Oddělení grantové podpory

Pro zvýšení konkurenceschopnosti při předkládání a realizaci národních i mezinárodních projektů, rozvoje v oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání a spolupráce s aplikační sférou bylo na CXI zřízeno Oddělení grantové podpory.

Hlavní činosti

  • Monitoring projektových výzev a příležitostí,
  • Podpora při předkládání projektových žádostí (příručka),
  • Podpora při předkládání nabídek do veřejných zakázek,
  • Komunikace se subjekty aplikační sféry o možnostech projektové a smluvní spolupráce,
  • Podpora při procesu schválení projektů či zakázek,
  • Reporting podaných/úspěšných žádostí,
  • Podpora při realizaci projektů a zakázek,
  • Spolupráce při tvorbě směrnic a metodických materiálů,
  • Evidence ukončených projektů,
  • Konzultace a organizace seminářů a školení.

Ing. Markéta Pánková

Vedoucí oddělení

Ing. Markéta Pánková

Vedoucí oddělení grantové podpory

E marketa.pankova@tul.cz

Kontakt

Oddělení grantové podpory

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren