Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci (TUL). Jeho cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická odvětví průmyslu. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou zaměřené na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Pro vyhledávání a prohlídku budovy použijte následující odkaz 3D prohlídka budovy a vyhledávání. Pro novinky CxI.