Spolupráce se zahraničím

…Vaše myšlenka nezná hranic

Spolupráce se zahraničím

  • Informace o aktuálních výzvách mezinárodních poskytovatelů,
  • Odborná pomoc s přípravou mezinárodních projektových žádostí,
  • Odborná pomoc s realizací mezinárodních projektů,
  • Propojování výzkumných pracovišť CXI TUL se zahraničními,
  • Organizace seminářů za účelem rozvoje manažerských a administrativních kompetencí ve VaV,
  • Získávání finančních prostředků (zejména z výzev MŠMT INTER-INFORM, Rámcové programy, Asistenční vouchery Libereckého kraje a další), které bude poskytovat na podporu mobilit nebo za účelem přípravy již konkrétních mezinárodních projektových žádostí.

Kontakt

Oddělení mezinárodní spolupráce ve VaV

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren