the XII International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms 0. vyd. Switzerland: Springer International Publishing, 2017 S. 371 – 376. ISBN: 978-3-319-44086-6, ISSN: 22110984. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-44087-3_50
 • JANDURA, P., KUBÍN, J. a HUBKA, L. Electric Energy Monitoring for Applying an Energy Storage Systems in Trolleybus DC Traction Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017 0. vyd. Mondragon: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-1-5090-5582-1. DOI: https://doi.org/10.1109/ECMSM.2017.7945904
 • NOVÁK, M., KUBÍN, J. a RICHTER, A. Kompletní sestava HW a SW prostředků zajišťující autonomní sběr energetický dat z trolejbusové trakce a jejich kontinuální analýza [poloprovoz]. 2017.
 • KUBÍN, J., NOVÁK, M. a RICHTER, A. Pilotní projekty 0. vyd., 2017
 • KUBÍN, J. aj. Závěrečná zpráva o poustupu prací a dosažených výsledcích projektu TA04030145 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KYSELA, M. aj. Computed Tomography in Forensic Research Scientific-technical union of mechanical engineering „INDUSTRY 4.0“ 0. vyd. Sofia: , 2017 S. 87 – 90. ISSN: 2535-0153.
 • STARÝ, M., KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Detekční zařízení Myometr V2 [funkční vzorek]
 • LOVĚTINSKÁ ŠLAMBOROVÁ, I., KYSELA, M., PETRÍK, S. a VANĚK, T. Functionalized Nanofibers as Sensing Materials for Fiber Optic Sensors Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 Conference Proceedings, September 25 - 27, 2017 1. vyd. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2017 S. 109 – 116. ISBN: 978-80-7494-393-5.
 • KOLÍNOVÁ, M. aj. Počítačová tomografie ve forenzním výzkumu Jemná mechanika a optika 0. vyd. Olomouc: FZÚ AV ČR, 2017 S. 190 – 193. ISSN: 0447-6441.

2016

 • NOVOTNÝ, F. aj. Analýza praskání vnitřní hrany skla – Část 2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Aparatura pro bezkontaktní měření transparentních materiálů [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Aplikační potenciál bezdotykového měření autoskel [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOTAŘ, V. aj. Detekce přilnavosti plastu na twindisk kotoučích pomocí kamer – 2. fáze: implementace na dvě zařízení a modifikace zařízení na základě zkušeností z reálného provozu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Magnetická úchopná hlavice [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Mechanická úchopná hlavice [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Podtlaková úchopná hlavice [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Sada přípravků pro měření pevnosti [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Stroj pro matování středních formátů plochého skla ECO SPHERE 1600 [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Vliv kvality vrtaného otvoru na praskání skla při kalení – Část 1 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 0. vyd., 2016
 • NOVOTNÝ, F. aj. Analýza praskání vnitřní hrany skla – Část 2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Aparatura pro bezkontaktní měření transparentních materiálů [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Aplikační potenciál bezdotykového měření autoskel [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Ergometr [užitný vzor] Zapsán 20160531 pod číslem 29489
 • NOVOTNÝ, F. aj. Magnetická úchopná hlavice [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Mechanická úchopná hlavice [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Podtlaková úchopná hlavice [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Sada přípravků pro měření pevnosti [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Stroj pro matování středních formátů plochého skla ECO SPHERE 1600 [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Vliv kvality vrtaného otvoru na praskání skla při kalení – Část 1 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 0. vyd., 2016
 • NOVOTNÝ, F. aj. Analýza praskání vnitřní hrany skla – Část 2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Aparatura pro bezkontaktní měření transparentních materiálů [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Aplikační potenciál bezdotykového měření autoskel [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOTAŘ, V. aj. Detekce přilnavosti plastu na twindisk kotoučích pomocí kamer – 2. fáze: implementace na dvě zařízení a modifikace zařízení na základě zkušeností z reálného provozu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MATÚŠEK, O. Detekce vadných dílů textilních disků Studentská vědecká a odborná činnost 2016 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016 S. 114 – 119. ISBN: 978-80-7494-257-4.
 • HOTAŘ, V. a MATÚŠEK, O. Jak zvolit správnou průmyslovou kameru a její příslušenství Sklář a keramik 1. vyd. Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, 2016 S. 60 – 64. ISSN: 0037-637X.
 • HOTAŘ, V., MATÚŠEK, O. a SVOBODA, J. Laboratory detection of flat glass shapes using its reflection MATEC Web of Conferences 89. vyd. Les Ulis Cedex A, France: EDP Sciences, 2016 S. neuvedeny (5 stran). ISSN: 2261-236X. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/20178901007
 • NOVOTNÝ, F. aj. Magnetická úchopná hlavice [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F. aj. Mechanická úchopná hlavice [funkční vzorek]
 • MATÚŠEK, O. New Approaches in Transparent Object Identification Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL 0. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2016 S. 165 – 168. ISBN: 978-80-7494-293-8.
 • NOVOTNÝ, F. aj. Podtlaková úchopná hlavice [funkční vzorek]
 • HÁJKOVÁ, L., MATÚŠEK, O. a TUNÁK, M. Prototyp měřicího systému na monitorování a objektivní hodnocení parametrů kvality technických tkanin 0. vyd., 2016
 • NOVOTNÝ, F. aj. Sada přípravků pro měření pevnosti [funkční vzorek]
 • MATOUŠEK, I. a MATÚŠEK, O. Simulation of isothermal compression test Mechanisms and Machine Science 0. vyd. Springer, 2016 S. 199 – 205. ISBN: 978-3-319-44086-6, ISSN: 2211-0984. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-44087-3
 • NOVOTNÝ, F. aj. Stroj pro matování středních formátů plochého skla ECO SPHERE 1600 [funkční vzorek]
 • HÁJKOVÁ, L., MATÚŠEK, O. a TUNÁK, M. Systém pro laboratorní snímání a hodnocení vzorků sít 0. vyd., 2016
 • NOVOTNÝ, F. aj. Vliv kvality vrtaného otvoru na praskání skla při kalení – Část 1 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 0. vyd., 2016
 • JANDURA, P., ČERNOHORSKÝ, J. a RICHTER, A. Electric Drive and Energy Storage System for Industry Modular Mobile Container Platform, Feasibility Study IFAC-PapersOnLine 0. vyd., 2016, roč. 49, č. 25. S. 448 – 453. ISSN: 24058963. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.12.056
 • BUKVIC, M., BŘOUŠEK, J. a JANDURA, P. Experimental Electric Vehicle eŠus Gen2 MECCA 1. vyd. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016 S. 7 – 12. ISSN: 1214-0821. DOI: https://doi.org/10.1515/mecdc-2016-0007
 • JANDURA, P., RICHTER, A. a FERKOVÁ, Ž. Flywheel energy storage system for city railway 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2016 0. vyd., 2016 S. 1155 – 1159. ISBN: 978-150902067-6. DOI: https://doi.org/10.1109/SPEEDAM.2016.7525923
 • RICHTER, A. aj. Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KUBÍN, J., RICHTER, A. a JANDURA, P. Řešení trakční výluky trolejbusového provozu při rekonstrukci klíčového mostu Automatizácia a riadenie v teórii a praxi, Artep 2016 0. vyd. Košice: Technická univerzita Košice, 2016 S. neuvedeny (8 stran).
 • JANDURA, P., ČERNOHORSKÝ, J. a RICHTER, A. Electric Drive and Energy Storage System for Industry Modular Mobile Container Platform, Feasibility Study IFAC-PapersOnLine 0. vyd., 2016, roč. 49, č. 25. S. 448 – 453. ISSN: 24058963. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.12.056
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Ergometr [užitný vzor] Zapsán 20160531 pod číslem 29489
 • ČEJKA, J. a ČERNOHORSKÝ, J. Optimization of robotic workplaces Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference (ICCC) 1. vyd. Technical University of Košice, 2016 S. 146 – 150. ISBN: 978-1-4673-8606-7. DOI: https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2016.7501083
 • ČERNOHORSKÝ, J. The service robot for special applications Future Engineering 2016, 3rd International Science and Business Conference 0. vyd. Radom: Instytut Technologii Eksplotacji - Panstwowy Instytut Badawczy, 2016 S. 72 – 73. ISBN: 9788377894439.
 • ČERNOHORSKÝ, J. a DIBLÍK, M. Zpráva o řešení - Inovace systému stroje Rover pro zpracování přírodního kamene [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVÁK, M., KUBÍN, J. a RICHTER, A. Nadřazený sběr dat a metody zpracování energetické bilance trolejbusové trakce [software].
 • RICHTER, A. aj. Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KUBÍN, J., RICHTER, A. a JANDURA, P. Řešení trakční výluky trolejbusového provozu při rekonstrukci klíčového mostu Automatizácia a riadenie v teórii a praxi, Artep 2016 0. vyd. Košice: Technická univerzita Košice, 2016 S. neuvedeny (8 stran).
 • KYSELA, M. aj. Detektor viskózních a elastických složek měkkých tkání in vivo, in situ [funkční vzorek]
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Myotonometer – Device for Measurements of Viscoelastic Characteristics of Soft Tissues ELEKTRO 2016 - 11th International Conference, Proceedings 1. vyd., 2016 S. 556 – 560. ISBN: 978-146738698-2. DOI: https://doi.org/10.1109/ELEKTRO.2016.7512138
 • ŠIFTA, P., KYSELA, M., KOLÁŘ, M. a BITTNER, V. Zařízení pro detekci viskózních a elastických složek měkkých tkání in vivo, in situ pomocí myotonometrie [užitný vzor] Zapsán 20160523 pod číslem 29456

2015

 • HORÁK, M. a NOVOTNÝ, F. Adhesive Gripping Elements in a Construction of Gripping Heads Applied Mechanics and Materials 722. vyd. Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, Ltd., 2015 S. 339 – 343. ISBN: 978-3-03835-502-1, ISSN: 1662-7482. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.772.339
 • NOVOTNÝ, F. aj. Analýza praskání vnitřní hrany skla [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a ČERNOHORSKÝ, J. Aspects of a Safety Operation of Service Robots on Glass Walls International Conference OPTIROB 2015 - Advanced Research in Aerospace, Robotics, Manufacturing Systems, Mechanical Engineering and Bioengineering 772. vyd. Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015 S. 461 – 465. ISBN: 978-3-03835-502-1, ISSN: 1662-7482. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.772.461
 • NOVOTNÝ, F. a HORÁK, M. Efektory průmyslových robotů 1. vyd. Liberec, Česká republika: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-195-5.
 • HORÁK, M. a NOVOTNÝ, F. Kapalinový kompenzátor polohy [užitný vzor] Zapsán 20150310 pod číslem 27916
 • NOVOTNÝ, F. a HORÁK, M. Konstrukce robotů 1. vyd. Liberec, Česká republika: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-216-7.
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a VÍT, Z. Laboratorní stand pro testování ultralehkých svařovaných dílů [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M., HORÁK, M. a PECHAR, J. Nové trendy v oblasti mechanického opracování povrchu plochého skla Sklář a keramik 1. vyd. Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., 2015 S. 91 – 95. ISSN: 0037-637X.
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M., HORÁK, M. a PECHAR, J. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M., STARÝ, M. a PECHAR, J. Studie mechanického matování plochého skla Sborník abstraktů XIV. mezinárodní konference sklářské stroje a semináře kovy ve sklářských technologiích 1. vyd. Liberec, Česká republika: Technická univerzita v Liberci, Česká sklářská společnost, 2015 S. 12 – 15. ISBN: 978-80-7494-226-6.
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F. a STARÝ, M. Úprava řetězu pece firmy SAREME [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M., HORÁK, M. a PECHAR, J. Zkušební matovací modul pro instalaci na průmyslový robot [funkční vzorek]
 • HORÁK, M. a NOVOTNÝ, F. Adhesive Gripping Elements in a Construction of Gripping Heads Applied Mechanics and Materials 722. vyd. Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, Ltd., 2015 S. 339 – 343. ISBN: 978-3-03835-502-1, ISSN: 1662-7482. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.772.339
 • NOVOTNÝ, F. aj. Analýza praskání vnitřní hrany skla [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a ČERNOHORSKÝ, J. Aspects of a Safety Operation of Service Robots on Glass Walls International Conference OPTIROB 2015 - Advanced Research in Aerospace, Robotics, Manufacturing Systems, Mechanical Engineering and Bioengineering 772. vyd. Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015 S. 461 – 465. ISBN: 978-3-03835-502-1, ISSN: 1662-7482. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.772.461
 • NOVOTNÝ, F. a HORÁK, M. Efektory průmyslových robotů 1. vyd. Liberec, Česká republika: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-195-5.
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Funkční vzorek rehabilitačního rotopedu [funkční vzorek]
 • HORÁK, M. a NOVOTNÝ, F. Kapalinový kompenzátor polohy [užitný vzor] Zapsán 20150310 pod číslem 27916
 • NOVOTNÝ, F. a HORÁK, M. Konstrukce robotů 1. vyd. Liberec, Česká republika: Technická univerzita v Liberci, 2015 ISBN: 978-80-7494-216-7.
 • STARÝ, M., NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a VÍT, Z. Laboratorní stand pro testování ultralehkých svařovaných dílů [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M., HORÁK, M. a PECHAR, J. Nové trendy v oblasti mechanického opracování povrchu plochého skla Sklář a keramik 1. vyd. Teplice: Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., 2015 S. 91 – 95. ISSN: 0037-637X.
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M., HORÁK, M. a PECHAR, J. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M., STARÝ, M. a PECHAR, J. Studie mechanického matování plochého skla Sborník abstraktů XIV. mezinárodní konference sklářské stroje a semináře kovy ve sklářských technologiích 1. vyd. Liberec, Česká republika: Technická univerzita v Liberci, Česká sklářská společnost, 2015 S. 12 – 15. ISBN: 978-80-7494-226-6.
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F. a STARÝ, M. Úprava řetězu pece firmy SAREME [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M., HORÁK, M. a PECHAR, J. Zkušební matovací modul pro instalaci na průmyslový robot [funkční vzorek]
 • MATÚŠEK, O. Accuracy verification of MEMS Holder Servoing Using Industrial Camera Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. 223 – 227. ISBN: 978-80-7494-229-7.
 • NOVOTNÝ, F. aj. Analýza praskání vnitřní hrany skla [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOTAŘ, V., MATÚŠEK, O. a STARÝ, M. Analýza řešení možností záznamu stop na ozubení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MATÚŠEK, O. aj. Characterization of the Positioning Accuracy and Precision of MEMS Die Servoing Using Model-Based Visual Tracking Applied Mechanics and Materials 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015 S. 426 – 433. ISBN: 978-3-03835-202-0, ISSN: 1660-9336. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.613.426
 • HOTAŘ, V., MATÚŠEK, O. a STARÝ, M. Detekce přilnavosti plastu na twindisk kotoučích pomocí kamer – 1. fáze [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MATÚŠEK, O. Ověření přesnosti polohování MEMS upínek za pomoci průmyslové kamery Studentská vědecká a odborná činnost 2015 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. 55 – 63. ISBN: 978-80-7494-209-9.
 • MATÚŠEK, O. a HOTAŘ, V. Pokročilé snímání transparentních materiálů Sborník abstraktů XIV. mezinárodní konference sklářské stroje a semináře kovy ve sklářských technologiích 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Česká sklářská společnost, 2015 S. 29 – 32. ISBN: 978-80-7494-226-6.
 • JANDURA, P. a KUBÍN, J. Energetická úložiště na bázi setrvačníku pro městskou tramvajovou trať sborník IL. mezinárodního semnináře katedry elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava 1. vyd. Ostrava: Katedra elektrotechniky VŠB-TU Ostrava, 2015 S. 43 – 47. ISBN: 978-80-248-3757-4.
 • JANDURA, P. Moderní úložiště energie pro elektrickou trakci Moderní trakční pohony: sborník semináře Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě 1. vyd. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, UPCE, 2015 S. neuvedeno. ISBN: 978-80-7395-893-0.
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P., KOPRNICKÝ, J. a MRÁZEK, P. Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.1 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JANDURA, P., BŘOUŠEK, J. a BUKVIC, M. The Concept of a Highly Efficient Powertrain for an Electric Vehicle with Respect to Vehicle Driving Dynamics 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE) 1. vyd. Tatranská Lomnica: Faculty of Electrical Engineering of the Technical University of Košice, 2015 S. 422 – 429. ISBN: 978-146737376-0. DOI: https://doi.org/10.1109/EDPE.2015.7325332
 • JANDURA, P., RICHTER, A. a ČERNOHORSKÝ, J. Using a Flywheel Energy Storage System For DC City Railway Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : ARTEP 2015 1. vyd. Stará Lesná: Technická univerzita v Košiciach, 2015 S. neuvedeno. ISBN: 978-80- 553-1968-1.
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a ČERNOHORSKÝ, J. Aspects of a Safety Operation of Service Robots on Glass Walls International Conference OPTIROB 2015 - Advanced Research in Aerospace, Robotics, Manufacturing Systems, Mechanical Engineering and Bioengineering 772. vyd. Zurich, Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015 S. 461 – 465. ISBN: 978-3-03835-502-1, ISSN: 1662-7482. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.772.461
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Funkční vzorek rehabilitačního rotopedu [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J., KOLÁŘ, J., KUBÍN, J. a NOVÁK, M. Komplexní systém pro sledování stavu a řízení servisních intervalů tramvajových vozů [užitný vzor] Zapsán 20151013 pod číslem 28713
 • HERAJN, P. a ČERNOHORSKÝ, J. Průběžná výzkumná zpráva - projekt Pohony č. 2/2015 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNOHORSKÝ, J. a RICHTER, A. Remote Measurement in Electrical Engineering Laboratories 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE) 1. vyd. Technical University of Košice: Technical University of Košice, 2015 S. 137 – 142. ISBN: 978-146737376-0. DOI: https://doi.org/10.1109/EDPE.2015.7325283
 • ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P., KOPRNICKÝ, J. a MRÁZEK, P. Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.1 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNOHORSKÝ, J., RYDLO, P., NOVÁK, M. a KOPRNICKÝ, J. Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNOHORSKÝ, J., NOVÁK, M., KOPRNICKÝ, J. a RYDLO, P. Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNOHORSKÝ, J., NOVÁK, M., KOPRNICKÝ, J. a RYDLO, P. Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.4 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNOHORSKÝ, J. a KOLÁŘ, J. Technical diagnostics of tram undercarriages design, development and control Proceedings of the 2015 16th International Carpathian Control Conference, ICCC 2015 1. vyd. University of Miskolc, Hungary, 2015 S. 79 – 84. ISBN: 978-147997370-5. DOI: https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2015.7145050
 • JANDURA, P., RICHTER, A. a ČERNOHORSKÝ, J. Using a Flywheel Energy Storage System For DC City Railway Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : ARTEP 2015 1. vyd. Stará Lesná: Technická univerzita v Košiciach, 2015 S. neuvedeno. ISBN: 978-80- 553-1968-1.
 • HERAJN, P., ČERNOHORSKÝ, J. a KOLÁŘ, M. Závěrečná výzkumná zpráva - projekt Pohony 2015 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNOHORSKÝ, J., RICHTER, A., BERAN, J. a VÁŠA, P. Způsob a zařízení ke zkoušení hnacích řemenů [patent] Udělen 20150408 pod číslem 305142
 • JANDURA, P. a KUBÍN, J. Energetická úložiště na bázi setrvačníku pro městskou tramvajovou trať sborník IL. mezinárodního semnináře katedry elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava 1. vyd. Ostrava: Katedra elektrotechniky VŠB-TU Ostrava, 2015 S. 43 – 47. ISBN: 978-80-248-3757-4.
 • KUBÍN, J. a FERKOVÁ, Ž. Influnce of Driving Style of a Tram Driver on the Tram 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics 1. vyd. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics,, 2015 S. 417 – 421. ISBN: 978-1-4673-7376-0.
 • ČERNOHORSKÝ, J., KOLÁŘ, J., KUBÍN, J. a NOVÁK, M. Komplexní systém pro sledování stavu a řízení servisních intervalů tramvajových vozů [užitný vzor] Zapsán 20151013 pod číslem 28713
 • KUBÍN, J., RICHTER, A. a KOLÁŘ, J. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KUBÍN, J., NOVÁK, M. a RICHTER, A. Prototyp, sada analyzátorů trolejové trakce se vzdáleným přístupem [funkční vzorek]
 • KUBÍN, J. aj. Průběžná zpráva projektu TA04030145 za rok 2015 0. vyd., 2015
 • KUBÍN, J. Výzkumná zpáva z měření proudů a napětí v rozvodnách budovy B a C v areálu TUL [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KYSELA, M., KUBÍN, J. a KOLÁŘ, J. Zařízení pro sledování a zápis dat o provozu vozidla, zejména tramvaje, trolejbusu nebo autobusu [užitný vzor] Zapsán 20150120 pod číslem 27717
 • LINDR, D. a KYSELA, M. Additional Internal Speed Feedback Loop for Servomechanism Residual Vibration Active Damping 2015 10th Asian Control Conference: Emerging Control Techniques for a Sustainable World, ASCC 2015 1. vyd. Malaysia: IEEE, 2015 S. 475 – 479. ISBN: 978-1-4799-7862-5. DOI: https://doi.org/10.1109/ASCC.2015.7244423
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Analyzátor spojitých a nespojitých provozních stavů elektromobilů, elektrobusů a hybridních dopravních prostředků [užitný vzor] Zapsán 20150529 pod číslem 28258
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Certifikát CE (TG01010117V-2015V007) 0. vyd., 2015
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Funkční prototyp analyzátoru provozních stavů (TG01010117V-2015V003) [funkční vzorek]
 • ŠIFTA, P. aj. Identifikace viskózních a elastických složek měkkých tkání in vivo, in situ pomocí myotonometrie XXXVIII. Dny lékařské biofyziky 1. vyd. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015 S. 29. ISBN: 978-80-7259-068-1.
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Návod k použití, specifikace zařízení (TG01010117V-2015V005) 0. vyd., 2015
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Propagační materiály (TG01010117V-2015V006) 0. vyd., 2015
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. SW pro zobrazování a práci s daty zaznamenanými analyzátorem (TG01010117V-2015V004) [software].
 • KYSELA, M., KUBÍN, J. a KOLÁŘ, J. Zařízení pro sledování a zápis dat o provozu vozidla, zejména tramvaje, trolejbusu nebo autobusu [užitný vzor] Zapsán 20150120 pod číslem 27717
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Závěrečná zpráva (TG01010117V-2015V001) 0. vyd., 2015

2014

 • LINDR, D., NOVOTNÝ, F. a VÍTOVÁ, M. Experimentální pracoviště pro tlumení zbytkových vibrací na rotačních dvojhmotových servomechanismech [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Inovace periferních zařízení pro robotizovanou montáž frontendů - Robotická zástavba frontendu SK46FL/SK316FL rozšířena o zástavbu frontendu SK48x [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Inovace strojů a zařízení a implementace pokročilých technologií do procesu automatické výroby a zpracování plochého skla [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Kontrolní přípravek [funkční vzorek]
 • HORÁK, M. a NOVOTNÝ, F. Materials Having a High Degree of Adhesion for Gripping Elements Designing Industrial and Service Robotics, Book Series: Applied Mechanics and Materials 613. vyd. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 220 – 225. ISBN: 978-3-03835-202-0, ISSN: 1660-9336. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.613.220
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a ČERNOHORSKÝ, J. New Generation of Mobile Platform of Service Robot for Motion Along Vertical Walls Industrial and Service Robotics, Book Series: Applied Mechanics and Materials 613. vyd. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 126 – 131. ISBN: 978-3-03835-202-0, ISSN: 1660-9336. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.613.126
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a HORÁK, M. RPS trn [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a HORÁK, M. Speciální upínač [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Stabilizační rám [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Transportní vozík [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a HORÁK, M. Upínač frontendu [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Inovace periferních zařízení pro robotizovanou montáž frontendů - Robotická zástavba frontendu SK46FL/SK316FL rozšířena o zástavbu frontendu SK48x [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Inovace strojů a zařízení a implementace pokročilých technologií do procesu automatické výroby a zpracování plochého skla [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Kontrolní přípravek [funkční vzorek]
 • HORÁK, M. a NOVOTNÝ, F. Materials Having a High Degree of Adhesion for Gripping Elements Designing Industrial and Service Robotics, Book Series: Applied Mechanics and Materials 613. vyd. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 220 – 225. ISBN: 978-3-03835-202-0, ISSN: 1660-9336. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.613.220
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a ČERNOHORSKÝ, J. New Generation of Mobile Platform of Service Robot for Motion Along Vertical Walls Industrial and Service Robotics, Book Series: Applied Mechanics and Materials 613. vyd. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 126 – 131. ISBN: 978-3-03835-202-0, ISSN: 1660-9336. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.613.126
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a HORÁK, M. RPS trn [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a HORÁK, M. Speciální upínač [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Stabilizační rám [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., HORÁK, M. a STARÝ, M. Transportní vozík [funkční vzorek]
 • NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a HORÁK, M. Upínač frontendu [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Vertical Climber 02 - Řízeni pneumatických komponent KOPES 2014 - Kolokvium pedagogů elektrických strojů 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 13 – 16. ISBN: 978-80-7494-034-7.
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Vertical Climber 2 - Design and Implementation of Control Algorithm 15th International Carpathian Control Conference - ICCC 2014 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2014 S. 86 – 90. ISBN: 9781479935284. DOI: https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2014.6843574
 • HOTAŘ, V., SALAČ, P. a MATÚŠEK, O. Estimation of Fractal Dimension and Statistical Tools for Surface Evaluation Nostradamus 2014: Prediction, Modeling and Analysis of Complex Systems 289. vyd. Switzerland: Springer, 2014 S. 43 – 53. ISBN: 978-3-319-07400-9, ISSN: 2194-5357.
 • NOVOTNÝ, F. aj. Inovace strojů a zařízení a implementace pokročilých technologií do procesu automatické výroby a zpracování plochého skla [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JANDURA, P. Simulace rekuperace energie tramvaje pro danou trať VLIII. sešit katedry elektrotechniky 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014 S. 9 – 11. ISBN: 978-80-248-3432-0.
 • ČERNOHORSKÝ, J. a RICHTER, A. Lůžko s motorizovaným nastavením statického tvaru a polohy ložné plochy [užitný vzor] Zapsán 20141120 pod číslem 27504
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Mechatronika a dopřádací stroje - Zpráva projektu FR-TI3/047 za rok 2014 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HORÁK, M., NOVOTNÝ, F., STARÝ, M. a ČERNOHORSKÝ, J. New Generation of Mobile Platform of Service Robot for Motion Along Vertical Walls Industrial and Service Robotics, Book Series: Applied Mechanics and Materials 613. vyd. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2014 S. 126 – 131. ISBN: 978-3-03835-202-0, ISSN: 1660-9336. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.613.126
 • ČERNOHORSKÝ, J. aj. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNOHORSKÝ, J. a ČERVA, M. Remote Control and Synchronization of a Stepper Motor Transactions on electrical engineering 1. vyd. Praha: ERGO NOMEN, o.p.s, 2014 S. 94 – 96. ISSN: 1805-3386.
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Vertical Climber 02 - Řízeni pneumatických komponent KOPES 2014 - Kolokvium pedagogů elektrických strojů 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 13 – 16. ISBN: 978-80-7494-034-7.
 • ČERNOHORSKÝ, J. a HORÁK, M. Vertical Climber 2 - Design and Implementation of Control Algorithm 15th International Carpathian Control Conference - ICCC 2014 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2014 S. 86 – 90. ISBN: 9781479935284. DOI: https://doi.org/10.1109/CarpathianCC.2014.6843574
 • ČERNOHORSKÝ, J., RICHTER, A. a KOLÁŘ, J. Zařízení pro testování tramvajového podvozku [užitný vzor] Zapsán 20141009 pod číslem 27416
 • ČERNOHORSKÝ, J., RICHTER, A. a KOLÁŘ, J. Zařízení pro testování tramvajového podvozku [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J., ŽABKA, P. a BERAN, J. Zásobník příze s individuálními pohony 2. generace [funkční vzorek]
 • ČERNOHORSKÝ, J. a LINDR, D. Zpráva o řešení - Návrh systému stroje LOH [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KUBÍN, J. a RICHTER, A. Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 ISBN: 978-80-7494-062-0.
 • KUBÍN, J., NOVÁK, M. a RICHTER, A. Funkční modely sady analyzátorů trolejové trakce [funkční vzorek]
 • KUBÍN, J. a RICHTER, A. KOPES 2014 [konference].
 • KUBÍN, J., RICHTER, A., RANDÁK, J. a NOVÁK, M. Průběžná zpráva projektu TA0403145 za rok 2014 0. vyd., 2014
 • KUBÍN, J. Závislost spotřeby tramvajového vozu na vnějších podmínkách VLIII. sešit katedry elektrotechniky 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014 S. 15 – 19. ISBN: 978-80-248-3432-0.
 • KYSELA, M. a DOLEŽAL, I. A Motion Detection System of the Patient in the Bed Using the Niti Pressure Sensors Proc. of IEEE Int. Conference on Applied Electronics 2014 1. vyd. Plzeň: ZČÚ Plzeň, 2014 S. 173 – 176. ISBN: 978-80-261-0276-2, ISSN: 1803-7232. DOI: https://doi.org/10.1109/AE.2014.7011694
 • KYSELA, M. Data Logger of Tram’s Control Signals 10th International Conference Elektro 2014 PROCEEDINGS 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2014 S. 455 – 458. ISBN: 978-1-4799-3720-2.
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Průběžná zpráva (TG01010117V-2014V001) 0. vyd., 2014
 • HANUŠ, J. aj. Research of New Principles for Sensor Systems [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KYSELA, M. a KOLÁŘ, M. Sledovač logických vstupů s bezdrátovým rozhraním Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2014, sborník příspěvků 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014 S. 102 – 106. ISBN: 978-80-213-2480-0.
 • KYSELA, M. Zapisovač a sledovač logických vstupů KOPES 2014: kolokvium pedagogů elektrických strojů: sborník příspěvků z mezinárodní konference 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 67 – 71. ISBN: 978-80-7494-034-7.

2011

 • KUBÍN, J. Consumption of the electric energy at tramway with resistors and transistors control Proceedings of the IASTED International Conference on Power and Energy Systems, EuroPES 2011 1. vyd. Crete, Greece: ACTAPRESS, 2011 S. 216 – 221. ISBN: 9780889868922. DOI: https://doi.org/10.2316/p.2011.714-145
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR