Přihlásit

Lidé

Vložte obrázek 167x167

Ing. Jindřich Cýrus, Ph.D. dokončil své doktorské studium na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci v oboru technická kybernetika v roce 2000. Jako post doktorand se na TUL podílel na výuce a zajímavých projektech z oblasti automatického řízení a regulace. V letech 2000-2017 působil v oblasti IT nejprve jako programátor, systémový inženýr a následně jako analytik, SW architekt a manažer týmu. Zkušenosti z oblasti IT získával i během zahraničních stáží v Německu a USA. Od roku 2020 je vedoucím oddělení.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Petr Ječmen, Ph.D. dokončil své studium na Fakultě Mechatroniky Technické univerzity v Liberci v roce 2017 v oboru Aplikované vědy v inženýrství se specializací na paralelní a distribuované výpočetní systémy. Jako post doktorand se začal věnovat plánovacím a rezervačním systémům. Kromě praktické implementace řešení také působí jako analytik a konzultant pro zákazníky. Dále také působí na FM jako lektor počítačové grafiky a počítačových sítí.

Vložte obrázek 167x167

Ing. David Krčmařík, Ph.D. dokončil své doktorské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Prace v oboru Telekomunikační technika. V soukromém sektoru pracoval 3 roky jako programátor a poté nastoupil v roce 2012 na Technickou univerzitu v Liberci. Zabývá se především programováním aplikací pro kontrolu kvality výrobků (Labiew), vytváření backendu v C#, programováním MS HoloLens, průmyslovými PLC.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Přemysl Svoboda dokončil magisterské studium v roce 2003 v oboru Automatické řízení a inženýrská informatika a dále pracuje na FM jako lektor. Od konce studia působil v soukromém sektoru a také v rámci FM při spolupráci s průmyslovými firmami jako SW vývojář (frontend, backend, PLC, API). Své zkušenosti dále uplatňuje při vývoji SW na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TUL.

Vložte obrázek 167x167

Ing. Pavel Tyl dokončil své magisterské studium na Fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci v oboru technická kybernetika v roce 2006 a pracuje dále na FM jako lektor. V letech 2006-2010 pracoval na Ústavu informatiky AV ČR a podílel se na zajímavých projektech v oboru teoretické informatiky. Dále v rámci spolupráce FM s průmyslovými firmami získal praktické zkušenosti jako analytik, programátor a návrhář DB. Tyto zkušenosti uplatňuje i nadále v SW architektury a vývoje na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TUL.

Vložte obrázek 167x167

doc. Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D. ukončil studium na Fakultě strojní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci v roce 1988 v oboru Automatizované systémy řízení. V letech 1996-2000 pracoval v státním podniku DIAMO jako matematik specialista, kde řešil úlohy filtračního proudění podzemních vod a transportu rozpuštěných látek. V letech 2001-2016 pracoval na Fakultě mechatroniky TUL na Ústavu nových technologií, kde řešil úlohy puklinového proudění podzemní vody a úlohy šíření tepla a vlhkosti se zaměřením na procesy v bentonitu. Od roku 2018 pracuje na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TUL v Laboratoři systémové integrace na úkolech vývoje SW. Na TUL FM garantuje výuku v předmětech Stavba a řešení modelů a Numerické modely a počítače.

Vložte obrázek 167x167

Bc. Lenka Jandurová v roce 2016 dokončila bakalářské studium v oboru Informační technologie. V roce 2017 absolvovala hatchery v Unicornu, zaměřené na programování v C#. Aktuálně se věnuje převážně testování projektů kolegů, zpracování Big Dat a programování v pythonu.

Vložte obrázek 167x167

Reza Moezzi získal v roce 2017 magisterský titul v oboru mechatronika na univerzitě Taltech v Estonsku. Pracoval jako mladší výzkumník v Taltechu v oblasti signálů a akustiky. Nyní je výzkumným pracovníkem a spolupracovníkem Laboratoře systémové integrace na Technické univerzitě v Liberci. Mezi jeho výzkumné zájmy patří řídící systémy, prediktivní řízení, virtuální a rozšířená realita, robotika a SLAM. Je členem redakční rady časopisu International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences (ijitis).

Vložte obrázek 167x167

Ing. Jan Noll ukončil magisterské studium studijního oboru Informační technologie na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci v roce 2020. Jako vývojář se k oddělení připojil již v průběhu studií v roce 2017. V současně době se podílí na implementaci informačních systémů pro zákazníky z oboru automotive.

Vložte obrázek 167x167

Martin Honzátko je studentem oboru Informační technologie. Od roku 2019 pracuje v Laboratoři systémové integrace na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na TUL jakožto vývojář SW. Zabývá se především vývojem aplikací v rozšířené realitě (AR) pro Microsoft HoloLens 1 & 2.

 

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR