Volná pracovní místa

Oddělení mezinárodní spolupráce ve VaV

 

Jak se na CXI žije našim kolegům?

Postup u výběrového řízení

Volné pracovní místo bývá zveřejněno zpravidla měsíc. V průběhu tohoto období je možné se do výběrového řízení přihlásit. Následně probíhá první kolo výběru vhodných kandidátů dle zaslaných životopisů a v souladu s definovanými podmínkami uvedenými v inzerátu. Při splnění těchto kritérií postupují vybraní uchazeči do 2. kola, které probíhá formou osobního pohovoru (fyzicky či vzdáleným přístupem). Hodnoticí komise hodnotí kvantitativní a kvalitativní kritéria, včetně mobilit, neformální kvalifikace a další aspekty. TUL poskytuje zaměstnancům celou řadu benefitů. Po výběru nejvhodnějšího kandidáta jsou uchazeči písemně vyrozuměni o výsledku a oslovováni ve věci projednání nástupu na danou pozici.

V případě dotazů pište na email: hr.cxi@tul.cz.

Na co nezapomenout:

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) je výzkumným centrem spojující zkušenosti v oborech nanomateriály v přírodních vědách, strojírenství a systémové integrace. Jednou z priorit je uplatnění výsledků výzkumu, vývoje a inovací a jejich využitelnosti v praxi.

Na CXI působí přibližně 170 pracovníků, 60 % tvoří výzkumní pracovníci, 21 % představují laboranti a technici a 19 % tvoří podpůrný administrativní aparát. Stěžejní činností je zejména řešení projektů VaVaI, a to národních i mezinárodních, ale i projektů základního výzkumu a spolupráce s průmyslovými partnery v oblasti smluvního výzkumu.

Liberec se nachází na severu České republiky, resp. hodinu cesty od hlavního města Prahy. Jedná se o horskou oblast vhodnou pro turistiku, lyžování a spoustu dalších aktivit. V Liberci je řada historických památek a dominantou je hotel a vysílač Ještěd.

Veřejnou dopravou se k nám dopravíte tramvajovou linkou č. 2 a 3, kdy vystoupíte na zastávce Muzeum – Galerie Lázně, následně budete pokračovat pěšky ulicí Vítězná a Ondříčkova ke kampusu TUL, nebo vystoupíte na zastávce Botanická zahrada a pěšky pak ulicí Fibichova a u Libereckého tenisového klubu lesní pěšinou k budově „L“, kde je sídlo Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Další možnost je autobusovou linkou č. 15, kdy vystoupíte přímo na zastávce s názvem Technická univerzita.  Nejbližší letiště je v Praze. Z hlavního města Praha se do Liberce pohodlně dopravíte veřejnou autobusovou dopravou.

Informace pro kolegy ze zahraničí

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren