Přihlásit

Publikace

2021

 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L., FILOVÁ, E. a BAČÁKOVÁ, L. Human Osteoblast-like Saos-2 Cells on Submicron-scale Fibers Coated with Nanocrystalline Diamond Films Materials Science and Engineering C 1. vyd. Elsevier BV, 2021, roč. 121, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0928-4931. DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111792
 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 0. vyd. Springer Nature, 2021 S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-021-12910-0
 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L., FILOVÁ, E. a BAČÁKOVÁ, L. Human Osteoblast-like Saos-2 Cells on Submicron-scale Fibers Coated with Nanocrystalline Diamond Films Materials Science and Engineering C 1. vyd. Elsevier BV, 2021, roč. 121, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 0928-4931. DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111792
 • LUBASOVÁ, D. Short‐course sublingual immunotherapy by mucoadhesive patch and tolerogenic particle enhanced allergen presentation 0. vyd., 2021
 • LUBASOVÁ, D. aj. Short‐course sublingual immunotherapy by mucoadhesive patch and tolerogenic particle enhanced allergen presentation 0. vyd., 2021

2020

 • MÁKOVÁ, V. aj. (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine-based Organosilane Fibres as a Powerful Tool Against Pathogenic Bacteria Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 1. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4360. DOI: https://doi.org/10.3390/polym12010206
 • TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Biodegradabilní antibakteriálně účinný systém pro hojení ran [funkční vzorek]
 • TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Nanovlákenná struktura se zvýšenou povrchovou funkčností a s imobilizovanými organickými agens [užitný vzor] Zapsán 20200623 pod číslem 34116
 • TOMÁNKOVÁ, H., RYSOVÁ, M., SCHNEIDROVÁ, M. a SKLENÁŘOVÁ, H. Silica Dioxide Nanofiber Based Drug Delivery System with Sustained Release NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2020 S. 336 – 341. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694930X. DOI: https://doi.org/10.37904/nanocon.2019.8770
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Wastewater Treatment by Novel Polyamide/Polyethylenimine Nanofibers with Immobilized Laccase Water 1. vyd. MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4441. DOI: https://doi.org/10.3390/w12020588
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Kombinované nosiče na bázi silk fibroinu a hydroxyapatitu pro ortopedické aplikace 1. vyd., 2020
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Silk fibroin/gentamicin beads for bone regeneration 1. vyd., 2020
 • TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Biodegradabilní antibakteriálně účinný systém pro hojení ran [funkční vzorek]
 • TRČ, T. aj. Kryt rány s nanovlákennou vrstvou pro dopravu léčiva [užitný vzor] Zapsán 20200616 pod číslem 34086
 • TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Nanovlákenná struktura se zvýšenou povrchovou funkčností a s imobilizovanými organickými agens [užitný vzor] Zapsán 20200623 pod číslem 34116
 • TOMÁNKOVÁ, H., RYSOVÁ, M., SCHNEIDROVÁ, M. a SKLENÁŘOVÁ, H. Silica Dioxide Nanofiber Based Drug Delivery System with Sustained Release NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, 2020 S. 336 – 341. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694930X. DOI: https://doi.org/10.37904/nanocon.2019.8770
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Wastewater Treatment by Novel Polyamide/Polyethylenimine Nanofibers with Immobilized Laccase Water 1. vyd. MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4441. DOI: https://doi.org/10.3390/w12020588
 • LUBASOVÁ, D. a NETRAVALI, A. A Novel Method for Electrospinning Nanofibrous 3-D Structures Fibers 0. vyd. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 8, č. 5. S. 1 – 14. ISSN: 20796439. DOI: https://doi.org/10.3390/fib8050027
 • LUBASOVÁ, D. aj. Mukoadhezivní nosiče částic, způsob přípravy a použití [patent] Udělen 20201112 pod číslem 308594
 • ŠPÁNEK, R. a LUBASOVÁ, D. Nanoestimator [software]. Dostupné z: https://github.com/roman-spanek/NanoEstimator.
 • POLÁKOVÁ, D. Lyofilizovaný materiál na bázi silk fibroinu [funkční vzorek]
 • POLÁKOVÁ, D. Nanovlákenný materiál na bázi silk fibroinu [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M., HRŮZA, J., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [užitný vzor] Zapsán 20200310 pod číslem 33843
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Kombinované nosiče na bázi silk fibroinu a hydroxyapatitu pro ortopedické aplikace 1. vyd., 2020
 • TRČ, T. aj. Kryt rány s nanovlákennou vrstvou pro dopravu léčiva [užitný vzor] Zapsán 20200616 pod číslem 34086
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Silk fibroin/gentamicin beads for bone regeneration 1. vyd., 2020
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Wastewater Treatment by Novel Polyamide/Polyethylenimine Nanofibers with Immobilized Laccase Water 1. vyd. MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4441. DOI: https://doi.org/10.3390/w12020588

2019

 • JAŠÍKOVÁ, D., RYSOVÁ, M. a KOTEK, M. Application of laser-induced breakdown cavitation bubbles for cell lysis in vitro International Journal of Applied Pharmaceutics 1. vyd. Mahaveer Apartment, Near SIRT College,: Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd, 2019, roč. 11, č. 5. S. 186 – 190. ISSN: 09757058. DOI: https://doi.org/10.22159/ijap.2019.v11s5.T3059
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • RYSOVÁ, M., TRČ, T. a BRAŤKA, P. Nanovlákenný obvazový materiál s aktivním uvolňováním léčiva [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M., RYSOVÁ, M., NOVOTNÝ, V. a ŠEVCŮ, A. Polyamide-Laccase Nanofiber Membrane for Degradation of Endocrine-Disrupting Bisphenol A, 17α-ethinylestradiol, and Triclosan Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 20734360. DOI: https://doi.org/10.3390/polym11101560
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid Lipid Nanoparticles for Topical Antiseptic Delivery and Release in Wound Healing 1. vyd., 2019
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Combined silk fibroin/nanohydroxyapatite scaffold with antibiotic addition for bone regeneration 1. vyd., 2019
 • DARWISH, M. aj. Electrospun functionalized magnetic polyamide 6 composite nanofiber: Fabrication and stabilization Polymer Composites 1. vyd. WILEY, 2019, roč. 40, č. 1. S. 296 – 303. ISSN: 0272-8397. DOI: https://doi.org/10.1002/pc.24647
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization 1. vyd., 2019
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid Lipid Nanoparticles for Topical Antiseptic Delivery and Release in Wound Healing 1. vyd., 2019
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Combined silk fibroin/nanohydroxyapatite scaffold with antibiotic addition for bone regeneration 1. vyd., 2019
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization 1. vyd., 2019
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid Lipid Nanoparticles for Topical Antiseptic Delivery and Release in Wound Healing 1. vyd., 2019

2018

 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous matrices for contaminated wounds management: Sustained antibiotic release via surface corrosion Book of proceedings of the 2nd biennial International Biomah conference 1. vyd. Rome: CNR edizioni, 2018 S. 124 – 125. ISBN: 9788880802891.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H. a PAZOUREK, A. PLASMA TREATMENT IN SURFACE MODIFICATION OF SILICA DIOXIDE NANOFIBERS International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON)Date: OCT 19-21, 2016 0. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018S. ISBN: 9788087294857.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H. a VAŇÁTKOVÁ, P. Primary Evaluation of Pcl/pei Nanofibres in Terms of the Surface Functionality for Biomolecules Attachment 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON 2017) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 605 – 610. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H., ROTKOVÁ, J. a MARYŠKA, J. Silica nanofibres as a novel topical dosage form 0. vyd., 2018
 • RYSOVÁ, M. aj. Silver-shielded silica nanoparticles: Antimicrobial activity and biocompatibility primary evaluation Book of Abstracts: The 10th Anniversary International Conference on nanomaterials - Reserch and Application (Nanocon 2018) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018S. ISBN: 9788087294857.
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid lipid nanoparticles for topical antiseptic delivery and release Book of abstracts: The 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application (Nanocon 2018) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 112 – 113. ISBN: 9788087294857.
 • POLÁKOVÁ, D., VÍCHOVÁ, I., KEJZLAR, P. a MARTINOVÁ, L. Biodegradabilní porézní nosič na bázi silk fibroinu pro ortopedické aplikace 1. vyd., 2018
 • MARTINOVÁ, L. a NOVÁK, J. Polymer Nanofibrous Material for Enzyme Immobilization Materials Science Forum 1. vyd. Trans Tech Publications Ltd, 2018 S. 129 – 135. ISBN: 978-303571377-0, ISSN: 02555476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.937.129
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Silk fibroin/hydroxyapatite scaffolds combining lyophilised sponge and nanofibers for bone regeneration 1. vyd., 2018
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous matrices for contaminated wounds management: Sustained antibiotic release via surface corrosion Book of proceedings of the 2nd biennial International Biomah conference 1. vyd. Rome: CNR edizioni, 2018 S. 124 – 125. ISBN: 9788880802891.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H. a PAZOUREK, A. PLASMA TREATMENT IN SURFACE MODIFICATION OF SILICA DIOXIDE NANOFIBERS International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON)Date: OCT 19-21, 2016 0. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018S. ISBN: 9788087294857.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H. a VAŇÁTKOVÁ, P. Primary Evaluation of Pcl/pei Nanofibres in Terms of the Surface Functionality for Biomolecules Attachment 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON 2017) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 605 – 610. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H., ROTKOVÁ, J. a MARYŠKA, J. Silica nanofibres as a novel topical dosage form 0. vyd., 2018
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid lipid nanoparticles for topical antiseptic delivery and release Book of abstracts: The 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application (Nanocon 2018) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 112 – 113. ISBN: 9788087294857.
 • LUBASOVÁ, D. aj. Nanofibers in Mucosal Drug and Vaccine Delivery Nanofibers - from Preparation to Applications 1. vyd. Intechopen, 2018 S. neuvedeny (28 stranky). ISBN: 978-953-51-6328-2.
 • MARYŠKOVÁ, M., VAŇÁTKOVÁ, P., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Immobilization of Laccase from T. versicolor on Nanofiber Matrix Materials Science Forum (Vol. 937) 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018 S. 123 – 128. ISBN: 978-303571377-0, ISSN: 02555476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.937.123
 • RYSOVÁ, M., TOMÁNKOVÁ, H. a VAŇÁTKOVÁ, P. Primary Evaluation of Pcl/pei Nanofibres in Terms of the Surface Functionality for Biomolecules Attachment 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON 2017) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 605 – 610. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • RYSOVÁ, M. aj. Silver-shielded silica nanoparticles: Antimicrobial activity and biocompatibility primary evaluation Book of Abstracts: The 10th Anniversary International Conference on nanomaterials - Reserch and Application (Nanocon 2018) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018S. ISBN: 9788087294857.
 • RYSOVÁ, M. aj. Silver-shielded silica nanoparticles: Antimicrobial activity and biocompatibility primary evaluation Book of Abstracts: The 10th Anniversary International Conference on nanomaterials - Reserch and Application (Nanocon 2018) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018S. ISBN: 9788087294857.
 • MARYŠKOVÁ, M., VAŇÁTKOVÁ, P., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Immobilization of Laccase from T. versicolor on Nanofiber Matrix Materials Science Forum (Vol. 937) 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018 S. 123 – 128. ISBN: 978-303571377-0, ISSN: 02555476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.937.123
 • RYSOVÁ, M. aj. Solid lipid nanoparticles for topical antiseptic delivery and release Book of abstracts: The 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application (Nanocon 2018) 1. vyd. Brno: Tanger, 2018 S. 112 – 113. ISBN: 9788087294857.

2017

 • ZAJÍCOVÁ, V. aj. Biocompatible Surface Modification of Poly(ethylene Terephthalate) Focused on Pathogenic Bacteria: Promising Prospects in Biomedical Applications Journal of Applied Polymer Science 1. vyd. Wiley-Blackwell, 2017, roč. 134, č. 26. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1097-4628. DOI: https://doi.org/10.1002/app.44990
 • LUBASOVÁ, D. aj. Multi-layered nanofibrous mucoadhesive films for buccal and sublingual administration of drug-delivery and vaccination nanoparticles - important step towards effective mucosal vaccines Journal of Controlled Release 0. vyd., 2017, roč. 249, č. 1. S. 183 – 195. ISSN: 0168-3659. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.07.036
 • LUBASOVÁ, D. a YALCINKAYA, F. Quantitative evaluation of antibacterial activities of nanoparticles (ZnO, TiO2, ZnO/TiO2, SnO2, CuO, ZrO2, and AgNO3) incorporated into polyvinyl butyral nanofibers Polymers for Advanced Technologies 0. vyd. UK: WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2017, roč. 28, č. 1. S. 137 – 140. ISSN: 1042-7147. DOI: https://doi.org/10.1002/pat.3883
 • LUBASOVÁ, D. a ŠPÁNEK, R. Study of relationships between morphology of polyvinylbutyral nanofibers and solvents properties using a predictive numerical model Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 0. vyd. American Scientific Publishers, 2017, roč. 14, č. 6. S. 2802 – 2811. ISSN: 1546-1955. DOI: https://doi.org/10.1166/jctn.2017.6578

2016

 • ROSICKÁ, P. aj. Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas Putida NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2016 S. 606 – 611. ISBN: 978-80-87294-71-0.
 • MARTINOVÁ, L., MONGKHOLRATTANASIT, R., HORÁKOVÁ, J. a SASITHORN, N. Fabrication of Silk Fibroin Nanofibres by Needleless Electrospinning Electrospinning - Material, Techniques, and Biomedical Application 0. vyd. Intech, 2016 S. 95 – 113. ISBN: 978-953-51-2821-2.
 • MARTINOVÁ, L. a RYSOVÁ, M. Multifunkční samonosná diamantová porézní podložka pro kultivaci buněk [užitný vzor] Zapsán 20161011 pod číslem 29864
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous patches for cardiac drug delivery NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Brno: TANGER Ltd., 2016 S. 478 – 483. ISBN: 978-808729471-0.
 • MARYŠKA, J. a MARTINOVÁ, L. Optimalizace přípravy enthalpické membrány LM-4/5 a ověření vlastností pro rekuperační výměníky. [souhrnná výzkumná zpráva].
 • MARTINOVÁ, L., MARYŠKOVÁ, M., ROTKOVÁ, J. a ŠEVCŮ, A. Polyamide 6/chitosan nanofibers as support for the immobilization of Trametes versicolor for the elimination of endocrine disrupting chemicals Enzyme and Microbial Technology 1. vyd. Elsevier Inc., 2016, roč. 89, č. JUL 2016. S. 31 – 38. ISSN: 0141-0229. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2016.03.001
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous patches for cardiac drug delivery NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Brno: TANGER Ltd., 2016 S. 478 – 483. ISBN: 978-808729471-0.
 • YALCINKAYA, F. aj. Preparation of Antibacterial Nanofibre/Nanoparticle Covered Composite Yarns Journal of Nanomaterials 1. vyd. USA: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 1. S. 1 – 7. ISSN: 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/7565972
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous patches for cardiac drug delivery NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Brno: TANGER Ltd., 2016 S. 478 – 483. ISBN: 978-808729471-0.

2015

 • RYSOVÁ, M., POLÁKOVÁ, D. a MARTINOVÁ, L. BIOACTIVE COATING EFFECT ON DEGRADATION KINETICS OF SILICA NANOFIBRES 0. vyd., 2015
 • POLÁKOVÁ, D., RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a SYROVÁ, Z. Bioactive Coating of Silica Nanofibers And Its Influence on Diffierent Types of Cell Cultures Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 S. 181 – 188. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • RYSOVÁ, M. Characterization of novel biodegradable nanofibrous substrate for drug delivery 0. vyd., 2015
 • POLÁKOVÁ, D., RYSOVÁ, M., CHUDOBA, J. a SYROVÁ, Z. In vitro study of SiO2-based electrospun nanofibres Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015 1. vyd. Liberec: Technical university of Liberec, 2015 S. 257 – 262. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • ROTKOVÁ, J., TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Inorganic Silica Nanofibers in a Role of Bioactive Compound Carrier NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2015 S. 413 – 418. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • RYSOVÁ, M., POLÁKOVÁ, D. a MARTINOVÁ, L. Mechanism and kinetics of silica nanofibres degradation in vitro 0. vyd., 2015
 • ROTKOVÁ, J., SYROVÁ, Z., TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Silica Nanofibres as Novel Biodegradable Substrate for Drug Delivery 0. vyd., 2015
 • CHUDOBA, J., RYSOVÁ, M. a SYROVÁ, Z. Study of silica-based electrospun nanofibres as a scaffold for human bone marrow mesenchymal stem cells 0. vyd., 2015
 • TOMÁNKOVÁ, H., RYSOVÁ, M., SCHAABOVÁ, M. a ROTKOVÁ, J. The Potential And Performance of Silica Nanofibres in Drug Delivery System 0. vyd., 2015
 • RYSOVÁ, M., POLÁKOVÁ, D. a MARTINOVÁ, L. BIOACTIVE COATING EFFECT ON DEGRADATION KINETICS OF SILICA NANOFIBRES 0. vyd., 2015
 • POLÁKOVÁ, D., RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a SYROVÁ, Z. Bioactive Coating of Silica Nanofibers And Its Influence on Diffierent Types of Cell Cultures Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 S. 181 – 188. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • MARTINOVÁ, L., PATRA, N. a VOJTOVA, L. Deacetylation-induced changes in thermal properties of Sterculia urens gum Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1. vyd. Wien: Springer-Verlag GmbH, 2015, roč. 122, č. Oct 2015. S. 235 – 240. ISSN: 1388-6150. DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-015-4680-3
 • RYSOVÁ, M., POLÁKOVÁ, D. a MARTINOVÁ, L. Mechanism and kinetics of silica nanofibres degradation in vitro 0. vyd., 2015
 • SASITHORN, N. a MARTINOVÁ, L. Needleless Electrospinning of Silk fibroin/Polycaprolactone Blend Nanofibres NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Ostrava, CZECH REPUBLIC: TANGER LTD, OSTRAVA, 2015 S. 447 – 451. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • PATRA, N., MARTINOVÁ, L., STUCHLÍK, M. a ČERNÍK, M. Structure–property relationships in Sterculia urens/polyvinyl alcohol electrospun composite nanofibres Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxone: ELSEVIER SCI LTD, 2015 S. 69 – 73. ISSN: 0144-8617. DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.12.002
 • ROTKOVÁ, J., TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Inorganic Silica Nanofibers in a Role of Bioactive Compound Carrier NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2015 S. 413 – 418. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • TOMÁNKOVÁ, H. Nanofibers as Innovative Drug Delivery Systems for Wound Healing 0. vyd., 2015
 • ROTKOVÁ, J., SYROVÁ, Z., TOMÁNKOVÁ, H. a RYSOVÁ, M. Silica Nanofibres as Novel Biodegradable Substrate for Drug Delivery 0. vyd., 2015
 • TOMÁNKOVÁ, H., RYSOVÁ, M., SCHAABOVÁ, M. a ROTKOVÁ, J. The Potential And Performance of Silica Nanofibres in Drug Delivery System 0. vyd., 2015
 • LUBASOVÁ, D. Hydrogel properties of electrospun polyvinylpyrrolidone and polyvinylpyrrolidone/poly(acrylic acid) blend nanofibers RSC Advances 1. vyd. USA: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2015 S. 54481 – 54487. ISSN: 2046-2069.
 • LUBASOVÁ, D. aj. Nanomaterials for noninvasive sublingual vaccines 0. vyd. Brno: TANGER, spol. s r.o., 2015 ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • HRŮZA, J. a LUBASOVÁ, D. Podrobné portfolio konkurenčních materiálů 1. vyd., 2015
 • YALCINKAYA, F. aj. Producing Antibacterial Textile Material by Weaving PVB/CuO Nanocomposite Fiber Covered Yarn NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 421 – 426. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • LUBASOVÁ, D., MÜLLEROVÁ, J. a NETRAVALI, A. Water-resistant Plant Protein-based Nanofiber Membranes Journal of Applied Polymer Science 1. vyd. USA: John Wiley and Sons Inc, 2015, roč. 132, č. 16. S. 1 – 9. ISSN: 0021-8995. DOI: https://doi.org/10.1002/app.41852
 • RYSOVÁ, M., POLÁKOVÁ, D. a MARTINOVÁ, L. BIOACTIVE COATING EFFECT ON DEGRADATION KINETICS OF SILICA NANOFIBRES 0. vyd., 2015
 • POLÁKOVÁ, D., RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a SYROVÁ, Z. Bioactive Coating of Silica Nanofibers And Its Influence on Diffierent Types of Cell Cultures Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 S. 181 – 188. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • POLÁKOVÁ, D., RYSOVÁ, M., CHUDOBA, J. a SYROVÁ, Z. In vitro study of SiO2-based electrospun nanofibres Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015 1. vyd. Liberec: Technical university of Liberec, 2015 S. 257 – 262. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • RYSOVÁ, M., POLÁKOVÁ, D. a MARTINOVÁ, L. Mechanism and kinetics of silica nanofibres degradation in vitro 0. vyd., 2015
 • TOMÁNKOVÁ, H., RYSOVÁ, M., SCHAABOVÁ, M. a ROTKOVÁ, J. The Potential And Performance of Silica Nanofibres in Drug Delivery System 0. vyd., 2015

2014

 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a FILOVÁ, E. Collagen Based Nanofibres - High Potential Scaffolding Material for Tissue Regeneration 0. vyd., 2014
 • DANILOVÁ, I. aj. Immobilization of Esterase Enzyme Onto Silica Nanofibers for Biomedical Applications Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 S. 3 – 11. ISSN: 1335-0617.
 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a FILOVÁ, E. Pcl/collagen I Nanofibres - Potential Scaffolding Material for Bone Defects Regeneration Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 1. vyd., 2014 S. 508 – 509. ISSN: 1932-6254.
 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a FILOVÁ, E. Pcl/collagen Nanofibres – Potential Scaffolding Material for Bone Deffects Regeneration 0. vyd., 2014
 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a FILOVÁ, E. Collagen Based Nanofibres - High Potential Scaffolding Material for Tissue Regeneration 0. vyd., 2014
 • SASITHORN, N. a MARTINOVÁ, L. Fabrication of Silk Nanofibres with Needle and Roller Electrospinning Methods JOURNAL OF NANOMATERIALS 1. vyd., 2014 S. 1 – 9. ISSN: 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2014/947315
 • PATRA, N., HLADIK, J. a MARTINOVÁ, L. Investigating the thermal properties of polyethylene plasma modified by using unconventional chemical vapors Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1. vyd. Springer, 2014 S. 229 – 234. ISSN: 1388-6150.
 • KOLEK, O., MARTINOVÁ, L. a STIBOR, I. Nanovlákna s magnetickými nanočásticemi [funkční vzorek]
 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a FILOVÁ, E. Pcl/collagen I Nanofibres - Potential Scaffolding Material for Bone Defects Regeneration Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 1. vyd., 2014 S. 508 – 509. ISSN: 1932-6254.
 • RYSOVÁ, M., MARTINOVÁ, L. a FILOVÁ, E. Pcl/collagen Nanofibres – Potential Scaffolding Material for Bone Deffects Regeneration 0. vyd., 2014
 • LUBASOVÁ, D. a SMÝKALOVÁ, B. Antibacterial efficiency of nanofiber membranes with biologically active nanoparticles International Conference on Agriculture, Biology and Environmental Sciences 14. vyd. IAAST, 2014 S. 58 – 61. ISBN: 978-93-84468-09-5.
 • LUBASOVÁ, D., NETRAVALI, A., PARKER, J. a INGEL, B. Bacterial Filtration Efficiency of Green Soy Protein Based Nanofiber Air Filter Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7. vyd. American Scientific Publishers, 2014 S. 4891 – 4898. ISSN: 1533-4880.
 • LUBASOVÁ, D., NIU, H. a LIN, T. Hydrogel Nanofiber Membranes for Wound Healing International Materials Research Congress IMRC XXIII 23. vyd. Cancun: Sociedad Mexicana de Materiales A.C, 2014 S. 32 – 35. ISSN: 0000-0000.
 • LUBASOVÁ, D. Nanofibres for Drug Delivery 8th International Conference - Modern Drug Delivery Systems and Recombinant Vaccines 8. vyd. Brno: VÚVeL, 2014 S. 1 – 5. ISBN: 0000000000000.
 • LUBASOVÁ, D., VODSEĎÁLKOVÁ, K. a CUDLÍNOVÁ, M. Porous Core-shell Nanofibers Fiber Society Spring 2014 Conference: Fibers for Progress 1. vyd. Liberec: Fiber Society, 2014 S. 189 – 191. ISBN: 978-80-7494-180-1.

2013

 • LUBASOVÁ, D. Innovative Laboratory Technique for Testing of Bacterial Filtration Efficiency of Nanofibre-based Filters NANOCON 2012, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2013 S. 466 – 470. ISBN: 978-80-87294-35-2.
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR