+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|


Co je CxI

Jsme výzkumné centrum, jedna ze součástí Technické univerzity v Liberci.

Máme za sebou 12 let existence. Se stovkou výzkumných projektů řešených za rok patříme mezi nejúspěšnější výzkumná centra v ČR.

Poskytujeme výzkumné a vývojové služby v oblasti nanomateriálů, strojírenství a softwarových řešení. Máme zkušené týmy a jedinečné technické vybavení a díky tomu umíme navrhnout nejlepší řešení. Děláme analýzy, vyvíjíme a vyrábíme prototypy, provádíme testy, zkoušky a měření v různých fázích vývoje. Spojujeme odborné znalosti a nové poznatky ze základního výzkumu a poskytujeme je ke konkrétnímu využití. Nejvíce spolupracujeme na inovacích s firmami a institucemi. 

Usilujeme o kvalitní vědu a výzkum, o rovné pracovní příležitosti pro ženy i muže, pro české i zahraniční výzkumníky a spolupráci v národním i mezinárodním kontextu.

Hlavní partneři

Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren