Přihlásit

Publikace

2020

 • KOMÁREK, M. a HAVLE, K. Kombinovaný filtrační element tvořený porézním uhlíkovým filtrem a nanovlákenným strukturovaným filtrem [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M., HRŮZA, J., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [užitný vzor] Zapsán 20200310 pod číslem 33843
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Wastewater Treatment by Novel Polyamide/Polyethylenimine Nanofibers with Immobilized Laccase Water 1. vyd. MDPI, 2020, roč. 12, č. 2. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2073-4441. DOI: https://doi.org/10.3390/w12020588
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Kombinované nosiče na bázi silk fibroinu a hydroxyapatitu pro ortopedické aplikace 1. vyd., 2020
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Silk fibroin/gentamicin beads for bone regeneration 1. vyd., 2020
 • LEPIČOVSKÝ, J. aj. Fyzikální model lopatky pro experimentální výzkum flutteru v turbostrojích [funkční vzorek]
 • LEPIČOVSKÝ, J. aj. Zkušební sekce pro výzkum transonického flutteru [funkční vzorek]
 • ULRICH, T. Sound Absorption of Sustainable Polymer Nanofibrous Thin Membranes Bonded to a Bulk Porous Material SUSTAINABILITY 1. vyd. Basilej: MDPI, 2020, roč. 12, č. 6. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2071-1050. DOI: https://doi.org/10.3390/su12062361

2019

 • KOMÁREK, M. Filtrační element tvořený kompozitní přízí [funkční vzorek]
 • KOMÁREK, M. Filtrační materiál s katalytickými účinky [funkční vzorek]
 • SANETRNÍK, F., JIRSÁK, O., KOMÁREK, M. a HRŮZA, J. Linear core-sheath type textile formation containing a sheath of polymer nanofibres and filtering device for filtering gaseous media [patent] Udělen 20190710 pod číslem EP2862967
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • YALCINKAYA, F. a KOMÁREK, M. Polyvinyl Butyral (PVB) Nanofiber/Nanoparticle-Covered Yarns for Antibacterial Textile Surfaces INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 1. vyd. Switzerland: MDPI, 2019, roč. 20, č. 17. S. 1 – 11. ISSN: 16616596. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms20174317
 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Filtrační zařízení pro hloubkovou filtraci vody [funkční vzorek]
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanovlákenná vrstva s imobilizovanou proteázou trypsinem pro hojení ran [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. aj. Novel Nanofibersfrom Polyamide/polyethylenimine for Enzyme Immobilization 1. vyd., 2019
 • MARYŠKOVÁ, M., RYSOVÁ, M., NOVOTNÝ, V. a ŠEVCŮ, A. Polyamide-Laccase Nanofiber Membrane for Degradation of Endocrine-Disrupting Bisphenol A, 17α-ethinylestradiol, and Triclosan Polymers 1. vyd. MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 10. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 20734360. DOI: https://doi.org/10.3390/polym11101560
 • RYSOVÁ, M. aj. Polymerní nanovlákenný substrát [poloprovoz]. 2019.
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Combined silk fibroin/nanohydroxyapatite scaffold with antibiotic addition for bone regeneration 1. vyd., 2019
 • MARYŠKA, J. aj. PVA membrána pro entalpický výměník vzduch – vzduch [funkční vzorek]
 • ŠIDLOF, P. aj. Aeroelastic response of a pitch-plunge airfoil with non-zero initial angle of attack Proceedings of 9th International Symposium on Fluid-Structure Interactions, Flow-Sound Interactions, Flow-Induced Vibration & Noise 1. vyd., 2019 S. neuvedeny (6 stran).
 • ULRICH, T. Role of porosity on nanofibrous membrane sound absorption properties Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2019 1. vyd. Canada: Canadian Acoustical Association, 2019 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-199918100-0.

2018

 • KOMÁREK, M. a EXNAR, P. Kompozitní materiál pro filtraci spalin a způsob vytvoření tohoto materiálu [patent] Udělen 20181212 pod číslem 307624
 • KOMÁREK, M., HRŮZA, J., SEDLÁČEK, J. a MATAS, R. Soubor výsledků a dokumentace z analýz filtračních zařízení 1. vyd., 2018
 • KOMÁREK, M. Zařízení pro poloprovozní výrobu vinutých filtračních jader [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M., VAŇÁTKOVÁ, P., SCHAABOVÁ, M. a MARYŠKA, J. Immobilization of Laccase from T. versicolor on Nanofiber Matrix Materials Science Forum (Vol. 937) 1. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018 S. 123 – 128. ISBN: 978-303571377-0, ISSN: 02555476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.937.123
 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Inovativní filtrační zařízení s biokatalyticky aktivní složkou [funkční vzorek]
 • MARYŠKOVÁ, M. a HRŮZA, J. Modelové zařízení pro simulaci hloubkové filtrace vody [funkční vzorek]
 • POLÁKOVÁ, D., VÍCHOVÁ, I., KEJZLAR, P. a MARTINOVÁ, L. Biodegradabilní porézní nosič na bázi silk fibroinu pro ortopedické aplikace 1. vyd., 2018
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Silk fibroin/hydroxyapatite scaffolds combining lyophilised sponge and nanofibers for bone regeneration 1. vyd., 2018
 • ULRICH, T. Scanning laser vibrometry for nanofibrous membrane resonance research 25th International Congress on Sound and Vibration 2018: Hiroshima Calling, ICSV 2018; Hiroshima; Japan 1. vyd. Hiroshima, Japan: International Institute of Acoustics and Vibration, IIAV, 2018 S. 3267 – 3274. ISBN: 978-151086845-8, ISSN: 2329-3675.

2017

 • ŠIDLOF, P. a KOMÁREK, M. Aparatura pro dlouhodobé měření účinnosti filtračních materiálů odbourávajících NOx při atmosférických koncentracích [funkční vzorek]
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M., CHALOUPEK, J. a LEDERER, T. Maximising flux in direct contact membrane distillation using nanofibre membranes Desalination and Water Treatment 1. vyd. Desalination Publications, 2017 S. 249 – 255. ISSN: 1944-3994. DOI: https://doi.org/10.5004/dwt.2017.20761
 • JIŘÍČEK, T., KOMÁREK, M. a LEDERER, T. Polyurethane Nanofiber Membranes for Waste Water Treatment by Membrane Distillation Journal of Nanomaterials 0. vyd., 2017 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-9511. DOI: https://doi.org/10.1155/2017/7143035
 • ULRICH, T. a KALINOVÁ, K. Helmholtz resonators systems treated with the nanofibrous membrane 24th International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2017; London; United Kingdom; 23 July 2017 through 27 July 2017; Code 12980 0. vyd. London; United Kingdom: International Institute of Acoustics and Vibration, IIAV, 2017 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-1-906913-27-4, ISSN: 2329-3675.

2016

 • JIŘÍČEK, T., LEDERER, T., KOMÁREK, M. a CHALOUPEK, J. Flux Enhancement in Membrane Distillation Using Nanofiber Membranes Journal of Nanomaterials 1. vyd. New York: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/9327431
 • KALINOVÁ, K., ÖZTÜRK, M. K. a KOMÁREK, M. Open And Closed Tube Method for Determination of Resonance Frequencies of Nanofibrous Membrane Journal of the Textile Institute 1. vyd. London: Taylor&Francis, 2016, roč. 107, č. 8. S. 1068 – 1078. ISSN: 0040-5000. DOI: https://doi.org/10.1080/00405000.2015.1083353
 • ANTOŠ, V., HRABÁK, P., KOMÁREK, M. a STUCHLÍK, M. Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination Journal of Nanomaterials 0. vyd. Hindawi, 2016 S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/1390345
 • YALCINKAYA, F. aj. Preparation of Antibacterial Nanofibre/Nanoparticle Covered Composite Yarns Journal of Nanomaterials 1. vyd. USA: HINDAWI PUBLISHING CORP, 2016, roč. 2016, č. 1. S. 1 – 7. ISSN: 1687-4110. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/7565972
 • KOMÁREK, M. a HRŮZA, J. Rešeršní zpráva-Metody snížování emisí NOx a NH3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NAKSUWAN, P., KOMÁREK, M., SALAČOVÁ, J. a MILITKÝ, J. The Study of Recycled Poly(Ethylene Terephthalate) Nanofibres from Pet Bottle Applied Mechanics and Materials 0. vyd. Trans Tech Publications, 2016, roč. 848, č. 7. S. 3 – 6. ISSN: 1662-7482. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.848.3
 • MARTINOVÁ, L., MARYŠKOVÁ, M., ROTKOVÁ, J. a ŠEVCŮ, A. Polyamide 6/chitosan nanofibers as support for the immobilization of Trametes versicolor for the elimination of endocrine disrupting chemicals Enzyme and Microbial Technology 1. vyd. Elsevier Inc., 2016, roč. 89, č. JUL 2016. S. 31 – 38. ISSN: 0141-0229. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2016.03.001
 • ŠIDLOF, P., VLČEK, V. a ŠTĚPÁN, M. Experimental investigation of flow-induced vibration of a pitch–plunge NACA 0015 airfoil under deep dynamic stall Journal of Fluids and Structures 0. vyd., 2016, roč. 67, č. November 2016. S. 48 – 59. ISSN: 0889-9746. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2016.08.011
 • KALINOVÁ, K. a ULRICH, T. Akustická řešení v aplikaci do odhlučnění zařízení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ULRICH, T. a KALINOVÁ, K. Determination of resonant frequencies of nanofibrous membrane by highspeed camera NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 0. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER Ltd., 2016 S. 251 – 256. ISBN: 978-808729471-0.

2015

 • KOMÁREK, M., HRŮZA, J., JIRSÁK, O. a SANETRNÍK, F. Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií [patent] Udělen 20150617 pod číslem 305320
 • ANTOŠ, V. aj. Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 282 – 286. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • YALCINKAYA, F. aj. Producing Antibacterial Textile Material by Weaving PVB/CuO Nanocomposite Fiber Covered Yarn NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2015 S. 421 – 426. ISBN: 978-80-87294-53-6.
 • NAKSUWAN, P. aj. Recycled Poly (Ethylene Terephthalate) fibers from PET Bottle via Electro spinning Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. 124 – 128. ISBN: 978-80-7494-229-7.

2014

 • SANETRNÍK, F., HRŮZA, J., KOMÁREK, M. a MARYŠKA, J. Filtrační jádro tvořené kompozitní nanovlákennou nití [funkční vzorek]
 • HRŮZA, J., KOMÁREK, M. a NOVÁK, O. Katalyticky účinný filtr pro čištění atmosférického vzduchu [užitný vzor] Zapsán 20140612 pod číslem 27046
 • MARTINEC, T. aj. Systém pro nanášení funkčních aditiv na kompozitní nanovlákenné tkaniny a následnou stabilizaci [poloprovoz]. 2014.
 • KAREL, P., SANETRNÍK, F., KOMÁREK, M. a MARYŠKA, J. Technologie výroby kompozitních nanovlákenných tkanin [ověřená technologie]. 2014.
 • FILIP, T. aj. Vložka laminarizátoru proudění v klimatizačním zařízení s antimikrobiální funkcí [funkční vzorek]
 • ŠIDLOF, P., ŠTĚPÁN, M. a HRŮZA, J. Aparatura pro dlouhodobé měření účinnosti filtračních materiálů odbourávajících NOx při atmosférických koncentracích [funkční vzorek]
 • ŠIDLOF, P. aj. Flow Past a Self-oscillating Airfoil with Two Degrees of Freedom: Measurements and Simulations EPJ Web of Conferences 1. vyd. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2014 S. 1 – 8. ISBN: 978-80-260-5375-0, ISSN: 2100-014X. DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/20146702108
 • ŠIDLOF, P. aj. Wind Tunnel Measurements of Flow-induced Vibration of a Naca0015 Airfoil Model ASME 2014 Pressure Vessels and Piping Conference 1. vyd. American Society of Mechanical Engineers, 2014 S. 1 – 10. ISBN: 978-0-7918-4601-8, ISSN: 0277-027X. DOI: https://doi.org/10.1115/PVP2014-28294
 • ŠTĚPÁN, M. a SANETRNÍK, F. Zařízení pro navíjení filtračních patron [funkční vzorek]

2021

 • MARYŠKOVÁ, M., NOVOTNÝ, V., RYSOVÁ, M. a ŠEVCŮ, A. Laccase and horseradish peroxidase for green treatment of phenolic micropollutants in real drinking water and wastewater Environmental Science and Pollution Research 0. vyd. Springer Nature, 2021 S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0944-1344. DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-021-12910-0
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR