Kodexy

Kodex dobre výzkumné praxe

Shrnuje formální i neformální pravidla a postupy ve výzkumném prostředí CXI.

Kodex dobré správní praxe

Stanovuje obecné zásady týkající se vztahů v rámci instituce, jejích rozhodovacích orgánů a vztahů s externími partnery či institucemi.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren