HR Excellence in Research

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) obdržel od Evropské komise dne 2. 3. 2020 ocenění HR Award. Za tímto účelem podepsal v prosinci 2017 ředitel CXI „Prohlášení o závazku k Evropské chartě výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro výzkumné pracovníky“ a potvrdil tak slučitelnost s Chartou a Kodexem. 40 principů Charty a Kodexu obsahuje doporučení úzce spojená se strategiemi rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Zásady Charty a Kodexu pomáhají zvyšovat atraktivitu vědeckých institucí a jsou považovány za nástroj, který se stane rovnocenným a konkurenčním partnerem ostatních vědeckých a výzkumných institucí.

Klíčovým dokumentem týkajícím se Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) je analýza prostředí CXI, tzv. analýza GAP a následný akční plán. Analýza GAP porovnává současnou praxi a podmínky na CXI s požadavky Charty a Kodexu, Akční plán navrhuje konkrétní řešení - akce pro dané nedostatky. Spolu s ostatními dokumenty byl dále vypracován dokument „Nábor pracovníků založený na principech otevřenosti, transparentnosti a zásluhových kritérií“.

Ing. Alena Kábová

Kontaktní osoba pro oblast HR

Ing. Alena Kábová

T +420 48535 3906

E alena.kabova@tul.cz

Přínos organizaci – HRS4R přispívá k propagaci a internacionalizaci

 • Prestiž instituce na národní a mezinárodní úrovni, ceněná značka
 • Vytvořená společná institucionální identita
 • Kvalita vedení a řízení
 • Pozice na poli EVP (projekty v evropských a tuzemských programech)
 • Vysoká úroveň kolaborace (spolupráce s významnými partnery)
 • Kompetentní pracovní týmy a kvalifikovaní pracovníci
 • Kolegiální vztahy – přizpůsobivý personál
 • Atraktivita pro nové pracovníky

Změny v procesech by měly pracovníkům vytvořit přívětivější pracovní prostředí a podmínky, zejména:

 • Bezpečné pracovní prostředí
 • Transparentní podmínky pro výběr nejlepších uchazečů o zaměstnání
 • Pomoc novým pracovníkům a pracovníkům ze zahraničí při uvedení do instituce, resp. do pracovní pozice
 • Kariérní postup - systém vzdělávání a profesního růstu, ocenění kvalifikace a kompetencí
 • Smysluplná organizace činností a řízení projektů
 • Kvalitní podpůrné funkce tvůrčí práci, snadná komunikaci a přístup k informacím
 • Jasná pravidla systému hodnocení, včetně systému odměňování

Původní verze dokumentů

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren