Přihlásit

Mezinárodní výzkumné laboratoře

Název: Mezinárodní výzkumné laboratoře

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014685

Období realizace: 01.33.2020-31.12.2022

Řešitel: Ing. Adéla Zemanová

Popis projektu:

Předkládaný projekt přidává do existujícího Strategického plánu CxI jeden nový strategický cíl: zakládat výzkumná pracoviště společná se zahraničním partnerem.

Při implementaci projektu budou nejprve zpracovány manuály na témata: jak vybrat vhodného partnera pro společné výzkumné pracoviště, jak postupovat při vytváření společných výzkumných pracovišť a jak provozovat a řídit společné výzkumné pracoviště. Tyto návodné dokumenty budou vznikat v součinnosti se stávajícími a také s novými partnery zejména ze zakládajících zemí EU.

V další fázi implementace projektu bude správnost a funkčnost těchto dokumentů ověřena pilotním založením dvou společných výzkumných laboratoří.

Zakládání takových společných pracovišť má řadu odborných témat jako je komplementarita expertních kompetencí partnerů, mezioborovost, synergie apod. Bude třeba řešit také řadu legislativních, organizačních a kompetenčních problémů. To vše v bilaterálním vztahu partnerů ze dvou různých zemí.  

Jako součást plnění těchto specifických cílů projektu proběhne řada vzdělávací akcí pro stávající i nové výzkumné, manažerské a administrativní pracovníky.

Všechny plánované vzdělávací akce jsou zaměřeny na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných k získávání zahraničních partnerů, k udržování a k rozvoji intenzity mezinárodních vztahů ve vědě a výzkumu s důrazem na jejich nejvyšší úrovni, tj. zakládání a udržitelném provozování společných mezinárodních pracovišť.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren