Přihlásit

Technologická část

Ve vývojové (technologické) části jsou vyvíjeny technologie přípravy nanovláken a nanopovrchů a jejich varianty. Nanovlákna jsou vytvářena z různých typů organických a anorganických polymerů ve formě roztoků a tavenin. K tomu je třeba studovat molekulové hmotnosti polymerů a jejich distribuce, elektrickou vodivost a povrchové napětí roztoků, interakce makromolekul a rozpouštědla, reologické vlastnosti a další parametry a to ve vztahu k průběhu a výkonu zvlákňování a kvalitativním znakům produktů. V oblasti nanopovrchů jsou studovány procesy jejich tvorby z diamantu, uhlíku, kovů a dalších hmot v závislosti na metodice jejich přípravy a procesních parametrech. Výstupem této části budou nové varianty procesů a jejich modifikace.

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR