Přihlásit

Spolupráce

Laboratoř servomechanismů

Konstrukční a vývojová laboratoř

Testování rehabilitačnícho rotopedu

Robot KUKA

Laboratoř robotiky

Robotul - servisní robot pro výškové budovy

Spolupráce se společností Sklopan - ekologické matování skla

Vnitřnosti robotul

Vnitřní konstrukce - RoboTul

Servisní robot pro výškové budovy, vertikální pohyb po skleněném povrchu.

Dále:

Návrh elektroniky na bázi FPGA obvodů, návrh elektronických uzlů,
Speciální měření elektrických i neelektrických veličin (přechodové odpory, kontaktní odpory relé, ověřování charakteristik ochran, měření přechodových jevů, měření magnetických polí, měření celé škály dalších veličin),
Návrh zákaznických řešení z oblasti elektrotechniky a automatizace (robotika, výrobní systémy, omezování zapínacích proudů atp.),
Měření spolehlivosti či teplotních závislostí,
Simulace analogových a číslicových obvodů,
Školení pracovníků průmyslové sféry ve výše uvedených oblastech,
Testování elektrických ochran, návrh řešení na zakázku: regulace výkonů, omezování zapínacích proudů.

Řešení kontaktních úloh při manipulaci s výrobky.
Vývoj nových typů efektorů robotů.
Zpracování a vyhodnocování dat z automatické výroby s využitím navrhovaných softwarových nástrojů.
Snímání a zpracování obrazu z digitálních fotoaparátů a kamer.
Analýza teplotních polí termovizní kamerou.
Implementace systémových I/O modulů ve výrobních linkách, základní programování PLC (Siemens, Lenze, B&R, Unitronics).
Řešení speciálních pneumatických pohonů (obvodů).
Dimenzování elektrických servopohonů.
Laboratorní testování konstrukčních celků a snímačů.
Projektování robotizovaných pracovišť.
Návrh, vývoj, projektování, výroba a testování jednoúčelových strojů.

Smluvní partneři

Ligranit a. s. – modernizace řídicího systému pily na kámen
ComAp s. r. o. – typové zkoušky digitálních ochran
Siemens Gmbh – potlačování residuálních kmitů
KMB Systems s. r. o. – vývoj omezovače zapínacího proudu transf
Rieter CZ s. r. o. – spolupráce při vývoji textilních strojů
SKLOPAN Liberec a. s. – programování řídicího systému stroje
DPMLJ a.s. - testování tramvajových podvozků
DPMUL- systém měření energie v trolejbusové trakci
VW Gmbh – biometrické signály a senzory

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR