Přihlásit

Lidé

Členové laboratoře

Vložte obrázek 167x167

Dr. Michal Komárek
absolvoval doktorské studium na Technické univerzitě v Liberci (2011, Elektrostatické zvlákňování polymerních tavenin). Ve svém výzkumu se zaměřuje na vývoj a optimalizace nanovlákenných kompozitních struktur pro finální aplikace (vývoj vinutých filtračních jader pro dočištění vody, vývoj kompozitních materiálů pro filtraci horkých spalin, nanovlákenné nosiče katalytických látek etc.). Spolupracoval rovněž na vývoji materiálů pro membránovou destilaci a sorpční členy pro navázání specifických analytů. Profesní specializace zahrnují polymerní chemii, reologii, optickou a elektronovou mikroskopii, analýzu vlastností polymerů, konstrukci a testování komplexních systémů pro výrobu nanovlákenných struktur. Absolvoval stáže na univerzitě v Bayreuth (Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie II (Německo, 2014)) a Deakin University (Austrálie, 2008).

Vložte obrázek 167x167

Dr. Fatma Yalcinkaya
dokončila doktorát na Technické univerzitě v Liberci (2014). V letech 2014-2015 pracovala jako projektová manažerka a vedoucí výzkumnice ve společnosti (Nafigate Corporation a.s). Od roku 2015 pracuje v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Její výzkumné zájmy zahrnují elektrospinning, funkční nanovlákna a nano příze, povrchově modifikované nanovlákenné kompozitní / hybridní materiály, nanovlákna pro kosmetiku, čištění odpadních vod, ionexové membrány, HEPA filtry, mikrofiltraci a membránovou destilaci. Fatma se zúčastnila stáží na Univerzitě v Bielsko-Biale (Polsko, 2007) a na univerzitě vědy a techniky ve Wroclawi (Polsko, 2016 a 2018).

Research page: http://orcid.org/0000-0002-5057-3718

Vložte obrázek 167x167

Milena Maryšková
je absolventkou magisterského studia oboru Netkané a nanovlákenné materiály na Technické univerzitě v Liberci (2015) a momentálně pokračuje jako postgraduální student oboru Aplikované vědy v inženýrství. Absolvovala výzkumné stáže na Katolické univerzitě v Lovani (Belgie, 2014) a na Univerzitě v Mariboru (Slovinsko, 2017), kde spolupracovala v oblasti izolace enzymu lakázy a jeho imobilizace pro účely dočištění odpadních vod. Milena se zabývá biotechnologickými aplikacemi nanovlákenných struktur, především pak vývojem speciálních systémů pro čištění vody za využití enzymatické degradace endokrinních disruptorů a dalších xenobiotik.

Vložte obrázek 167x167

Iva Víchová
vystudovala obor Provozní chemik na SOU Spolchemie v Ústí nad Labem. Z chemického zaměření plyne i náplň její práce, jíž je běžná laboratorní činnost v chemické laboratoři, příprava roztoků (solů) pro další použití zahrnující i jejich samotnou aplikaci, příprava solů určených ke zvláknění, příprava vzorků pro mikrobiologické testy. Iva tak působí v několika různých projektech.

Vložte obrázek 167x167

Klára Kučerová
působila po absolvování SPŠCH v Ústí nad Labe (1996) v průmyslové sféře, a to hned v několika podnicích: Chemopharma (1996-1998), Novicon (1998-2000), Elmarco (2010-2013). Profesní specializace zahrnují proces výroby nanovlákenných vrstev metodou electro-spinning (9 let) a skenovací elektronovou mikroskopii (4 roky).

Ve volném čase Klára ráda čte, pobývá v přírodě, zajde na ryby, ale i do kina či divadla.

Vložte obrázek 167x167

Otakar Macháček
má vystudovánu VŠCHT Praha (1977) se specializací na organické technologie. Celou profesní dobu – téměř 40 let - působil jako chemik v různých výrobních provozech. Je sběhlý v laboratorní činnosti v chem. laboratoři, analytické i organické chemii. Má zkušenosti v PÚ kovů, elektrotechnice a nad to s prací v dílně. V současné době pracuje na projektu membrán do entalpického výměníku vzduchu.

Vložte obrázek 167x167

Martin Štěpán
je absolventem magisterského studia oboru Mechatronika na Technické univerzitě v Liberci (2012). Jeho běžnou činností je technické zajištění měření a řízení v jednotlivých aplikacích. Martin se podílí na elektrotechnických záležitostech ve vícero oblastech.

Vložte obrázek 167x167

Tomáš Ulrich
je absolventem inženýrského studia v oboru Nanotechnologie, se zaměřením na nanomateriály, zde na TUL (2015). Nyní se jako postgraduální student pohybuje převážně v oblasti membránových technologií pro finální aplikace. Sféra aplikací zahrnuje vývoj a výzkum materiálů pro vodní i vzduchovou filtraci a protihluková řešení. Ve svém výzkumu se zaměřuje na studium nanovlákenných membrán v akustice. Zabýval se rovněž problematikou optických nanovláken, čištěním ropných derivátů z půdního podloží či enkapsulací léčiv… Tomáš má zkušenosti s polymery a kompozity - zejména na bázi vláken, s analýzou jejich vlastností, rovněž s laminačními a spojovacími technikami. Stáž absolvoval na Instituto de Acustica ve Valdivii (Universidad Austral de Chile, 2018).

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR