Přihlásit

Publikace

2020

 • MOEZZI, R. a CÝRUS, J. Control of Radial Increment And Winding Density of Composite Cylindrical Shells MM Science Journal 1. vyd., 2020, roč. 2020, č. 11. S. 4149 – 4153. ISSN: 18031269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2020_11_2020058
 • CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Springer, Cham, 2020 S. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 21945357. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17798-0_10
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J. a KOČÍ, J. Hololens sloužící pro přesnou lokalizaci zařízení bez podpůrné infrastruktury [funkční vzorek]
 • MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. a CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020 S. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.03.036
 • KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].
 • KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].
 • CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Cooperation of Virtual Reality and Real Objects with HoloLens Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Springer, Cham, 2020 S. 94 – 106. ISBN: 978-303017797-3, ISSN: 21945357. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17798-0_10
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J. a KOČÍ, J. Hololens sloužící pro přesnou lokalizaci zařízení bez podpůrné infrastruktury [funkční vzorek]
 • MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. a CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020 S. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.03.036
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R. a HLAVA, J. Model predictive control for modeling human gait motions assisted by Vicon technology Journal Europeen des Systemes Automatises 1. vyd. International Information and Engineering Technology Association, 2020, roč. 53, č. 5. S. 589 – 600. ISSN: 1269-6935. DOI: https://doi.org/10.18280/jesa.530501
 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham: Springer, 2020 S. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 21945357. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39445-5_65
 • KAJZR, D. aj. Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace [software].
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. a ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Dostupné z: http://cxi.tul.cz/cameb.
 • KRČMAŘÍK, D. a PETRŮ, M. Systém pro kontrolu kvality osazení LED pro energeticky nenáročné osvětlování [funkční vzorek]
 • PETRŮ, M. aj. Technologie pro efektivní výrobu plastových obalů [ověřená technologie]. 2020.
 • KRČMAŘÍK, D. aj. Zařízení pro napájení elektroniky internetu věcí na zemědělském stroji [užitný vzor] Zapsán 20200901 pod číslem 34350
 • KRČMAŘÍK, D. aj. Prototyp komunikační jednotky sbírající data [funkční vzorek]
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D., JANDUROVÁ, L. a ZDVYHAL, M. SW řešení optimalizace 3D dat a BIM konverzi [software]. Dostupné z: http://cxi.tul.cz/cameb.
 • MOEZZI, R. a CÝRUS, J. Control of Radial Increment And Winding Density of Composite Cylindrical Shells MM Science Journal 1. vyd., 2020, roč. 2020, č. 11. S. 4149 – 4153. ISSN: 18031269. DOI: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2020_11_2020058
 • MOEZZI, R., KRČMAŘÍK, D., HLAVA, J. a CÝRUS, J. Hybrid SLAM modelling of autonomous robot with augmented reality device Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2020 S. 103 – 107. ISSN: 2214-7853. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.03.036
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R. a HLAVA, J. Model predictive control for modeling human gait motions assisted by Vicon technology Journal Europeen des Systemes Automatises 1. vyd. International Information and Engineering Technology Association, 2020, roč. 53, č. 5. S. 589 – 600. ISSN: 1269-6935. DOI: https://doi.org/10.18280/jesa.530501
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Smart Agriculture with Advanced IoT Communication and Sensing Unit Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham: Springer, 2020 S. 903 – 912. ISBN: 978-3-030-39444-8, ISSN: 21945357. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39445-5_65
 • MOEZZI, R. Teaching IoT using raspberry Pi based RC-Car Proceedings of the 30th International Conference on Cybernetics and Informatics, K and I 2020 1. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020 S. 1 – 7. ISBN: 978-172814381-1. DOI: https://doi.org/10.1109/KI48306.2020.9039881

2019

 • KOČÍ, J., CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D. a SVRČEK, J. Funkční vzorek makety vozu a hybridní scény VR/AR [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Hololens Used for Precise Position Tracking of the Third Party Devices - Autonomous Vehicles Communications, Scientific Letters of the University of Zilina 1. vyd. Zilina: University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 2. S. 18 – 23. ISSN: 1335-4205.
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Motion tracking in mixed reality Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2019 S. 232 – 240. ISBN: 978-802145766-9.
 • KRČMAŘÍK, D., NOVÁK, O. a PETRŮ, M. A Novel Method for Non-Invasive Imaging for Medicine and Material Testing Materials Science Forum 1. vyd. Switzerland: Trans Tech publication, 2019, roč. 952, č. 2019. S. 285 – 294. ISSN: 02555476. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.952.285
 • BAHRI, H., KRČMAŘÍK, D. a KOČÍ, J. Accurate Object Detection System on HoloLens Using YOLO Algorithm Proceedings - 2019 3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics and Optimization, ICCAIRO 2019 1. vyd. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019 S. 219 – 224. ISBN: 978-1-72813-572-4. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCAIRO47923.2019.00042
 • MOEZZI, R., HLAVA, J., KRČMAŘÍK, D. a BAHRI, H. Autonomous Vehicle Control based on HoloLens Technology and Raspberry Pi Platform: an Educational Perspective IFAC-PapersOnLine, Volume 52, Issue 27 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2019 S. 80 – 85. ISSN: 24058963. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.737
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., KOČÍ, J. a BAHRI, H. Efficient Use of Mixed Reality for BIM system using Microsoft HoloLens IFAC-PapersOnLine 1. vyd. Elsevier, 2019 S. 235 – 239. ISSN: 2405-8963. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.762
 • MOEZZI, R., HLAVA, J., KRČMAŘÍK, D. a KOČÍ, J. Experimental technique to enhance SLAM modelling of autonomous vehicle with Microsoft© Hololens Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2019 S. 314 – 321. ISBN: 978-802145766-9.
 • KOČÍ, J., CÝRUS, J., KRČMAŘÍK, D. a SVRČEK, J. Funkční vzorek makety vozu a hybridní scény VR/AR [funkční vzorek]
 • MAŠÍN, I., PETRŮ, M., JANDURA, P. a KRČMAŘÍK, D. Funkční vzorek technického systému pro rychlé změny sortimentu na stroji pro výrobu průmyslových třídících sít [funkční vzorek]
 • DOLEŽAL, I. aj. Funkční vzorek zpracování signálu z tenzometru [funkční vzorek]
 • CÝRUS, J. aj. Hololens Used for Precise Position Tracking of the Third Party Devices - Autonomous Vehicles Communications, Scientific Letters of the University of Zilina 1. vyd. Zilina: University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 2. S. 18 – 23. ISSN: 1335-4205.
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a MAŠÍN, I. Increasing of Precision Technology of Glass Sorting Based on Very Fast Reconfigurable Image Processing Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí nad Labem: , 2019, roč. 19, č. 3. S. 431 – 438. ISSN: 1213-2489. DOI: https://doi.org/10.21062/ujep/309.2019/a/1213-2489/MT/19/3/431
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a MOEZZI, R. Innovative IoT Sensing and Communication Unit in Agriculture European Journal of Electrical Engineering 1. vyd. Lavoisier, 2019, roč. 21, č. 3. S. 273 – 278. ISSN: 2103-3641. DOI: https://doi.org/10.18280/ejee.210302
 • KRČMAŘÍK, D., CÝRUS, J., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Motion tracking in mixed reality Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2019 S. 232 – 240. ISBN: 978-802145766-9.
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a KOČÍ, J. Thorax measurement and analysis using electrical impedance tomography Vibroengineering Procedia 1. vyd. Kaunas: JVE International, 2019 S. 68 – 73. ISSN: 2345-0533. DOI: https://doi.org/10.21595/vp.2019.20986
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffold Physiological Research 1. vyd. Praha: Acad Sciences Czech Republic, Inst Physiology, Videnska 1083, Prague 4 142 20, Czech Republic, 2019, roč. 68, č. Supplement 4. S. 491 – 499. ISSN: 0862-8408. DOI: https://doi.org/10.33549/physiolres.934384
 • MOEZZI, R., HLAVA, J., KRČMAŘÍK, D. a BAHRI, H. Autonomous Vehicle Control based on HoloLens Technology and Raspberry Pi Platform: an Educational Perspective IFAC-PapersOnLine, Volume 52, Issue 27 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2019 S. 80 – 85. ISSN: 24058963. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.737
 • KRČMAŘÍK, D., MOEZZI, R., KOČÍ, J. a BAHRI, H. Efficient Use of Mixed Reality for BIM system using Microsoft HoloLens IFAC-PapersOnLine 1. vyd. Elsevier, 2019 S. 235 – 239. ISSN: 2405-8963. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.762
 • MOEZZI, R., HLAVA, J., KRČMAŘÍK, D. a KOČÍ, J. Experimental technique to enhance SLAM modelling of autonomous vehicle with Microsoft© Hololens Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings 1. vyd. Czech Society for Mechanics, 2019 S. 314 – 321. ISBN: 978-802145766-9.
 • CÝRUS, J. aj. Hololens Used for Precise Position Tracking of the Third Party Devices - Autonomous Vehicles Communications, Scientific Letters of the University of Zilina 1. vyd. Zilina: University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 2. S. 18 – 23. ISSN: 1335-4205.
 • MOEZZI, R. a HLAVA, J. Implementation of X-Parameters Principle for Non-linear Vibroacoustic Membrane Using Two- Port Measurement Traitement du Signal 1. vyd. EDMONTON: INT INFORMATION & ENGINEERING TECHNOLOGY ASSOC, 2019, roč. 36, č. 4. S. 297 – 301. ISSN: 0765-0019. DOI: https://doi.org/10.18280/ts.360401
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a MOEZZI, R. Innovative IoT Sensing and Communication Unit in Agriculture European Journal of Electrical Engineering 1. vyd. Lavoisier, 2019, roč. 21, č. 3. S. 273 – 278. ISSN: 2103-3641. DOI: https://doi.org/10.18280/ejee.210302

2017

 • KOČÍ, J., TUMAJER, P., MARTINEC, T. a CÝRUS, J. IIoT vizualizační jednotka [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J. a JEČMEN, P. Optimalizace plánování zdrojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Real-time Optimal Subset Size Selection in Digital Image Correlation CER Comparative European Research 2017 Proceedings 0. vyd. London: Sciemcee Publishing, 2017 S. 64 – 68. ISBN: 978-0-9935191-4-7.
 • JEČMEN, P., LERASLE, F. a MEKONNEN, A. A. Trade-off between GPGPU based implementations of multi object tracking particle filter Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - (Volume 6) 0. vyd. Portugal: SCITEPRESS, 2017 S. 123 – 131. ISBN: 978-989-758-227-1.
 • NOVOTNÝ, F. aj. Demonstrátor Bin Pickingu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KRČMAŘÍK, D., PETRŮ, M. a MAŠÍN, I. Improved Approach to Electrical Impedance Tomography through Pseudo-absolute Imaging Method Current Respiratory Medicine Reviews 0. vyd. Bentham Science Publishers Ltd., 2017, roč. 13, č. 4. S. 202 – 212. ISSN: 1573-398X. DOI: https://doi.org/10.2174/1573398X14666180215160959
 • HORÁLEK, R., PETRŮ, M. a KRČMAŘÍK, D. Vývoj měřicího a řídícího systému pro měření měření přenosu tepla [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J. aj. Elektronika a cloudová platforma pro pilotní firemní carsharing [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Optimal Opencl Kernel Creation for Digital Image Correlation Algorithm CER Comparative European Research 2016 Proceedings 0. vyd. London: Sciemcee Publishing, 2016 S. 107 – 111. ISBN: 978-0-9928772-9-3.
 • KOČÍ, J. a JEČMEN, P. Plánovací engine využívající genetické algoritmy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVOTNÝ, F. aj. Aplikační potenciál bezdotykového měření autoskel [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOTAŘ, V. aj. Detekce přilnavosti plastu na twindisk kotoučích pomocí kamer – 2. fáze: implementace na dvě zařízení a modifikace zařízení na základě zkušeností z reálného provozu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠEVČÍK, L. aj. Detekce vad v automobilových filtrech [ověřená technologie]. 2016.
 • PETRŮ, M., MAŠÍN, I., KRČMAŘÍK, D. a SRB, P. Funkční prototyp zařízení pro kontrolu kvality laserem vytvořených značek nebo popisů [funkční vzorek]
 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KOČÍ, J., KRČMAŘÍK, D. a KRETSCHMER, P. Využití smíšené reality pro prezentaci užitných vlastností výrobku nebo inovativní prototypování [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠEVČÍK, L. aj. Vývojové řešení prototypové linky na detekci vad v automobilových filtrech [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PETRŮ, M. aj. Zařízení pro kontrolu kvality laserem vytvořených značek nebo popisů [užitný vzor] Zapsán 20160906 pod číslem 29766
 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. a TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth 0. vyd. Spain: International Business Information Management Association, 2016 S. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SLAVÍK, L., SVOBODA, P., BUCHTA, J. a KOPECKÝ, V. Měřicí aparatura pro zjišťování stavu horniny [užitný vzor] Zapsán 20161129 pod číslem 30076
 • KOČÍ, J., LINDR, D., MARTINEC, T. a SVOBODA, P. Nová koncepce řízení výroby náprav dle principů INDUSTRY 4.0 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • CÍSAŘOVÁ, K., LAMR, M., SVOBODA, P. a TYL, P. Attitudes of students to the lecture streaming and new elements of e-learning portal Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth 0. vyd. Spain: International Business Information Management Association, 2016 S. 2080 – 2087. ISBN: 978-0-9860419-8-3.
 • KOČÍ, J. aj. IoT komunikační jednotka a cloudová platforma pro sběr telemetrických dat [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOKR, M., HANČILOVÁ, I., FRYDRYCH, D. a NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - závěrečná zpráva [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Improving Result Quality of Digital Image Correlation by Image Processing Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2015 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS 1. vyd. Hradec Králové, The Czech Republic: MAGNANIMITAS, 2015 S. 2184 – 2193. ISBN: 978-80-87952-12-2.
 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Improving Speed of Digital Image Correlation Algorithm Using Opencl Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference 1. vyd. London, Great Britain: Sciemcee Publishing, London, 2015 S. 125 – 129. ISBN: 978-0-9928772-8-6.
 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Javaccl - Library for Simple Computation on Cluster of Workstations QUAERE 2015 1. vyd. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS, 2015 S. 1425 – 1433. ISBN: 978-80-87952-10-8.
 • JEČMEN, P. a SATRAPA, P. Reducing Memory Requirements of Digital Image Correlation Algorithm Running on Gpu Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2015 INTERNATIONAL MASARYK CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS 1. vyd. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS, 2015 S. 2123 – 2131. ISBN: 978-80-87952-12-2.
 • CÍSAŘOVÁ, K. aj. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 S. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.
 • SVOBODOVÁ, L. aj. What is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures? NanoCon 2015, 7th International Conference, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2015 S. 542 – 547. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • CÍSAŘOVÁ, K. aj. Stačí technické prvky a nové technologie, aby byly nastavené rovné šance na vzdělávání pro studenty s SVP Sborník příspěvků z X. ročníku z konference „vysokoškolské studium bez bariér" 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s.r.o., 2015 S. 59 – 69. ISBN: 978-80-7494-228-0.
 • HOKR, M., HANČILOVÁ, I., FRYDRYCH, D. a NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HOKR, M., BALVÍN, A. a FRYDRYCH, D. Zkušenosti z řešení inverzních úloh proudění podzemní vody a transportu stopovače s terénním měřením Seminar on Numerical Analysis & Winter School 1. vyd. Ostrava: Ústav geoniky, AV ČR, 2015 S. 37 – 40. ISBN: 978-80-86407-55-5.

2014

 • NOVÁK, J. aj. Počítačová aplikace pro predikci těžby na Dole Bílina – Etapa III [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOVÁK, J. a JEČMEN, P. Zpracování digitálních záznamů rychlých dějů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SVOBODA, P., POKORNÝ, P. a NOVÁK, M. Analysis of the Electrospinning Process NANOCON 2014: Conference proceedings 1. vyd. Ostrava: AMOS repro Ltd, 2014S. ISBN: 978-80-87294-55-0.
 • SVOBODA, P., POKORNÝ, P., NOVÁK, M. a BUBLA, V. Apparatus for Feedback Control of Electrospinning Process 2014 International Conference on Applied Electronics 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2014 S. 289 – 291. ISBN: 978-80-261-0276-2, ISSN: 1803-7232.
 • DOLEŽAL, I. a SVOBODA, P. Modul optoelektronického detektoru separátoru nežádoucích částic z proudu skleněných částic, [užitný vzor] Zapsán 20140505 pod číslem 26902
 • LAMR, M., TYL, P. a GREGOVÁ, A. Nabídka nových sw řešení na elearningovém portále ALS na TUL v Liberci Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference „Vysokoškolské studium bez bariér“ 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 58. ISBN: 978-80-7494-066-8.
 • RÁLEK, P., HOKR, M., BALVÍN, A. a FRYDRYCH, D. Evaluation of Underground Experiments with 3d Numerical Models 5th International Colloquium on Geomechanics And Geophysics 1. vyd. Ostrava: Ústav geoniky AV, 2014 S. 39 – 40. ISBN: 978-80-86407-49-4.
 • HOKR, M. aj. Numerický model pro vyhodnocování vodních tlakových zkoušek ve vrtech vedených z podzemních prostor Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu - Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy (Datel, Hauerová, eds.) 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014 S. 1 – 5. ISBN: 978-80-903635-4-0.
 • HOKR, M., FRYDRYCH, D. a BALVÍN, A. Příklady zpracování geometricky složitých modelů pro výpočty proudění podzemní vody sborník Seminar on Numerical Analysis (SNA 14) 1. vyd. Praha: Ústav Informatiky AV, 2014 S. 46 – 49. ISBN: 978-80-87136-16-4.
 • HOKR, M., ŠKARYDOVÁ, I., FRYDRYCH, D. a NOVÁK, J. Provedení modelových výpočtů v rámci Task Force EBS a účast při jeho hodnocení - Průběžná zpráva č.1 [souhrnná výzkumná zpráva].

2018

 • HOTAŘ, V. aj. Camera control of Heating-foil - Detection possibility analysis of under-foil bubbles for off-line solution [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠEVČÍK, L. aj. Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran [funkční vzorek]
 • LAMR, M., CÍSAŘOVÁ, K. a TYL, P. The possibilities of using digital data in the field of prevention ICT in the Role of Services - State of the Art and Perspectives: Liberec Informatics Forum 0. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2018 S. 9 – 30. ISBN: 978-80-7494-432-1.
Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR