Přihlásit

Spolupráce

Laboratoř aplikace modelů (LAM) se skládá ze 4 samostatných, nicméně úzce spolupracujících sekcí, jejichž výzkum aplikující moderní matematické metody a prostředky softwarového inženýrství je primárně zacílen do oblastí vývoje a inovací průmyslové a environmentální praxe.

 Naše modely lze aplikovat na na široké spektrum problémů např. modelování vlastností technických textilií, modelování jevů v bariérách hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva, vyhodnocení měření v podzemní laboratoři, automatická detekce geofyzikálních anomálií nebo optimalizace těžby v hnědouhelném dole.

Způsob řešení zahrnuje jak aplikaci komerčního simulačního softwaru, tak vývoj vlastního pro speciální úlohy, dále jak samotné výpočty, tak porovnání a vyhodnocení experimentálních dat.

Vývoj matematických modelů
Kontakt: Mgr. Jan Březina, Ph.D., jan.brezina@tul.cz, +420 485 353 651

Modely přírodovědných procesů I
Kontakt: doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D., milan.hokr@tul.cz, +420 485 353 470

Modely přírodovědných procesů II
Kontakt: doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D., jirina.kralovcova@tul.cz, +420 485 353 521

Modely technických procesů
Kontakt: Ing. Josef Novák, Ph.D., josef.novak@tul.cz, +420 485 353 688

Bedřichovský tunel

Štola Josef

Měření ve štole Josef s následným zpracováním do modelů pohybu vodní masy v horninovém podloží.

Model bedřichovského tunelu

Experiment ve Švédsku

Model tunelu reprezentuje pohyb vody v horninovém podloží.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR