Informace pro kolegy ze zahraničí

V rámci sítě EURAXESS je na TUL zajištěna asistence pro zahraniční výzkumné pracovníky a jejich rodiny v oblasti vyřizování víza, ubytování, zdravotnické péče, poradenství v oblasti legislativy, sociálních a kulturních akcí atd. Asistenci zajišťuje Zahraniční oddělení TUL.

Vízum je nezbytné, pokud nejste občanem ČR/EU/EEA.

Zdravotní pojištění má zaměstnanec TUL poskytnuto po uzavření pracovní smlouvy.

Zdravotní péče je v ČR na velice dobré úrovni. Zaměstnanci TUL mají možnost registrace u praktických lékařek pracovnělékařské služby TUL. Lékařky hovoří i anglicky.

Daňový systém v ČR je podobný systémům v EU. Odvod daně je řešen individuálně dle situace daného zaměstnance dle mezinárodních dohod.

V rámci pracovní smlouvy má zaměstnanec nárok na hrazenou dovolenou – akademičtí pracovníci mají 8 týdnů dovolené, výzkumní a ostatní pracovníci 6 týdnů dovolené. Při sníženém úvazku je nárok na dovolenou alikvotně krácen.

TUL poskytuje v rámci Vnitřní jazykové školy kurzy českého jazyka.

Informace o české kultuře naleznete zde.

Můžete si provést srovnání životních nákladů v Liberci a Vašeho stávajícího místa pobytu.

Více informací je možné nalézt na následujících webových stránkách:

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren