Volná pracovní místa

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) je výzkumným centrem spojující zkušenosti v oborech nanomateriály v přírodních vědách, strojírenství a systémové integrace. Jednou z priorit je uplatnění výsledků výzkumu, vývoje a inovací a jejich využitelnosti v praxi.

Na CXI působí přibližně 200 pracovníků, 60 % tvoří výzkumní pracovníci, 25 % představují laboranti a technici a 15 % tvoří podpůrný administrativní aparát. Stěžejní činností je zejména řešení projektů VaVaI, a to národních i mezinárodních, ale i projektů základního výzkum a spolupráce s průmyslovými partnery v oblasti smluvního výzkumu.

Volné pozice:

Oddělení mechatronických systémů a robotiky

Ukončená výběrová řízení

V případě dotazů pište na email: hr.cxi@tul.cz.

Postup u výběrového řízení

Volné pracovní místo bývá zveřejněno zpravidla měsíc. V průběhu tohoto období je možné se do výběrového řízení přihlásit. Následně probíhá první kolo výběru vhodných kandidátů dle zaslaných životopisů a v souladu s definovanými podmínkami uvedenými v inzerátu. Při splnění těchto kritérií postupují vybraní uchazeči do 2. kola, které probíhá formou osobního pohovoru (fyzicky či vzdáleným přístupem). Hodnoticí komise hodnotí kvantitativní a kvalitativní kritéria, včetně mobilit, neformální kvalifikace a další aspekty. TUL poskytuje zaměstnancům celou řadu benefitů. Po výběru nejvhodnějšího kandidáta jsou uchazeči písemně vyrozuměni o výsledku a oslovováni ve věci projednání nástupu na danou pozici.

Na co nezapomenout:

  • Prostudujte znovu dobře inzerát
  • Informujte se o potenciálním zaměstnavateli (www.tul.cz, cxi.tul.cz)
  • Připravte si dotazy
  • Dostavte se včas - pozor na problematické parkování v areálu TUL
  • Volte vhodné oblečení

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren